A Silent Forest

Deze veelgeprezen documentaire laat verschillende mogelijkheden en gevaren van genetische manipulatie zien.
Geneticus David Suzuki licht toe welke vormen van manipulatie momenteel toegepast worden terwijl er onvoldoende onderzocht is wat de gevolgen zijn voor de toekomst.

1. hoe men door middel van genetische manipulatie pesticiden in de planten en bomen brengt. Gevolg, de cellen in de plant nemen het pesticide op in hun dna informatie en bij deling van de cellen gaat het pesticide mee in de deling. De plant maakt dus zelf pesticide aan.

2. Een tweede manipulatie gaat over planten en bomen die niet meer sterven wanneer ze besproeid worden met grote hoeveelheden pesticiden. Dit heeft als gevolg dat men de velden op grote schaal met overdoses pesticide besproeit. Het ecologisch systeem wordt hierdoor sterk beschadigd. Dit soort manipulatie is eerder toegepast in maïs en de verbouwers, de boeren bleken er ernstig ziek van te worden. Stel je voor wat de vruchten van deze gewassen bevatten. Wij eten deze vruchten en wat veroorzaken zij in ons lichaam?

3. Via gentech kan men gewassen steriel maken, dit kan andere planten beïnvloeden en steriel maken. Er zullen geen bloemen vruchten en zaden meer zijn. Dode gebieden waar niets meer wil groeien, zo maakt men toekomstige woestijnen.
Goede raad: Koop biologische producten, voor je gezondheid en om je stem te laten horen dat je deze manipulaties niet wenst.