Stappenplan voor een ‘zachte invasie’ in Syrië uiteengezet

 

De regering van Obama piekert in liaison met Londen, Parijs, Tel Aviv en het NAVO hoofdkwartier in Brussel over diverse opties voor een militaire ‘interventie’ tegen Syrië, inclusief operaties vanuit zee en uit de lucht ter ondersteuning van de ‘oppositie’ rebellenleger ter land.

De VS en de Britse bondgenoot zijn op ’voet van humanitaire oorlog’.

De bondgenoten met hun inlichtingendiensten en Special Forces hebben ter land hun ondersteuning van het Vrije Syrische Leger (FSA) van de oppositie versterkt.  Het Britse ministerie van Defensie zou ‘eventuele plannen maken ingeval het VK besluit troepen in te zetten in de instabiele regio’.

Inzet van marine en luchtmacht zijn al aangekondigd door het Britse ministerie van Defensie. Volgens de Londense sensatiebladen, ‘ betrouwbare’ militaire bronnen citerend; ‘..De escalerende burgeroorlog [in Syrië] maakte het steeds waarschijnlijker dat het Westen zal moeten ingrijpen.’ (Daily Mail, 24 juli 2012) 

Een ‘shock & awe’ bombardement naar Irakese stijl wordt om praktische redenen niet overwogen: ‘defensie/analisten waarschuwen dat een ten minste 300.000 koppige troepenmacht nodig zou zijn voor een grootschalige interventie [in Syrië]. En zelfs dan zou er hevig verzet zijn.’ ...(Ibid)

In plaats van een Blitzkrieg hebben de VS-NAVO-Israël militaire bondgenoten gekozen voor een interventie in het kader van de duivelse R2P ‘humanitaire oorlog’. Naar voorbeeld van Libië worden de volgende grootschalige fases overwogen:

  1. Een oproer gesteund door VS-NAVO geïntegreerd door doodseskaders wordt gelanceerd onder de dekmantel van een ‘protestbeweging’ (half maart 2011 in Daraa)
  2. Britse, Franse, Qatari en Turkse Special Forces zijn op land in Syrië, en adviseren en trainen de rebellen en zien toe op special operations. Huurlingen van particuliere veiligheidsbrigades worden ook betrokken bij de ondersteuning van de rebellen 
  3. Het doden van onschuldige burgers door het Vrije Syrische Leger (FSA) worden bewust aangeduid als onderdeel van een geheime inlichtingen operatie. (zie SYRIA: Killing Innocent Civilians as part of a US Covert Op. Mobilizing Public Support for a R2P War against Syria, Global Research, mei 2012)
  4. De Syrische overheid krijgt de schuld van de hieruit voortvloeiende gruweldaden. Media disinformatie is gericht op het demoniseren van de Syrische overheid. De publieke opinie wordt geleid naar goedkeuren van een militaire interventie op humanitaire gronden.
  5. Als respons op de publieke verontwaardiging is de VS-NAVO dan gedwongen om te interveniëren onder het mom van ‘een humanitaire verantwoordelijkheid om te beschermen’ (R2P). De media propaganda komt in een hogere versnelling. ‘De internationale gemeenschap’ komt het Syrische volk te hulp.’ 
  6. Vervolgens worden er oorlogsbodems en gevechtsvliegtuigen naar de Oostelijke Middellandse Zee gestuurd. Deze acties zijn gecoördineerd met de logistieke ondersteuning van de rebellen en Special Forces ter land.
  7. Het einddoel is ‘verandering van regering’ leidend tot de ‘opdeling van de land’ langs sektarische lijnen en/of installatie van een ‘ Islam gedomineerde of beïnvloedde regering’ naar model van Qatar en Saoedi-Arabië.
  8. De oorlogsplannen in verband met Syrië zijn ingepast in die met Iran. De weg naar Teheran loopt via Damascus. De duidelijke implicaties van een VS-NAVO interventie zijn militaire escalatie en de mogelijke ontketening van een regionale oorlog van de Oostelijke Middellandse Zee tot Centraal Central Azië, waarbij China en Rusland direct of indirect betrokken kunnen raken.

Fase 1 tot 4 zijn al geïmplementeerd.
Fase 5 is aangekondigd.

Fase 6 met de inzet van Britse en Franse oorlogsbodems in de Oostelijke Middellandse Zee staat ‘aan het einde van de zomer’ te gebeuren volgens het Britse ministerie van Defensie. (Zie Michel Chossudovsky, The US-NATO War on Syria: Western Naval Forces Confront Russia Off the Syrian Coastline? Global Research, 26 juli 2012.

Fase 7, ‘de verandering van regering’ – het einddoel van de humanitaire oorlog—is bij diverse gelegenheden aangekondigd door Washington. In de woorden van defensieminister Leon Panetta over President Bashar Al Assad: ‘Het is niet langer de vraag of hij weggaat, de vraag is wanneer.’ 

Het einddoel: de seculaire staat destabiliseren en de ‘politieke Islam’ in het zadel helpen
De Royal United Services Institute for Defence and Security (RUSI), een denktank in Londen met nauwe banden met zowel het Britse ministerie van Defensie als het Pentagon, gaf aan dat ‘een westerse [militaire] interventie in Syrië steeds waarschijnlijker lijkt... ‘ Wat RUSI van plan is in de Syria Crisis Briefing getiteld A Collision Course for Intervention, is wat kan worden omschreven als ‘een zachte invasie’ die ofwel leidt tot de ‘opdeling van het land’ langs sektarische lijnen ofwel de installatie van een ‘Islam gedomineerde of beïnvloedde regering’ naar model van Qatar en Saoedi-Arabië.

Er worden verscheidene ‘scenario’s’ met ‘clandestiene’ inlichtingenoperaties geopperd. Het onuitgesproken doel van deze militaire en inlichtingen opties is destabilisatie van de seculaire staat en het implementeren via militaire middelen van een overgang een post-Assad ‘Islam gedomineerde of beïnvloede regering’ naar voorbeeld van Qatar en Saoedi-Arabië:

‘Beter inzicht is nodig in de activiteiten en relaties van Al-Qaida en andere Syrische en internationale Salafistische jihadisten die nu in groeiende aantallen het land binnenkomen. De sluizen gaan waarschijnlijk nog verder open nu internationale jihadisten bemoedigd worden door de tekenen van significante groeiende oppositie tegen de regering. Dergelijke elementen hebben de steun van Saoedi-Arabië en Qatar en zouden zonder twijfel een rol spelen in Syrië na de val van Assad. De reikwijdte van hun betrokkenheid zou moeten worden ingecalculeerd in de planning van de interventie. (Ibid, pag. 9, nadruk toegevoegd)

De RUSI Briefing geeft toe dat de rebellen die betrokken bij het doden van burgers gewoon terroristen zijn en suggereert om tactische en inlichtingen overwegingen dat de bongenoten toch de terroristen moeten steunen. (d.w.z. de terroristenbrigades worden gesteund door de coalitie onder leiding van de VS vanaf het begin van de opstanden half maart 2011. Special Forces zijn deelgenoot geworden van de opstand):

‘Welke militaire, politieke en veiligheidsproblemen zouden ze [de jihadisten] dan veroorzaken in het land, voor de regio en voor het Westen? Een van de punten is de mogelijkheid van een Islam gedomineerde of beïnvloede regering die geavanceerde bewapening erft met inbegrip van luchtafweer- en scheepsafweer raketsystemen en chemische en biologische wapens die over zouden kunnen gaan in de handen van internationale terroristen. Op tactisch niveau zou de inlichtingendienst nodig zijn om de meest doeltreffende groepen te identificeren en hoe ze het beste kunnen worden gesteund. Het zou ook essentieel om te weten hoe ze opereren, en of steun ze zou helpen om rivalen uit te schakelen of om zonder aanzien des persoons aanvallen op burgers uit te voeren, iets wat we al hebben gezien bij Syrische oppositiegroepen.’ (RUSI - SYRIA CRISIS BRIEFING: A Collision Course for Intervention, Londen juli 2012, nadruk toegevoegd, pag. 9 )

De voorgenoemde erkenning bevestigt dat het besluit van de VS-NAVO om ‘politieke Islam’ te gebruiken, evenals de inzet van Al Qaeda-gelieerde terroristengroepen gesteund door de CIA/M16, voor hun hegemonische ambities in Syrië.

Er zijn heimelijke operaties door Westerse inlichtingendiensten ter ondersteuning van ‘oppositie’ terroristeneenheden gelanceerd om de seculaire staat te verzwakken, sektarisch geweld aan te wakkeren sociale verdeeldheid te creëren. We herinneren eraan dat in Libië, de ‘pro-democratie’ rebellen werden geleid door paramilitaire brigades met nauwe banden met Al Qaeda onder toezicht van de NAVO Special Forces. De veel geroemde ‘Bevrijding’ van Tripoli werd uitgevoerd door voormalige leden van de Libische Islamitische gevechtsgroep (LIFG).

Militaire opties en acties naar een ‘zachte invasie’?
Verscheidene concrete militaire opties –die in grote mate de ideeën weerspiegelen van het Pentagon en de NAVO op dat gebied—worden overwogen in de RUSI Syrian Crisis Briefing. Al deze opties zijn gebaseerd op een scenario van ‘verandering van regering’ waarvoor de interventie van de geallieerde strijdkrachten in Syrië vereist is. Wat wordt overwogen is een ‘zachte invasie’ naar voorbeeld van Libië onder een R2P humanitair mandaat, liever dan een shock & awe Blitzkrieg.

De RUSI Briefing bevestigt echter dat voortdurende en doeltreffende steun aan de rebellen van het Vrije Syrische Leger (FSA) uiteindelijk het gebruik van ‘de luchtmacht in de vorm van fighterjets en zee-, land en lucht rakketsystemen’ gecombineerd met de inzet van Special Forces en landen van ‘elite airborne en amphibious infantry’ (Ibid, p 16.)

Deze overgang naar concrete zee- en luchtmacht steun aan de rebellen wordt zonder twijfel ook gemotiveerd door de setbacks van de oproer (met substantiële verliezen bij de rebellen) gevolgd door de backlash van de regeringstroepen na de terreuraanval van 18 juli op het National Security hoofdkwartier in Damascus, wat leidde tot de dood van de minister van Defensie, Generaal Daoud Rajha en twee andere senior leden van het defensie team van het land.

Diverse overlappende militaire acties worden overwogen om zowel voor als na de voorgestelde ‘verandering van regering’ uit te voeren:

‘De top-of-the-range optie, vernietiging van de Syrische troepenmacht door een shock & awe invasie à la Irak, kan zonder meer worden bereikt door een coalitie geleid door de VS. Net als bij alle andere vormen van interventie, zou de nasleep echter veel minder voorspelbaar zijn en coalitiemachten in een langdurig en bloedig moeras trekken. Momenteel kan die optie als realistische mogelijkheid worden uitgesloten. ... Er bestaat geen twijfel dat de substantiële neutralisatie van Syrië’s luchtverdedigingsinfrastructuur door een luchtoperatie geleid door de VS worden bereikt. Maar hier zou een grote, aanhoudende en zeer kostbare campagne nodig zijn inclusief Special Forces op de grond voor ondersteuning. ...

De overige opties voor interventie vallen grof genomen uiteen in drie overlappende categorieën. ... De eerst categorie is militaire versterkende actie om het geweld in Syrië te verminderen of te stoppen, ... om te voorkomen dat Assad’s leger de burgerbevolking aanvalt met directe [militaire] actie. [RUSI is niet op de hoogte van het feit dat het doden gebeurt door de FSA en niet door de overheidstroepen, M.C.].

De tweede tracht een regimeverandering teweeg te brengen door een combinatie van steun aan de oppositie en directe militaire actie. De tweede categorie kan van toepassing zijn in de nasleep van de val van de regering. Het doel zou zijn een post-Assad regering te steunen door te helpen het land te stabiliseren en de bevolking tegen interfactie-geweld en vergelding te beschermen. ... Stabiliserende macht kan worden uitgeoefend op verzoek van de nieuwe regering. In een interventiescenario zou het nodig kunnen zijn om Syrische chemische wapens te vernietigen of veilig te stellen, als ze op het punt staan gebruikt te worden, overgebracht te worden of op andere wijze onveilig worden. Dit zou zo’n gespecialiseerde en potentieel substantiële strijdmacht vergen, dat deze missie waarschijnlijk alleen door de VS kan worden uitgevoerd. [Net als bij Irak is het voorwendsel van Syrische kernwapens gebruikt om een meer gespierde militaire interventie te rechtvaardigen, M.C.]

De derde categorie is humanitaire hulp – voedsel en medische hulp brengen aan de belaagde bevolking. .... Deze vorm van interventie, die hoogst waarschijnlijk zal worden gedaan onder de bescherming van de VN, vergt hulpinstanties zoals de Internationale Rode Halvemaan en gewapende strijdkrachten inclusief luchtmacht, ook waarschijnlijk weer gebaseerd op een NAVO coalitie. Humanitaire hulp kan voor of na de regiemverandering nodig zijn. (Zie RUSI - SYRIA CRISIS BRIEFING: A Collision Course for Intervention, Londen juli 2012, nadruk toegevoegd, pag. p.9-10 )

‘Humanitaire hulp wordt vaak als voorwendsel gebruikt om troepen te sturen. Special Forces en inlichtingen worden vaak gestuurd onder de dekmantel van een NGO.

Concrete militaire acties van VS-NAVO
Geeft de RUSI Briefing de huidige prognose van de militaire planning van de VS-NAVO in verband met Syrië?

Welke concrete militaire en inlichtingendienst acties zijn door de Westerse militaire alliantie ondernomen na het veto van China en Rusland in de VN Veiligheidsraad?

De inzet van een machtige armada van Franse en Britse oorlogsbodems wordt al overwogen op een niet aangegeven datum ‘later in de zomer’. (Zie Michel Chossudovsky, The US-NATO War on Syria: Western Naval Forces Confront Russia Off the Syrian Coastline? Global Research, 26 juli 2012.

Het Britse ministerie van Defensie heeft echter te kennen gegeven dat inzet van de Royal Navy pas van kracht kan worden ‘na’ de Olympische Spelen in Londen. Twee van Groot-Brittannië’s grootste oorlogsbodem, HMS Bullwark en HMS Illustrious, zijn hiertoe aangewezen, tegen gigantische kosten voor de Britse belastingbetaler om ‘de veiligheid te verzekeren’ tijdens de Olympische Spelen.  HMS Bullwark ligt in Weymouth Bay gedurende de Spelen. HMS Illustrious ligt ‘momenteel in de Thames in het hart van Londen’. (Ibid)

Deze geplande marine operaties zijn zorgvuldig gecoördineerd met opgevoerde geallieerde steun aan het Vrije Syrische Leger, geïntegreerd door buitenlandse jihad huurlingen getraind in Qatar, Irak, Turkije en Saoedi-Arabië namens Westerse militaire alliantie.

Zal de VS-NAVO alliantie een grootscheepse luchtaanval lanceren? 
De Syrische luchtverdediging zou naar verluid gebaseerd zijn op het Russische geavanceerde S-300 systeem? (Niet bevestigde rapporten wijzen op het annuleren van de aflevering door Rusland, na druk vanuit Israël, van het geavanceerde S-300 surface-to-air raketsysteem aan Syrië) (Zie Israel convinces Russia to cancel Syrian S-300 missile deal: official, Xinhua,  28 juni 2012) Rapporten suggereren ook de installatie van een geavanceerd Russisch radarsysteem. (Zie Report: Russia Sent Syria Advanced S-300 Missiles, Israel National News, 24 november 2011).

De rol van Special Forces
In de komende maanden zullen de geallieerde strijdkrachten ongetwijfeld het leger van het land onschadelijk maken inclusief de luchtmacht, communicatiesystemen, door een combinatie van geheime operaties, cyber-oorlog en SFA terreuraanvallen betaald door de VS-NAVO.

De rebellen van het Vrije Syrische Leger zijn de infanteristen van de NAVO. FSA commanders, waarvan veel deel uitmaken van eenheden die banden hebben met Al Qaeda, zijn voortdurend in liaison met Britse en Franse Special Forces in Syrië. Het RUSI rapport beveelt aan dat de rebellen moeten worden gesteund door de ‘inzet in het land van Special Forces adviseurs met luchtondersteuning op afroep:  

‘Adviseurs die zij aan zij werken met rebellenaanvoerders, misschien samen met kleine eenheden Special Forces, kunnen tactisch en strategisch beslissend zijn, zoals is gebleken in Afghanistan in 2001 en in Libië in 2011. (RUSI, op cit, pag. 10)

Special Forces zijn op de grond aanwezig in Syrië sinds het begin van de opstand. Rapportages bevestigen ook de rol van particuliere beveiligingsbedrijven, ook vroegere Blackwater huurlingen bij de training van de FSA rebellen. In wat wordt beschreven als ‘Amerika's oorlog onder tafel’, Special Forces op de grond staat voortdurend in liaison met de militaire bondgenoten en hun inlichtingendiensten.De toevloed van huurling Jihad strijders 
In de nasleep van de impasse van de VN Veiligheidsraad ontvouwt zich een versnelde werving en training van huurling jihad strijders.

Volgens een bron van het Britse leger trainen de Britse Special Forces (SAS) nu Syrische ‘rebellen’ in Irak ‘in militaire tactieken, wapens en communicatiesystemen’. Het rapport bevestigt ook dat geavanceerde militaire commando/training wordt gedaan in Saoedi-Arabië voor de Westerse militaire alliantie:  

‘Britse en Franse Special Forces zijn actief bezig met het trainen van leden van de FSA, vanuit een basis in Turkije. Volgens sommige rapporten is er ook training gaande op locaties in Libië en Noord-Libanon. Britse MI6 operatives en UKSF (SAS/SBS) personeel zouden de rebellen in stadsoorlog trainen en ze ook voorzien van wapens en uitrusting. VS CIA operatives en Special Forces zouden hulp bieden bij communicatie aan de rebellen.’  Elite Forces UK, 5 januari 2012

‘Meer dan 300 [Syrische rebellen] zijn op de basis net binnen de Irakese grens getraind en de commandotraining gebeurt in Saoedi-Arabië.

Groepen van 50 rebellen tegelijk worden getraind door twee particuliere beveiligingsbedrijven die ex Special Forces personeel in dienst hebben. ‘Onze rol is zuiver instructief voor het aanleren van tactiek, technieken en procedures,’zei een ex SAS lid.

... ‘Als we ze kunnen leren hoe dekking te zoeken, te schieten en te voorkomen dat ze worden gezien door sluipschutters helpt dat hopelijk.’ ( Daily Mail,  22 juli 2012)

De rol van Turkije en Israël

De Turkse militaire bevelhebbers staan in liaison met het NAVO hoofdkwartier sinds augustus 2011 in verband met de actieve werving van duizenden Islamitische ‘vrijheidsstrijders’, die doet denken aan de werving van Mujahideen om de jihad (heilige oorlog) van de CIA te voeren op het toppunt van de Sovjet-Afghaanse oorlog:

‘Volgens onze bronnen wordt in Brussels en Ankara ook gesproken over een campagne om duizenden molsim vrijwilligers te werven in Midden-Oosten landen en de moslimwereld om aan de zijde van de Syrische rebellen te vechten. Het Turkse leger zou deze vrijwilligers onderbrengen, trainen en ze veilig naar Syrië brengen. (DEBKAfile, NATO to give rebels anti-tank weapons, 14 augustus 2011, nadruk toegevoegd) 

De recente grootschalige toevloed van buitenlandse strijders wijst erop dat dit duivelse Mujahideen wervingsprogramma van meer dan een jaar oud, vruchten afwerpt.

Turkije steunt ook de Muslim Brotherhood strijders in Noord-Syrië. Als onderdeel van de steun aan SFA rebellen, ‘heeft Turkije een geheime basis opgezet met bondgenoten Saoedi-Arabië en Qatar om vitale militaire en communicatie hulp naar de Syrische rebellen door te sluizen vanuit een stad aan de grens’ Exclusive: Secret Turkish nerve center leads aid to Syria rebels | Reuters, 27 juli 2012).

De rol van Israël in de steun aan de rebellen, voornamelijk gekenmerkt door geheime inlichtingen operations, was ‘discreet’ maar desondanks significant. Vanaf het begin steunde Mossad radicale Salafisten terroristengroepen, die in Zuid-Syrië actief werden aan het begin van de protestbeweging in Daraa half maart. Rapporten suggereren dat financiering voor de Salafistenoproer komt uit Saoedi-Arabië. (Zie Syrian army closes in on Damascus suburbs, The Irish Times, 10 mei 2011).

Israel sluist geheime steun naar de SFA, en steunt ook de Syrische/Koerdische separatisten in Noord-Syrië. De Koerdische (KNC) oppositiegroep heeft nauwe banden met de Koerdische regionale regering van Massoud Barzani in Noord-Irak, die direct wordt gesteund door Israël.

De Koerdische separatistenagenda is bestemd voor gebruik door Washington en Tel Aviv om aan te sturen op splitsing van Syrië langs etnische en religieuze lijnen en ‘onafhankelijke’ politieke groeperingen. Opgemerkt moet worden dat Washington ook de dispatch van Koerdisch Syrische ‘militanten’ naar Kosovo heeft gefaciliteerd in mei om deel te nemen aan trainingssessies met gebruikmaking van ‘terroristenexpertise’ van het Kosovaarse bevrijdingsleger (KLA). (Zie Michel Chossudovsky, Hidden US-Israeli Military Agenda: "Break Syria into Pieces" Global Research, 26 juli 2012).

De niet zo geheime VS-Israëlische militaire agenda behelst ‘Syrië in stukken opbreken’ voor steun aan de Israëlisch expansiedrift. (The Jerusalem Post (16 mei 2012).

Confrontatie met Rusland
Wat kunnen we in de komende maanden verwachten:

1) inzet van de marine in de Oostelijke Middellandse Zee, waarvan het militaire objectief niet duidelijk is vastgesteld door de geallieerde strijdkrachten.

2) een grotere toevloed van buitenlandse strijders en doodseskaders in Syrië en zorgvuldig gerichte terroristenaanvallen in samenwerking met de VS-NAVO.

3) escalatie in de inzet van geallieerde Special Forces met huurlingen van particuliere veiligheidsbedrijven in contract met Westerse inlichtingendiensten.

Het objectief, operatie ‘Damascus Volcano and Syrian Earthquake’  bestaande in uitbreiding van de SFA terreuraanvallen op de hoofdstad van Syrië, onder supervisie van Westerse Special Forces en inlichtingendiensten op de grond. (Zie Thierry Meyssan, The battle of Damascus has begun, Voltaire Net, 19 juli 2012). Deze optie met Damascus als target is mislukt. De rebellen zijn ook teruggedreven in de zware gevechten in de tweede stad van Syrië, Aleppo.

4) De verzwakking van de rol van Rusland in Syrië en haar functies in de bilaterale militaire samenwerkingsovereenkomst met Damascus staat ook op de militaire inlichtingenagenda van de VS-NAVO. Dit zou kunnen leiden tot terroristische aanvallen tegen Russische staatsburgers in Syrië.

Een terreuraanval tegen de Russische marinebasis in Tartous werd door de FSA 2 aangekondigd weken na de VN Veiligheidsraad confrontatie ongetwijfeld op bevel van de VS-NAVO, om Rusland te bedreigen. 

Na de aankomst van tien Russische oorlogsbodems voor de Syrische kust bevestigde een FSA woordvoerder (26 juli) hun intentie de Russische marinebasis in Tartous aan te vallen:

‘We hebben een waarschuwing voor de Russische strijdmacht: als ze nog meer wapens sturen die onze families en het Syrische volk doden zullen we ze een hard klap toebrengen in Syrië,’ zei Louay al-Mokdad, logistiek coördinator voor de Vrije Syrische Leger (FSA).

‘Informanten binnen de regering zeggen dat er een grote wapenzending aankomt in Tartous in de volgende twee weken. We willen de haven niet aanvallen, we zijn geen terroristen, maar als ze zo blijven doorgaan hebben we geen keus.’ 

De FSA heeft een 'Naval brigade' gevormd, bestaande uit overlopers uit de Syrische marine, die vlak bij Tartous opereert. ‘Veel van onze mannen werkten vroeger in de haven van Tartous en ze kennen hem goed,’ zei Captain Walid, voormalig Syrisch marineofficier. ‘We slaan de bewegingen van de Russen nauwlettend gade.’ 

‘We kunnen de haven gemakkelijk vernietigen. Als we de wapenopslag raken met anti-tankraketten of een ander wapen zou dat een gigantische explosie veroorzaken, ‘zei een FSA vertegenwoordiger. ‘Of we kunnen de schepen direct aanvallen.’  (Syrian rebels threaten to attack Russian naval base - World - DNA, 26 juli 2012)

Als de Russische marinebasis wordt aangevallen zou dat waarschijnlijk gedaan worden onder supervisie van geallieerde Special Forces en inlichtingendiensten.

Hoewel Rusland voldoende militaire capaciteit heeft om de marinebasis in Tartous effectief te verdedigen, zou een aanval op de Russische marinebasis een provocatie zijn die de weg zou bereiden voor een zichtbaarder inmenging van Russische troepen in Syrië. Een dergelijke koers zou mogelijk ook leiden tot een directe confrontatie tussen Russische troepen en westerse Special Forces en huurlingen binnen de rangen van de rebellen.

Volgens de bovengenoemde RUSI Syria Crisis Briefing: ‘Anticiperen op Russische actie en counteractie zou een belangrijke factor moeten zijn in een Westers [militair] interventieplan [in Syrië]. De Russen zijn zeker in staat tot brutale, onverwachte zetten..’  (RUSI, op cit, p. 5).

De wereld op een gevaarlijk kruispunt 
Een volledig ‘humanitaire oorlog’ tegen Syrië staat op het tekenbord in het Pentagon, die, als die zou uitbreken, de wereld kan leiden naar een regionale oorlog van de Oostelijke Middellandse Zee tot in het hart van Centraal Azië.

Verfijnde en alles omvattende propagandaprogramma’s steunen de oorlog in naam van de wereldvrede en veiligheid.

Het onderliggend scenario van een wereldwijd conflict gaat veel verder dan het duivelse idee van Orwell's 1984.

Het ministerie van Waarheid beweert dat oorlog een vredebrengende onderneming is door de zaken op zijn kop te zetten.

De leugens en verzinsels van de mainstream media worden gepresenteerd met insinuaties in een complex netwerk van bedrog.

Op cynische wijze worden de gedocumenteerde gewelddaden tegen de Syrische burgerbevolking gepleegd door de ‘oppositie’ van het Westen, nu erkend als ‘onvermijdelijk’ in de pijnlijke overgang naar ‘democratie’, in plaats van de schuld te leggen bij de overheidstroepen.

De bredere consequenties van ‘de Grote Leugen’ worden versluierd.

Universele humanitaire oorlog wordt een consensus waar niemand iets tegenin kan brengen.

De oorlog tegen Syrië is onderdeel van een geïntegreerde wereldwijde militaire agenda. De weg naar Teheran loopt via Damascus. Iran, Rusland, China en Noord-Korea worden ook bedreigd.

Met de inzet van de Frans-Britse vloot later deze zomer worden de Westerse oorlogbodems contigu met de schepen van Rusland, dat haar eigen oorlogsspelletjes speelt, die leiden tot een ‘Koude Oorlog-achtige confrontatie’ tussen Russische en Westerse marineschepen. (Zie Michel Chossudovsky, The US-NATO War on Syria: Western Naval Forces Confront Russia Off the Syrian Coastline? Global Research, 26 juli 2012.

Een oorlog tegen Syrië waarbij Israël en Turkije onvermijdelijk betrokken zouden raken zou de vonk kunnen zijn tot een regionale oorlog tegen Iran, waarin Rusland en China (direct of indirect) betrokken kunnen raken.

Het is van cruciaal belang om dit overal bekend te maken en de misinformatie via de media te doorbreken.

Een kritisch, onbevooroordeeld begrip van wat er gaande is in Syrië is van doorslaggevend belang om het tij van de militaire escalatie te keren.

Zegt het voort. Stuur dit artikel door
Het is van essentieel belang dat de mensen in de inzet van het VK, Frankrijk en de VS ‘laat in de zomer’ van marineschepen in de Oostelijke Middellandse Zee voorkomen.

Het Britse ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat verscheidene Britse oorlogsschepen nodig zijn om ‘de veiligheid te garanderen’ van de Olympische Spelen. HMS Bullwark ligt in Weymouth Bay tijdens de spelen. HMS Illustrious ligt ‘momenteel in de Thames in Centraal Londen’. De inzet van Britse oorlogsbodems inclusief HMS Bullwark en HMS Illustrious in het Midden-Oosten wordt gepland ‘na’ de Olympische Spelen.

Voorkom dat de schepen de haven verlaten.

 

Door Prof. Michel Chossudovsky

Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32170