Wakker kijken naar Al Qaida 

Deel  1
Global Research, 24 maart 2012

Er is sinds 9/11 iets heel storends aan de gang in het openbaar debat. Iedere dag wordt door de media, regeringsambtenaren en het Amerikaanse Congres alleen naar Al Qaida gewezen als schuldige van terroristische aanslagen. Het is bovendien opvallend hoeveel aandacht deze aanslagen krijgen.

Het routinematig noemen van termen als Al Qaida fanatiekelingen, Jihadisten etc is in. Type het woordje Al Qaida-gebeurtenissen in bij Google en je hebt 183 miljoen hits.

Dagelijks worden we blootgesteld aan een arsenaal van aan Al Qaida gerelateerde onderwerpen: terroristische bedreigingen, politieonderzoeken, rebellen, regimewissels, sociale conflicten, sektarisch  geweld, racisme, godsdienstige groeperingen, Islamitische waarden, Westerse waarden enz. De regering gebruikt dezelfde retoriek in alle lagen van het bestuur. Al de aan Al Qaida gerelateerde onderwerpen worden door politici, Hollywood en Washington op een hoop gegooid.

Wakker kijken naar Al Qaida
Het dagelijkse bombardement aan begrippen en beelden over Al Qaida heeft effect op het denken van de mens. Het zijn geen feiten, het zijn geen bewezen concepten, Al Qaida is een door de media gecreëerde mythe geworden, een legende. Een subtiel stuk propaganda om oorlog mee uit te lokken en  politiek mee geïndoctrineerd te worden.

Waarom eigenlijk? Men wil voorkomen dat mensen onafhankelijk gebeurtenissen analyseren. Men wil voorkomen dat mensen oorzakelijke relaties in de politiek en maatschappij begrijpen. Men gebruikt containerbegrippen. Je weet nooit precies wat er is gebeurd en door wie het is gedaan. Zo wordt verwarring gecreëerd. Mensen denken niet langer zelf na.

De Amerikaanse inquisitie
Al Qaida is de vijand van buitenaf geworden, die de Westerse maatschappij in gevaar brengt. Homeland Security is de moderne "Amerikaanse inquisitie". Net als tijdens de Spaanse inquisitie kan er niet getornd worden aan de "Global War on Terrorism" (GWOT). Iedere referentie aan Al Qaida wordt gebruikt om mensen bang te maken. Je weet nooit waar ze een volgende keer zullen toeslaan!

De complete overgave van het Amerikaanse volk aan het ‘Department of Homeland Security’ (Departement Binnenlandse Veiligheid) lijkt veel op de fanatieke devotie die de Spaanse feodale orde kende. Het is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de "meedogenloze doeltreffendheid" van een overwegend politieke, economische en militaire orde.

De Amerikaanse inquisitie schrijft nieuwe wetten.  Foltering en politieke moorden zijn geen geheime activiteiten meer (zoals in de goede oude tijd van de CIA), ze zijn "wettelijk", ze komen zelfs uitgebreid in het nieuws. Zij die tegen de "oorlog tegen terrorisme" durven protesteren worden zelf gebrandmerkt. Zij die tegen de "heilige kruistocht" durven ingaan worden gestraft.

Regering en leger hoeven hun misdaden niet langer te camoufleren. Foltering van een Al Qaida verdachte mag. We moeten de vijand bevechten. Dat doen we door te folteren, mensen om te brengen of gevangen te zetten en  naar concentratiekampen te sturen.(Michel Chossudovsky,The Spanish Inquisition, Made in America, Global Research, 2004). Niemand durft in te gaan tegen de Amerikaanse inquisitie.  

Al Qaida en de grote leugen
De Al Qaida legende houdt de grote leugen in stand. "Al Qaida deed dit", "Al Qaida deed dat", deze beschuldigingen leveren een simpele verklaring voor complexe gebeurtenissen, terwijl ze de verboden waarheid achter deze gebeurtenissen vermommen.

Het containerbegrip Al Qaida zou moeten oproepen tot de vraag: wie zit er in vredesnaam achter? Wie durft het op te nemen tegen de oorlogsmachine van biljoenen dollars? Deze vragen worden bijna nooit gesteld in de post 9/11 era.

Hoewel de ware identiteit van Al Qaida bekend is, inclusief de banden met de geheime diensten van Amerika, wil de waarheid niet beklijven in het bewustzijn van het volk.

Ronald Reagan ontmoet in 1985 Afghaanse Mujahideen commandanten in het Witte Huis (Reagan Archives)

Al Qaida en de rol van de Westerse geheime diensten (meer in deel II)

De CIA bekent: de islamitische Jihad was een door Amerika gesponsorde operatie, die teruggrijpt op de jaren 1979-1989, toen Rusland nog in oorlog was met Afghanistan. Ze creëerden Mujahideen, zetten trainingskampen en Koranscholen op. Dit alles samen met Pakistan's Inter Services Intelligence (ISI).De Pakistaanse geheime dienst zocht voor Amerika de juiste mensen en verzorgde de islamitische indoctrinatie. Vanaf het begin van deze oorlog waren verschillende fundamentalistische organisaties in feite instrumenten van de Amerikaanse (NAVO & MOSSAD) geheime diensten. 

Het Amerikaanse volk weet niet, dat Amerika de islamitische Jihad verspreidde door in Nebraska ontwikkelde theorieboeken:... De VS spendeerde miljoenen dollars aan materiaal voor Afghaanse schoolkinderen, boeken met gewelddadige plaatjes, militante teksten over de Jihad, allemaal onderdeel van pogingen om verzet tegen de Russische bezetter te helpen vergroten. De Taliban gebruiken dezelfde boeken nu nog!

Het Witte Huis verontschuldigd zich met de woorden dat de religieuze inhoud hoort bij de cultuur van de Afghanen en dat met de productie van deze boeken geen Amerikaanse wetten zijn overtreden. Sommige juristen echter betwijfelen of er geen regels uit de grondwet zijn overtreden: belastinggeld uitgeven aan boeken die een bepaalde godsdienst promoten is verboden.  

Hulpwerkers zeggen dat de religieuze boeken in tact zijn gebleven, alleen  het Amerikaanse logo is er van af gehaald. Kathryn Stratos zei: Het is meestal niet het beleid van AID om godsdienstonderwijs te steunen, maar in dit geval wilden we toch kinderen iets bijbrengen.

De boeken werden gepubliceerd in het Dari en Pashtun, de twee meest gesproken talen in Afghanistan. De universiteit van Nebraska ontwikkelde ze in de jaren van 1980. Er werd $ 51 miljoen aan besteed van 1984 to 1994." (Washington Post, 23 March 2002)Door Prof. Michel Chossudovsky
Bron: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29938