De kinderen van Fukushima zijn ziek


Negenendertig maanden na de explosies in Fukushima hebben kinderen daar 40 maal vaker te maken met schildklierkanker dan daarvoor. Meer dan 48% van de 375.000 jonge mensen — bijna 200.000 kinderen — die zijn onderzocht door de Medische Universiteit in Fukushima leiden aan voorstadia van kanker, aan abnormaliteiten aan de schildklier , vooral nodulen en cysten. En dit aantal stijgt.

Er zijn meer dan 120 kankersoorten vastgesteld bij kinderen, waar er slechts drie zouden moeten zijn, zegt Joseph Mangano, executive director van het Radiation and Public Health Project.

De nucleaire industrie en zijn voorstanders ontkennen alles. Sommigen zeggen zelfs dat “niemand” is ziek geworden  door de straling van Fukushima, waarbij isotopen vrijkwamen 30 maal zo erg als in Hiroshima.

De dodelijke epidemie in Fukushima is consistent met de gevolgen na het ongeval op Three Mile Island in 1976 of de explosie in Tsjernobyl in 1986.

Dat atoomenergie deze epidemieën tot gevolg kan hebben, is door het Canadese “Nuclear Safety Commission” voorspeld, na een ramp zal “er een toename aan schildklierkanker bij kinderen optreden”.

Toen men in Canada risico’s in kaart wilde brengen alvorens een nieuwe kernreactor te bouwen schatte de commissie in dat er een stijging aan kanker zou plaatsvinden van 0,3 % bij een afstand van 12 kilometer van het ongeval. Mits een adequate verspreiding van jodiumpillen en een goed verlopen evacuatie noodplan had plaatsgevonden, beiden niet gebeurd in Fukushima, Three Mile Island of Tsjernobyl.

Mangano heeft goed naar de cijfers gekeken. Hij heeft sinds 1980 de gevolgen van straling bestudeerd; als leerling van de legendarische radioloog Dr. Ernest Sternglass en statisticus Jay Gould. Mangano sprak tijdens www.prn.fm’s Green Power & Wellness Show, over de gezondheid van de mensen die wonen in de gebieden die door de radioactieve wind worden aangedaan. De gezondheid van de mensen gaat vooruit als de reactor wordt stopgezet en achteruit zodra deze weer aangaat.

Niet alleen kinderen die in de buurt woonden van de reactoren van Fukushima werden slachtoffer. Operator Masao Yoshida is aan slokdarmkanker gestorven op 58jarige leeftijd. Masao weigerde heldhaftig om de kerncentrale te verlaten tijdens de crisis, daarmee waarschijnlijk miljoenen anderen reddend.

Veel van de huidige werkkrachten worden door onderaannemers gestuurd en worden helemaal niet gemonitord. De publieke woede neemt toe, nu de overheid gezinnen met kleine kinderen wil terugsturen naar de vervuilde omgeving van Fukushima.

Op 28 maart 1979 vond het kernongeval van Three Mile Island plaats in de kerncentrale Three Mile Island in Harrisburg, Pennsylvania in de Verenigde Staten. Het ongeval betrof het ernstigste kernongeval in een civiele kernreactor in de Verenigde Staten. Door een betrekkelijk kleine storing in eenheid TMI-2 vond een kernsmelting plaats en kwam uiteindelijk een aanzienlijke hoeveelheid radioactief gas in de atmosfeer.

Na het ongeval ontkenden de eigenaars van de kernreactor op Three Mile Island dat de nucleaire kern was gesmolten. Opnames door een geïnstalleerde camera lieten de waarheid zien. In de staat van Pennsylvania werd het aantal tumoren door mysterieuze redenen niet langer geregistreerd. Vervolgens was er geen bewijs dat mensen overleden waren als gevolg van de kernramp.

Maar heel veel onafhankelijke studies bevestigden de toename aan sterfte onder kinderen en de toename aan tumoren bij iedereen. Ook het Pennsylvania Department of Agriculture geeft de verhoogde ziekte- en sterftecijfers en mutaties toe.

Rechter Sylvia Rambo hield een rechtszaak tegen die 2.400 mensen in Pennsylvania wilden aanspannen, zij hadden door de wind veel radioactiviteit te verduren gekregen. De rechter vond dat er te weinig radioactiviteit was ontsnapt. Maar, 35 jaar later, weet nog steeds niemand werkelijk hoeveel radioactiviteit is ontsnapt. Niemand weet waar het is gebleven. De eigenaars van de kerncentrale op Three Mile Island hebben ondertussen miljoenen smartengeld betaald. Er wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Het kernongeval in Tsjernobyl heeft (volgens 5000 studies) geleid tot de dood van  meer dan 1.000.000 mensen. Vooral de effecten op de gezondheid van jongeren, die de radioactieve wind in Wit Rusland en de Oekraïne te verduren kregen, zijn enorm geweest. Volgens Mangano heeft 80% van de “Kinderen van Tsjernobyl” gevolgen variërend van misvormingen bij de geboorte tot schildklierkanker, hart en longafwijkingen en mentale ziekten. Een op de vijf kinderen lijdt er aan. Artsen, Physicians for Social Responsibility en het Duitse equivalent van het International Physicians for the Prevention of Nuclear War hebben gewaarschuwd voor dezelfde gezondheidsgevolgen in Japan.

Het “United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation” (UNSCEAR) heeft pas rapporten gepubliceerd die de gevolgen van de ramp enorm bagatelliseren. UNSCEAR is gekoppeld aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap van de Verenigde Naties, dat kernenergie moet promoten. De IAEA heeft een spreekverbod over gezondheidseffecten van kernrampen. Al tientallen jaren beschermen UNSCEAR en de World Health Organization de nucleaire industrie. De ramp in Fukushima is geen uitzondering gebleken.

In reactie hierop hebben de Physicians for Social Responsibility en het Duitse International Physicians for the Prevention of Nuclear War in 2013 een schryfsel van tien punten  gepubliceerd, daarmee het publiek waarschuwend voor de gecompromitteerde positie van de Verenigde Naties. De ramp is nog niet voorbij. Nog jarenlang zullen de mensen gemonitord moeten worden. De gevolgen hadden nog groter kunnen zijn, als de wind richting Tokyo had geblazen, i.p.v. de zee en richting Amerika.

Er zijn nog steeds risico’s door radioactieve producten. En risico’s voor de werknemers, van wie de doses en gezondheidseffecten niet worden gecontroleerd. Huidige ramingen zijn onbetrouwbaar. De studies van het UNSCEAR zijn "misleidend” en er moet meer studie naar de genetische effecten van straling worden gedaan, ook voor ziekten die geen kanker zijn. De bewering van de VN dat "geen gezondheidseffecten worden verwacht door de straling onder de blootgestelde leden” is “cynisch", zeggen de Physicians for Social Responsibility en het Duitse International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Zij voegen daaraan toe, dat alles nog erger is gemaakt door de officiële weigering van de Japanse overheid om kaliumjodide uit te delen, die het volk beschermd zou kunnen hebben tegen de massale lozingen van het radioactieve I-131.

Al met al kunnen de verschrikkelijke gevolgen van de ramp in Fukushima alleen nog maar erger worden. De straling van drie verloren kernen wordt nog steeds afgevoerd naar de Stille Oceaan. Splijtstofstaven in zwembaden geven straling af aan de lucht. Het is een rampenterrein vol gevaren. Het pro-nucleaire regime van Shinzo Abe wil Japan’s resterende 48 reactoren heropenen en gezinnen die de ramp ontvluchtten terugsturen naar de verontreinigde huizen en dorpen.

Maar de gebeurtenissen op Three Mile Island, Tsjernobyl en de plaag van dood en verderf die nu naar boven komt in Fukushima, maken duidelijk dat zulke beslissingen veel mensen schade aan kunnen doen en dan als eerste en ergste: de kinderen.Door Harvey Wasserman, Copyright © 2014 Global Research, www.nukefree.org.

Bron: http://www.globalresearch.ca/fukushimas-children-are-dying/5387242