VS brengt conflict met Iran in hogere versnelling 

 

 

De geheime oorlog tegen Syrië maakt integraal deel uit van de Amerikaans geleide geheime oorlog tegen Iran.


De oorlogsplannen van Amerika voor een volledige dominantie in het olierijke Midden-Oosten en de Centraal-Aziatische regio schakelde deze week naar een hogere versnelling met drie belangrijke en onderling verweven ontwikkelingen.

 

Vergeet het bekijken van gebeurtenissen in landen als afzonderlijke incidenten. Syrië, Iran en de Golfstaten monarchieën zijn nauw verbonden met Amerikaans geleide oorlogsplannen in het Midden-Oosten die gericht zijn op het verkrijgen van Amerikaanse politieke, economische en militaire macht in deze belangrijke regio en daarbuiten. Vandaag de dag zijn de gebeurtenissen slechts een continuüm met Amerikaanse veroveringsoorlogen in Irak, Afghanistan, Libanon en Libië als onderdeel van een zich ontvouwende agenda voor hegemonie.

 

Eerst bleek dat het vermeende Kofi Annan-plan op sterven na dood was. Tijdens de afgelopen vier weken hebben de Amerikaans geleide buitenlandse mogendheden er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het veronderstelde vredesplan zou mislukken, van Westerse regeringen en media die voortdurend de Syrische president Bashar Al-Assad hekelen voor het naar verluid niet naleven van het staakt het vuren, terwijl deze zelfde machten ijverig huurlingengroepen hebben ondersteund om over te gaan tot een volledige terreuraanval met bomauto’s en schietpartijen zonder waarschuwing. Amerikaanse functionarissen hebben het Annan-staakt het vuren nog niet voorbij verklaart, maar de acties op het terrein spreken boekdelen. Er wordt gemeld dat een toevloed van krachtigere wapens de zogenaamde Syrische rebellen hebben bereikt. De huurlingen die proberen de regering Assad omver te werpen zijn grotendeels buitenlandse jihadistische elementen uit Libië, Irak en Saudi-Arabië. In de weken die vooraf gingen aan het staakt het vuren van 12 april kregen de Syrische regeringstroepen de overhand terwijl ze deze gewapende groepen op de vlucht joegen uit hun basis in de stad Homs.

 

Onder de vernauwing van het staakt het vuren die strak en eenzijdig door Westerse regeringen en media toegepast waren op het gedrag van het Syrische leger, lijken de gewapende oppositiegroepen voordeel te hebben genomen van het uitstel om hun ergste klappen uit te delen en te reorganiseren. Op 10 mei doodde twee enorme autobommen 55 mensen en verwondde het meer dan 400 mensen. De ontploffingen waren zo krachtig dat ze twee grote kraters in de weg nalieten. Deze week hebben de buitenlands-gesteunde huurlingen naar verluid 23 Syrische legertroepen vermoord in de stad Rastan in de buurt van Homs. De stijging van het aantal sterfgevallen onder burgers en veiligheidstroepen weerspiegelt de toegenomen vuurkracht die nu zijn weg zoekt in de handen van de huurlingen. Volgens de Washington Post financieren de Golf-monarchieën, voornamelijk Saudi-Arabië en Qatar, de nieuwe wapenleveringen. Dit wordt afgeleid uit de oorlogskist van 100 miljoen dollar die werd toegezegd door de Amerikaans gesteunde Arabische autocraten op de conferentie in Istanbul begin april. Officieel behoudt de Obama regering een cynische fictie dat het alleen “niet-dodelijke materialen” levert aan de Syrische gewapende groepen. Maar het is Amerika die nu de cruciale leidende rol van toezicht op de distributie en inzet van nieuwe wapens in Syrië opneemt. “De Amerikaanse contacten met het rebellenleger en de informatie-uitwisseling met Golfstaten markeren een verschuiving in het beleid van de Obama regering naarmate de hoop [sic] voor een politieke oplossing voor de Syrische crisis verminderd. Vele ambtenaren beschouwen een groeiende militaire confrontatie nu als onvermijdelijk”, aldus de Washington Post op 16 mei.

 

De geïntensiveerde Amerikaans geleide aanval op Syrië is niet alleen gericht op het omverwerpen van de Assad regering. Het maakt integraal deel uit van een lang gekoesterd plan van Washington om imperiale dominantie te verkrijgen in de gehele regio die werd uitgevoerd onder het voorwendsel van de “oorlog tegen het terrorisme” en de “verantwoordelijkheid om te beschermen”. Dat is de reden waarom twee andere ontwikkelingen deze week van een bredere betekenis worden voorzien.

 

In de Westerse media verspreidde zich beweringen dat Iran een explosiekamer gebruikt om nucleaire explosies te testen om zo het “schurken-spook” van Iran opnieuw tot leven te wekken en de regering van Teheran te criminaliseren. De meest recente beschuldigingen van de nucleaire bewapening van Iran komen voorafgaand aan de tweede ronde van de P5+1 onderhandelingen volgende week, die de Amerikaans geleide machten meedogenloos hebben gebruikt om Teheran te overdonderen ten opzichte van zijn legitiem recht om civiele kernenergie te ontwikkelen. Uiteraard hebben “nucleaire ambities” – zo vaak door de Westerse machten en hun onderdanige media gebruikt op pejoratieve toon – weinig te maken met de echte agenda waarbij alles draait om de poging tot oplegging van regimeverandering in Teheran naar een die buigzaam zal zijn voor de Westerse imperialistische belangen. De dwaze Westerse mediaverslaggeving over de gebeurtenissen in Syrië het afgelopen jaar heeft tevergeefs getracht hen af te schilderen als onderdeel van een heroïsche Arabische Lente opstand van de massa die democratische rechten zoekt. In werkelijkheid hebben de Westerse machten en hun Arabische/Israëlische/Turkse proxies het geweld in Syrië aangewakkerd met harteloos gebrek aan respect voor mensenrechten en democratie met als onmiddellijk doel soepele regimeverandering in Damascus en uiteindelijk ook met zijn regionale bondgenoot Teheran.

 

De geheime Amerikaans geleide oorlog tegen Syrië maakt integraal deel uit van de geheime oorlog tegen Iran. Als deze oorlog tegen Syrië in een hogere versnelling wordt gezet zoals gesignaleerd door de toestroom van zware wapen die nu in dat land stroomt, dan is het logische gevolg een stapsgewijze agressie naar Iran. De vergiftiging van de P5+1 onderhandelingen voordat ze zelfs gestart zijn, met lugubere, ongefundeerde beweringen over Iran dat kernwapens test is een signaal van stapsgewijs verhoogde agressie.

 

Tenslotte was de derde ontwikkeling deze week, met betrekking tot de permanente oorlogsambities van Amerika in de olierijke regio, de onthulling van de plannen voor nauwere politieke en militaire binding met Amerikaans gesteunde Golf monarchen waaronder Saudi-Arabië, Bahrein, Koeweit , Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Deze autocratische soennitische regimes groeien in toenemende mate vijandig tegenover Iran door de bescherming van Washington in de afgelopen jaren. Provocerend genoeg meldde de plannen van het Golf unie de “dreiging van Iran” zonder een greintje van bewijs om dergelijke tendentieuze bewering te ondersteunen. Belangrijk te melden dat toen Irak bezwaar maakte tegen het voorgenomen vijandige soennitische blok, het met vurige aanklachten van zijn Perzische Golf buren te maken kreeg omwille van de “flagrante schending” van hun soevereiniteit in wat klonk als een choreografisch ineen gestoken ramkoers. Het idee voor een nauwere Golf unie werd eerder gepromoot door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton toen zij eind maart de Saudische hoofdstad Riyad een bezoek bracht en op weg was naar de fondsenverzameling voor wapens in Istanbul om Syrische huurlingen te ondersteunen. Op haar agenda in haar ontmoeting met de Golf dictators in Riyad stond het opzetten van een gezamelijk raketsysteem voor de Persiche Golf Sjeikdoms.

 

Al met al vertegenwoordigen de escalatie van oorlog in Syrië, de inzet van de casus bellit tegen Iran en de uitzetting van vijandige Arabische Golfstaten meer dan een sinister patroon van toevaligheden. Het is een oorlogsplan.

 Door Finian Cunningham voor Global Research – 17 mei 2012 
Bron:
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30875

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief