De Royal Society en het WWF, Aarde-Top in Rio:
De Mensheid is een niet-duurzaam gevaar voor het ecosysteem van de Aarde

De VN-Aarde-top over Duurzame Ontwikkeling in Rio+20 deze maand heeft meer dan 100 wetenschap academies en leiders van over de hele wereld om onder andere te praten over bevolkingscontrole en menselijke consumptie en andere onderwerpen over wereldwijde dominantie. De mensheid is een levensvatbare bedreiging voor het ecosysteem en de toekomst van de planeet Aarde, zeggen wetenschappers van de Britse Royal Society. “De algemene boodschap is dat we een hernieuwde focus nodig hebben op zowel de bevolking als de consumptie – het is niet genoeg om te kijken naar het ene of het andere”, zegt Professor Charles Godray van de Martin School aan de Universiteit van Oxford, die de voorzitter was van het schrijven van de declaratie. “We moeten kijken naar beide, omdat ze samen de voetafdruk op de wereld bepalen.” Globalistische academici zeggen dat de voetafdruk van de mensheid steeds “zwaarder en zwaarder” wordt. Ze hebben een openbare verklaring vrijgegeven om ontwikkelde landen te dwingen om hun krachten te bundelen om zo de aanval van de mensheid op onze planeet tegen te gaan. De verklaring stelt: 

“De wereldbevolking ligt momenteel rond de zeven miljard en de meeste prognoses wijzen erop dat deze tegen 2050 tussen de 8 en de 11 miljard zal liggen. Wereldwijde verbruikniveaus zijn nog nooit zo hoog geweest, grotendeels vanwege de hoge consumptie per-capita van de ontwikkelde landen.”

De angstzaaiers beweren dat als de overheden niet inspelen op deze veranderingen, “dat ons op het spoor zal zetten van alternatieve toekomsten met ernstig en potentieel katastrofische gevolgen voor het menselijk welzijn.”

(Noot redactie Wijwordenwakker: Steeds opnieuw zal men ons als mensheid doen geloven dat wij mensen het verkeerd doen, reden om de door de wereldregering gewenste globale belastingen in te voeren. Werken op het schuld- en minderwaardigheidsgevoel is hun werkwijze terwijl de oplossingen voorhanden zijn maar niet door deze machten gewenst worden omdat de mens zich dan wel eens vrij zou kunnen maken. Dit artikel probeert de achtergrond aan te geven hoe dit alles in zijn werking gaat.)

De bevolkingscontrole en ernstige beperking van de menselijke consumptie die besproken wordt op de VN-Top in Rio, zal regeringen vermanen akkoord te gaan om “zich in te zetten om systematisch bevolkingstrends en prognoses na te gaan in onze nationale, landelijke en stedelijke ontwikkeling van strategieën en staatsbeleid”. De ontwerpovereenkomst beweert dat alle overheden beloven om “niet-duurzame consumptie en productiepatronen te veranderen” om te voldoen aan Agenda 21 voor een Duurzaam Ontwikkelingsbeleid binnen soevereine naties zodat de VN zich het gezag kan toe-eigenen door de bekrachtiging van z’n internationaal mandaat binnen de afzonderlijke landen. Het rapport beweert dat overbevolking in minder ontwikkelde landen heeft geleid tot een niet-duurzame consumptie wereldwijd. Eliya Zulu, de directeur van het African Institute for Development Policy in Nairobi, co-auteur van het rapport van de Royal Society zegt:

“Vele Afrikaanse landen voelen de gevolgen van de bevolkingsgroei en vinden dat ze er iets aan moeten doen om verder te ontwikkelen alsmede hun milieuproblemen aan te pakken. Als je kijkt naar een land als Rwanda, het is één van de meest dichtbevolkte landen in Afrika, en de regering gelooft dat één van de redenen achter de genocide een hoge bevolkingsdichtheid was en de concurrentie om hulpbronnen. En de economische crisis die begon in de late jaren 1980 deed mensen realiseren dat om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling [MDGs] te bereiken, je dat niet kunt doen als je bevolking snell groeit.”Zulu wijst erop dat vrouwen in Afrika bijdragen aan het overbevolkingsprobleem, die de oorzaak is om de noodzaak tot gezinsplanning-voorzieningen te verhogen in Afrika. Dit is absoluut een kritische periode voor de mensen en de planeet, met ingrijpende veranderingen voor de menselijke gezondheid en het welzijn en de natuurlijke omgeving,” zei Sir John Sulston, de voorzitter van het rapport, die het Human Genome Project leidde en vandaag de dag voorzitter is van het Institute for Science Ethics and Innovation. “Waar we heen gaan hangt af van de menselijke wil – het is niet voorbestemd, het is geen handeling van iets buiten de mensheid, het is in onze handen.” Deze globalisten zijn van mening dat hoewel er meer mensen worden geboren, over-consumptie een kwestie wordt van over-bevolking. Onder-ontwikkelde landen worden verantwoordelijk gehouden voor het binnenleiden van onze planeet in de richting van vernietiging wegens gebrek aan toegang tot gezinsplanning. Door het controleren van de vruchtbaarheidscijfers, evenals de consumptie van voedsel, water en andere hulpbronnen, beweren deze deskundigen dat het milieu, de CO2-uitstoot en de status van de planeet zal worden gered.

De Royal Society heeft het bruto nationaal product (BNP) gebruikt om te bepalen hoe de economie van een land zijn bevolking kan onderhouden. Hun focus is het milieu te beschermen boven de rechten van de mensheid als geheel. Terwijl de VN bespreekt hoe men om moet gaan met een stijgende menselijke bevolking, sporen radicale milieuactivisten op de VN-Aarde-Top aan op de bescherming van de biodiversiteit tegen de effecten van de mensheid. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft ook een rapport vrijgegeven met de naamLiving Planet Report, die de ecologische ramp die onze planeet wordt als gevolg van de directe invloed van de mens veroordeelt. Het was het WWF die een vals rapport publiceerde over de ijsberen-populatie vorig jaar. Door de mythe de wereld in te sturen dat de ijsberen verdrinken als gevolg van het smelten van de ijskappen door de opwarming van de aarde, nam het WWF deel aan de paniekzaaierij van de klimaatverandering. Werkelijke observaties van onderzoekers ontdekten dat ijsbeer-populaties naar schatting 66% hoger lagen dan klimaatverandering-alarmisten voorspelden. David Nussbaum, CEO van het WWF in het Verenigd Koninkrijk zegt: 

“De Rio+20 conferenties zijn een kans voor de wereld om ernstig na te denken over de noodzaak van het duurzaam maken van ontwikkeling. We moeten het gevoel van urgentie verhogen, en ik denk dat dit uiteindelijk niet alleen over ons leven gaat, maar de erfenis die we toekomstige generaties nalaten.”

 

Het WWF-rapport is samengesteld uit gegevens van het Zoological Society of London (ZSL) en analyses van het Global Footprint Network (GFN) ter bevordering van globalistische agenda’s voor globale duurzaamheid en inhoud te geven aan ’s werelds ecologische voetafdruk. Zij verklaren dat er problemen zijn rond het gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing voor landbouwgebruik, houtkap en de uitputting van visbestanden als bron van voedsel. De ZSL beweert dat 30% van de soorten in de wereld sind 1970 in een gestage daling zitten, terwijl tropische soorten waarschuwend dalen met 60% als gevolg van de vernietiging van tropische meren en rivieren. Tim Blackburn, directeur van het Institute of Zoology bij het ZSL beweert:

“De natuur is belangrijker dan geld. De mensheid kan leven zonder geld, maar we kunnen niet leven zonder de natuur en de essentiële diensten die het levert.”

Naties die onder druk staan van de VN en gedefinieerd worden als volkomen niet-duurzaam zijn:

·         Qatar
·         Koeweit
·         Verenigde Arabische Emiraten – landen
·         Denemarken
·         België
·         Australië
·         Ierland
·         Verenigd Koninkrijk
 
Het WWF-rapport wijst erop dat 405 rivier-systemen wereldwijd onder vuur liggen, evenals dat 30% voedselverspilling veroorzaakt wordt door landen in het Westen en zo bijdraagt aan de wereldwijde voedseltekorten en infrastructuur in minder ontwikkelde landen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een “global conversation” gelanceerd om de schijn op te houden dat de VN geïnteresseerd is in het creëren van de “toekomst die we willen”. Via Facebook, Twitter of eenvoudigweg het e-mailen van je vragen, zullen de panelleden en deelnemers van het evenement “vragen, verwachtingen, of commentaren... beantwoorden tijdens de bijeenkomst op 22 november 2012 om 10u EST.”

De VN hoopt door te gaan met de list dat ze een internationale gemeenschap is die toegewijd is om van onze wereld een betere wereld te maken. In de schaduwen ligt de globalistische elite op de loer geduldig te wachten terwijl het hoogsteigen recht op het menselijk bestaan ontdaan wordt van soevereine naties door middel van internationale richtlijnen. Deze toekomstvisie willen we niet.Susanne Posel voor ActivistPost – 16 juni 2012 -
Bron: http://www.activistpost.com/2012/06/at-earth-summit-royal-society-and-wwf.html

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief