NAVO: moord-teams doen aanval op Syrië


 

Meer dan een maand weten de NAVO-bewakers dat de agressieve imperialisten van het Atlantische Bondgenootschap een aanval op Syrië plannen waarvan ze hopen dat die niet enkel de Baath regeringspartij van president Bashar Assad zal vernietigen, maar ook de structuur van de Syrische staat. Vijandige inlichtingendiensten hebben hun operaties tegen Syrië opgevoerd. 
De Washington Post geeft nu toe dat de CIA ook commando-, controle en communicatie voorziet voor de doodseskader coalitie.
 De manager voor deze campagne is alom bekend als Ben Rhodes, een voormalige politieke werkkracht voor burgemeester Rudolph Giuliani van New York City en adviseur van Congreslid Lee Hamilton van de 9/11 rookgordijn roem, die nu de "plaatsvervangende nationale veiligheidsadviseur voor strategische communicatie" in het Obama Witte Huis is. Rhodes regisseerde de groep van toespraak schrijvers (of "wordsmiths") die in 2007-8 met succes het Amerikaanse volk hersenspoelde om hen te laten geloven dat Obama zou regeren als een agent van "hoop en verandering." Nu is het Rhodes' taak om de trotse Syrische mensen te overtuigen dat ze al zijn verslagen, dat elke weerstand nutteloos zal zijn, en dat het tijd is om een neo-koloniale bezettingsregering, gecontroleerd door de NAVO en de Israëli's, te accepteren. De contouren van het Ben Rhodes plan werden voor het eerst onthuld in een artikel van de Franse anti-imperialistische Thierry Meyssan van het Voltaire Network op 11 juni. Hier hebben we geleerd dat Rhodes en zijn cohorten al een reeks ontmoetingen hadden gehad in Qatar en Saoedi-Arabië met psychologische oorlogsvoering-officieren, MK Ultra agenten, propaganda technici, en bijhorende hersenbrekers uit de NAVO-landen en de tegenwerkende Golf-monarchieën. De eerste stap van het plan behelst Arabsat en Nilesat te dwingen om te stoppen met het uitzenden van de echte programma's van de Syrische staatstelevisie, Al-Adounia, Cham-TV en alle andere kanalen niet gebonden aan de ondersteuning van de NAVO-doodseskaders. Libanese stations die vriendelijk zijn voor Assad zouden ook tot zwijgen worden gebracht. De resulterende leemte zou snel worden opgevuld door nep-versies van deze stations, verzonnen door de NAVO inlichtingendienst, die Grote-Leugen-propaganda zou verspreiden over de verovering van Aleppo, Homs en Damascus door de doodseskaders, vergezeld van de nep-beelden van Assad en zijn topambtenaren die het land ontvluchten of wordt weggevaagd door de doodseskaders. Ongeveer 40 Wahabite omroepen uit Saoedi-Arabië zouden ook worden ingezet om ter plekke de werkelijkheid te vervalsen.

Tijdens dit schrijven zijn er meldingen gemaakt van sporadische onderbrekingen in de programma's van de Syrische staatstelevisie en al-Adounia, terwijl de Syrische anti-imperialistische websites als "The Syrian Electronic Army” melden dat een nep-versie van Al-Adounia in een vergevorderd stadium van voorbereiding is door de NAVO-troepen. Een deel van de scènes zouden worden gefilmd op speciale outdoor standen of geluidspodiums die speciaal worden gebouwd in Qatar en in Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd zouden compleet fictieve verklaringen van gebeurtenissen in Syrië door de NAVO aan de rest van de wereld worden getoond door omroepen als France 24, BBC, CNN, Al Jazeera, Fox, en MTV. Het doel is om wereldwijd de publieke opinie te vervoeren naar een never-never land van virtuele realiteit waardoor het Syrische volk weerloos blijft tegen de imperialisten. Deze operatie maakt gebruik van capaciteiten die augustus vorig jaar geschapen werden, toen een Potemkin-dorp versie van van Tripoli’s Green Square dat feitelijk gelegen was in Doha, door Al Jazeera werd gebruikt om de illusie te scheppen dat de NAVO gesteunde strijders het centrum van de Libische hoofdstad veroverd hadden, iets wat ze toen nog niet bereikt hadden. Deze beelden overtuigde veel Libiërs dat de strijd al voorbij was, terwijl het in werkelijkheid net was begonnen. De enthousiaste speech van Hillary Clinton van 8 juli, gebruik makend van medaille-waardige retoriek, bedreigde Damascus met een "katastrofische aanval" die de Syrische staat zou vernietigen. Dit was duidelijk een teken dat het Ben Rhodes plan op het punt stond om operationeel te worden. Op 12 juli benadrukte David Ignatius van de Washington Post, die de standpunten van het ministerie van Buitenlandse Zaken weerspiegelt, dat Saoedi-Arabië de zomervakanties had geannuleerd voor zijn militairen en beveiligingspersoneel. Ignatius uitte de hoop dat de Saoedi-mobilisatie niet zou leiden tot dezelfde resultaten als de mobilisaties van de grote Europese mogendheden in juli 1914. Kortom, Ignatius uitte de vrees dat de Geweren van augustus 2012 zouden kunnen omslaan in een algemene oorlog. Op zondag 15 juli kondigden Syrische doodseskaders, die zichzelf de "Free Syrian Army" noemen, het begin van een strijd in Damascus aan. Op dit moment gingen de belangrijkste Amerikaanse en internationale tv-nieuws-netwerken van hun gebruikelijke regime van leugens en verdraaiingen over de schreef naar een fantastische nachtmerrie-wereld van NAVO-propaganda hallucinaties. Op 18 juli bereikte deze media hysterie z’n kookpunt met de gerapporteerde moord op de Syrische minister van Defensie Rajha (de top-Christen in de regering), hoofd crisismanagement Turkmani, en vice-minister van Defensie Shawkat en het hoofd van de inlichtingendienst Bekhtyar bezweken later aan verwondingen. Er zijn ook onbevestigde rapporten van niet-NAVO-kanalen dat de Russische adviseurs ook in deze aanval stierven. De NAVO-media toonden hun ware aard met vieringen en leedvermaak over deze aanval. Het media-apparaat dat gecoördineerd wordt door Ben Rhodes ging in een hogere versnelling, poogde paniek, hysterie en rapporten van de onmiddellijke ineenstorting van de Syrische staat te verspreiden. Daarbij lieten ze er geen twijfel over bestaan dat het NAVO doel niets minder is dan de vernietiging van de moderne Syrische natie, gevolgd door chaos, verdeling, onderverdeling, krijgsheren, balkanisering, en een mislukte staat.Ook moet worden toegevoegd dat de aard van deze aanval onduidelijk blijft, en het zou zeer onverstandig zijn om conclusies te trekken over een geïnfiltreerde zelfmoordterrorist of andere hypotheses die uitgaan van het NAVO-brainwash apparaat. In het overzicht kunnen de capaciteiten die in deze aanval liggen variëren van een kruisraket of drone tot de capaciteiten ingezet in de moord op Rafiq Hariri van Libanon. Vijandige inlichtingendiensten hebben hun operaties tegen Syrië opgevoerd. Het is al lang bekend dat CIA-officieren handelen als handelsmanagers in het zuiden van Turkije, de leiding nemen over de stroom van wapens die gekocht worden door Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten tot de meest agressieve al-Qaeda doodseskaders die op Syrisch grondgebied werken.

De Washington Post geeft nu toe dat de CIA ook commando-, controle en communicatie voorziet voor de doodseskader coalitie. Dit artikel meldt ook dat “een aantal Israëlische geheime dienst officiers ook actief zijn langs de grens van Syrië." Steve Heydemann van het US Institute of Peace onthulde dat zijn organisatie, een tak van de State Department, een ontmoeting had gehad met een stal van 50 Syrische oppositie types om de post-Assad regering te plannen. Tot de acute teleurstelling van de NAVO hersenbrekers stortte de Syrische staat niet ineen vanaf 18 juli en bleef hij doorgaan met het tonen van robuuste capaciteiten voor zelfverdediging. Hierdoor is het nu voor de NAVO nodig om momentum terug te winnen door middel van een gestage stroom van nieuwsberichten die verondersteld wordt de naïeve kijker ervan te overtuigen dat het Baath-partijregime snel tot een einde komt en dat het oude regime in Syrië aan het instorten is. Deze voortdurende inlichtingen versperring zal echte maar overdreven gebeurtenissen, afvalligheid, enz. mengen met totale verzinsels en Grote Leugens. NAVO-diplomaten hebben geholpen bij het verstrekken van wild manische rapporten aan de gecontroleerde media, vooral bewerend dat Rusland heeft besloten om haar steun aan president Assad te beëindigen. Het is de gangbare praktijk om de meest fantastische geruchten te melden als vaste feiten. Intelligente mensen die niet willen worden gedupeerd moeten hun drempel van scepsis dienovereenkomstig verhogen. Een favoriet thema van de NAVO-verslaggeving is het vermogen van de door de NAVO gesteunde troepen om tijdelijk grensovergangen te bemachtigen. Dit leidde tot verlegenheid toen Irak onmiddellijk hun kant van deze grensovergangen sloot, uiteraard uit bezorgdheid voor het grote quotiënt aan al-Qaeda strijders onder de Syrische doodseskaders. Koning Abdullah van Jordanië heeft ook gewaarschuwd voor de grote aanwezigheid van al-Qaeda-strijders in Syrië, de meeste van hen zijn geleverd door de NAVO. Ten slotte is de NAVO-media geobsedeerd geworden door de vermeende Syrische chemische wapens voorraad, omdat ze veronderstellen dat de inspanningen om deze wapens te beveiligen een duidelijk voorwendsel voor invasie bieden. Sommige commentatoren hebben de rol van de CIA vorig jaar in Libië vermeld toen beslag werd gelegd op de wapenvoorraden terwijl Khadafi nog steeds aan de macht was.

Bij de Verenigde Naties hebben Rusland en China opnieuw hun veto uitgesproken over de NAVO’s nauwelijks verholen oproep tot bombardementen, invasie en oorlog ten kosten van het Syrische volk. Blanco stemmen uit Pakistan en Zuid-Afrika, ondanks de zware armdraaiingen van de Verenigde Staten, laten zien dat Syrië niet geïsoleerd is. Zolang het NAVO-blok de Veiligheidsraad niet kan gebruiken voor zijn doeleinden zal het moeilijk zijn om een Irak-stijl coalitie van de gewilligen te organiseren om deze aanval uit te voeren. Daarom kunnen we, althans voor de komende weken, voortdurende pogingen zien om de Syrische staat te vernietigen onder de drempel van conventionele oorlog, zonder dat er NAVO bommenwerpers en infanterie brigades worden ingezet. In deze inspanningen zijn informatie-oorlogsvoering, media-manipulatie, video-imitatie en soortgelijke technieken voorbestemd om een centrale rol te spelen samen met terrorisme, moorden, en high-profile militaire stunts. Maar door te begrijpen hoe de NAVO psychologische oorlog voert is het mogelijk om de aanvallers te verslaan.

  Webster Tarpley


Door Dr Webster Tarpley

Bron: Webster G. Tarpley voor PressTV – 21 juli 2012 - http://www.presstv.ir/detail/2012/07/21/251968/nato-kill-teams-attempt-assault-on-syria/

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief