Objectieve feiten over de Mexicaanse griep (virus type A-H1N1)


In het filmpje wordt er een zeer goed gestaafde, objectieve en gestructureerde uitleg gegeven over de Mexicaanse griep, het vaccin, en alle gebeurtenissen die zich hierrond voorgedaan hebben en voordoen.

De uitleg wordt gegeven door Teresa Forcades, een Benedictijner non van het klooster van Monteserrat in Spanje. Vooraleer ze in het klooster trad, heeft ze heel wat jaren geneeskunde uitgeoefend.
Ze is dokter gespecialiseerd in interne geneeskunde, heeft een PHD in Public Health aan de Universiteit van Barcelona en een specialisatie gehaald in de US aan de State University of New York.

Ik geef hier een vertaalde weergave van de voornaamste feiten die ze in haar betoog aanhaalt.

► Het nieuwe virus heeft een lagere mortaliteit dan een gewone griep. Dit kan objectief gestaafd worden met de officiële statistieken (137 doden in Europa en 3559 wereldwijd, tussen 17 april en 15 september).

► mensen ouder dan 60 jaar hebben al voor 33% een immuniteit opgebouwd tegen dit virus

► er zijn 2 onregelmatigheden opgedoken rond dit nieuwe virus:

1) een toonaangevende onderzoeksjournaliste (Bürgermeister) ontdekte volgende info en maakte hem openbaar; deze info is makkelijk te verifiëren én werd toegegeven door de betrokken instantie:

Eind februari ’09 (dus vóór het eerste geval van de nieuwe griep ontdekt werd) was Baxter Pharmaceutical – een Amerikaanse firma met een heel belangrijke Australische dochteronderneming – bezig met de verspreiding vanuit deze dochteronderneming van vaccinatiemateriaal voor de gewone seizoensgriep. Het materiaal werd verspreid naar 16 labo’s in 4 Europese aan elkaar grenzende landen (Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië en Duitsland). Het was vaccinatiemateriaal om tussen februari en maart toe te dienen aan de bevolking van die 4 landen voor de gewone griep. Het materiaal woog 72 kg, genoeg dus voor vele duizenden dosissen. En dan komt puur per toeval het volgende aan het licht:
Bij de Tsjechische firma Bio Test – één van de ontvangers van dat materiaal – besloot een hiertoe gemachtigde labo-technicus op eigen initiatief een extra veiligheidstest te doen op dat vaccinatiemateriaal. Hij spoot het in in proefdieren (wezels; die worden al sinds 1918 gebruikt om griepvaccins te testen). Alle proefdieren stierven! Hij sloeg alarm en ging kijken wat er in dat materiaal zat, want als het echt om een vaccin ging, dan kon het niet zijn dat al die dieren dood gingen. Bleek dat er in het vaccin nog 2 levende virussen zaten. Het ene was het vogelpestvirus: dat dateert uit 2005; het is een zeer dodelijk maar niet erg besmettelijk virus: wereldwijd werden er maar zo’n 600 mensen besmet, maar daarvan is er wel een 60% - nl. zo’n 250 personen – overleden). Dit virus met hoge mortaliteitsgraad maar dus moeilijk verspreidbaar, bevond zich echter samen met een ander levend virus in het vaccin: een gewone griep met een zeer lage sterftegraad (lager dan 1%), maar zeer besmettelijk.
Als die 2 virussen gemixt worden in zo’n vaccin en dan aan duizenden mensen toegediend worden, dan optimaliseert dit de kans dat deze virussen zich mengen tot een dodelijk én zeer besmettelijk nieuw virus.
Deze ontdekking werd officieel toegegeven door Baxter Pharmaceutical (ze gaven de besmetting toe, maar niet dat het materiaal bedoeld was om op mensen te gebruiken).

Kan dit toevallig gebeurd zijn? Die kans is extreem klein want dergelijke virussen worden door de labo’s behandeld onder Bio Security Level 3 (de hoogste veiligheidsgraad). Hoe kunnen de levende virussen dus gemixt geraakt zijn?
Vaccins worden gemaakt van verdunde virussen. Het is dus geen uitzondering dat een griepvaccin een levend virus bevat. Maar “verdund” betekent dat het griepvirus door een bestralingsprocedure moet. De virussen in dat Baxter Pharmaceutical-materiaal hadden echter geen bestraling gekregen.
Gezien de strenge veiligheidsmaatregelen is het zeer onwaarschijnlijk dat dit toevallig gebeurd is.
Momenteel loopt er een onderzoek naar de precieze toedracht.
De onderzoeksjournaliste Bürgermeister heeft aanklachten ingediend tegen Baxter, tegen de WHO en een aantal regeringen van landen, omdat het heel wat waarschijnlijker is dat er sprake is van kwaad opzet. Dat is echter nog niet bewezen en dus geen objectief feit.

Nogal wat mensen aanhoren met argwaan de info die verspreid wordt dat het de bedoeling is met een vaccin een deel van de wereldbevolking kwaadwillend “op te ruimen”, maar er is dus echt wel (veel) vervuild vaccinatiemateriaal verspreid. Dat is wel een feit. Tot we een gestaafde verklaring hebben over wat er precies gebeurd is, zou deze gebeurtenis ons toch tot voorzichtigheid moeten aanmanen om ons te laten inenten.

2) De 2e onregelmatigheid is zelfs nog schadelijker dan de eerste.
De Baxter-affaire gebeurde in februari 2009. En op 17 april was er de eerste diagnose van de nieuwe griep. Op 29 april, zo’n 2 weken na de eerste 2 gevallen, kondigde de directeur-generaal van de WHO wereldwijd alarmfase 5 voor de preventie van een pandemie af. Dat is het op één na hoogste level; level 6 wil zeggen dat de pandemie effectief bezig is.
Slechts 6 weken later, op 11 juni, is het al zo ver: de WHO kondigt level 6 af: “We hebben een globale pandemie van het A-H1N1 griepvirus”.

Hoe is het mogelijk dat de WHO een pandemie afkondigt, hoewel de sterftegraad lager is dan bij een gewone griep? Waarom wordt er dan niet elk jaar een pandemie afgekondigd als dit nieuwe griepvirus zelfs onschuldiger is dan normaal.
Wel, de WHO heeft in mei 2009 de definitie van een pandemie gewijzigd.
De oorspronkelijk definitie luidde: “Er is sprake van een pandemie als het gaat om een infectie door een besmettelijke agens die tegelijkertijd aanwezig is in verschillende landen, en met een significante mortaliteit in verhouding tot de besmettingsgraad”. 
De definitie wordt gewijzigd naar een nieuwe versie die niet meer de vermelding inhoudt van de mortaliteitskarakteristiek: “Er is sprake van een pandemie als het gaat om een infectie door een besmettelijke agens met nieuwe karakteristieken, die zich voordoet in verschillende landen terzelvertijd, waarvan het onzeker is welke de mate van immuniteit van de bevolking ertegen bestand is”.
Deze nieuwe definitie is officieel: ze werd gepubliceerd in het prestigieuze en betrouwbare British Medical Journal, en je kan ze ook op de website van de WHO vinden.

Als dus het stuk over de mortaliteit uit de definitie geschrapt werd, wat zou dan verhinderen dat vanaf nu  élke griep als een pandemie bestempeld wordt? Niets! En dat heeft politieke consequenties: alle bijzondere maatregelen die nu massaal genomen worden zullen elk jaar weer moeten terugkomen bij elke griep en bij andere ziekten die aan die nieuwe definitie voldoen!

Naast deze grote onregelmatigheden die dit jaar plaatsvonden, zijn er nog 2 bijkomende kleine:

1) In de VS was er op 11 juni dit jaar een pandemieverklaring omwille van het nieuwe virus, hoewel er sinds april slechts 20 besmettingen waren vastgesteld in de VS, waarvan niemand overleed

2) Bovendien: de cijfers die de WHO nu over het aantal besmettingen verspreidt (12 à 13.000) zijn niet betrouwbaar: de WHO heeft in juli verkondigd dat niet alle potentiële gevallen van de nieuwe griep moeten getest worden met labo-onderzoek. Ze heeft een paar surveys gedaan in een paar landen, en daar extrapolaties uit getrokken: “Ah, 50 van de 100 griepbesmettingen zijn van het type A, dan zal het elders ook wel zo zijn”. De cijfers gaan dus om veralgemeningen op basis van enkele kleine steekproeven.

In Engeland worden de statistieken bijv. gemaakt op basis van telefonische meldingen: men vraagt de symptomen te beschrijven, en dan stelt men op basis daarvan via de telefoon vast of men de nieuwe griepvariant heeft of niet.

► Wat zijn de politieke consequenties van de pandemie-verklaring?

De WHO is een internationale organisatie die normaal enkel aanbevelingen doet, waarbij elk soeverein land volgens zijn eigen criteria, omstandigheden en onderzoek zelf bekijkt of ze deze zal toepassen.

Hierin kwam verandering in 2005 (ook dit kan je makkelijk verifiëren en is dus een feit): vanaf dan wordt er een uitzondering toegestaan precies in geval van een pandemie. Bij een pandemie geeft de WHO dus geen vrijblijvende aanbevelingen meer, maar directieve orders. In het kader van de oude definitie (met de mortaliteitsverwijzing) was dit te verantwoorden, want toen vormde een pandemie een effectieve bedreiging van de wereldgezondheid.
Maar hoewel de definitie van een pandemie dit jaar gewijzigd werd, blijft de benaming ‘pandemie’ wel behouden en blijft dus het bevelend karakter van de WHO-verklaringen in dat geval van kracht, ook al is er niet noodzakelijk meer een hoge mortaliteit bij betrokken.

Op basis van alle informatie die hierboven al gegeven werd, kan iedereen nu nog vrij beslissen of hij zich laat inenten of niet. Maar: alle landen moeten in geval van een pandemie gehoorzamen aan de orders van de WHO, en hierin schuilt een groot gevaar wanneer de WHO vaccinatie gaat verplichten. Dan móeten alle landen dit uitvoeren, óók bij mensen die dit vaccin niet willen, onder het argument dat deze mensen anders de wereldgezondheid in gevaar brengen.

Wat is de straf bij weigering? Boete of gevangenisstraf. Dat is logisch: het heeft een kracht van wet, en als je die niet gehoorzaamt heeft dit gevolgen.

In Massachussets is er al preventief een officieel document bekendgemaakt, dat stipuleert dat ingeval van weigering van een verplichte inenting, de boete kan oplopen tot $1000 dollar per dag dat geweigerd wordt.
Er zijn nu ook al heel wat bedrijven die zeggen: Als jij je niet laat vaccineren, dan ontsla ik je! In de VS en Frankrijk zijn er o.a. zo mensen die om hulp zoeken na zo’n ontslag.

Tot kort (tenminste tot het moment van het filmpje) was er nog geen aangepast vaccin voor de nieuwe griep, maar ging het nog om een gewoon griepvaccin dat men alvast gebruikte. De WHO heeft aanbevolen alvast het gewone griepvaccin toe te dienen, en daarna – in 2 dosissen – het nieuwe vaccin tegen de nieuwe griep.

Nu is er nog geen vaccinatieverplichting, en misschien zullen velen er geen problemen rond maken als het er wel van komt (“Ik krijg toch elk jaar mijn vaccin, ik ga geen boete riskeren door me nu te verzetten”).
Het is echter belangrjik te weten dat er 3 redenen zijn waarom het type-A griepvaccin anders is dan de gewone griepvaccins van anders:

1) Eerste nieuwigheid: de WHO raadt aan het vaccin in 2 dosissen toe te dienen, en dat is nooit eerder gebeurd. Sommige farmaceutische bedrijven leveren het in één dosis, maar de meeste dus in twee.
Bovendien is aan bejaardentehuizen, kloosters, enz. al het gewone griepvaccin geleverd om volgens de WHO-aanbevelingen alvast daarmee te beginnen. Deze mensen zullen dus in totaal 3 dosissen gekregen hebben. De mogelijke bijwerkingen verdrievoudigen dus, en vaccins kunnen wel degelijk bijwerkingen hebben. Infeite weet niemand concreet wat de effecten zullen zijn, want niemand heeft ooit drie opeenvolgende griepvaccins toegediend gekregen middenin een zogezegde pandemie of griepseizoen met daarin levende virussen van een verschillende soort.

2) Tweede nieuwigheid: de coadjuvants. De Franse Nationale Vakbond van verplegend personeel heeft een document gepubliceerd met daarin meerdere cases. Zo schrijven ze dat Glaxo Smith Klein, één van de bedrijven die het vaccin produceren, ook verantwoordelijkheid is voor de effectenstudie op kinderen; deze studie is gebeurd op kinderen in het pionierland Spanje. Bij deze studie wordt er geaccepteerd dat er op kinderen tussen 6 maanden en 17 jaar een experimenteel vaccin uitgeprobeerd wordt om te zien wat de neveneffecten zouden zijn. Het is trouwens het bedrijf zelf dat de studie heeft gepromoot.
In de vaccins van deze studie wordt een coadjuvant gebruikt die men nooit eerder gebruikt heeft.
Ook de andere farmaceutische bedrijven hebben verklaard sterkere coadjuvants te gebruiken dan bij normale griepvaccins.

Wat is een coadjuvant? Dat is een substantie die in het algemeen toegevoegd wordt aan een griepvaccin met de bedoeling het immuunsysteem te stimuleren of om uit te lokken dat er een hogere respons van het immuunsysteem zou zijn. Dat gebeurt doorgaans opdat de vaccins efficiënter zouden zijn. Maar in dit geval klaagt het Franse verplegend personeel aan dat de coadjuvants die nu gebruikt worden een 10-voudige respons van het immuunsysteem uitlokken (dat is de intentie in de eerste studies). Hierin wordt polysorbate gemixt met uitlokker of  coadjudant squaleen, Squaleen werd ook gebruikt tegen Anthrax en aan de soldaten in de Golfoorlog gegeven; hiervan werd door heel wat studies aangetoond dat er serieuze bijwerkingen waren wat betreft het centraal zenuwstelsel, verlammingen en arthritis.

Er zijn ook andere coadjuvants die nooit getest werden en die de farmaceutische bedrijven verantwoorden omdat ze de opdracht kregen een gigantisch aantal dosissen (nl. in totaal 4,6 miljard) van het vaccin aan te maken om het merendeel van de wereldbevolking mee te kunnen inenten (rijke landen willen ook miljoenen dosissen schenken aan derde-wereldlanden die zich de vaccins niet kunnen veroorloven). De nieuwe adjuvants maken het mogelijk minder antigenen van het virus toe te voegen. Er is namelijk een tekort aan antigenen om zoveel dosissen te kunnen aanmaken, en dus kan er op antigenen bespaard worden door in elke dosis méér coadjuvants te steken, en minder antigenen. Dan is er dus een lagere natuurlijke prikkeling van het immuniteitssysteem doordat er minder antigenen in het vaccin zitten, maar dit wordt gecompenseerd doordat er meer prikkeling is door kunstmatige adjuvants. Dat is de officiële verklaring.

Dus de tweede nieuwigheid zijn de nieuwe adjuvants, waarvan niemand weet of de kunstmatige prikkeling van het immuunsysteem geen auto-immuunziekten zou kunnen veroorzaken.
Zo is er het toenemend aantal verlammingen van Guillain-Barré, waarvan geweten is dat die samenhangen met het griepvaccin van ’76.
In de VS werden er 48 miljoen mensen ingeënt, en er waren rond de 3000 klachten van verlamming door het Guillain-Barré-syndroom. Dit wordt geaccepteerd als een consequentie van intenting door de CDC (Centers for Disease Control and Prevention of the US). Ze hebben verkondigd dat die verlammingsgevallen zich onvermijdelijk voordoen als de hele populatie ingeënt wordt, maar toch gaan ze er mee door. En als je dan weet dat de nieuwe griep infeite onschuldiger is dan doorsnee griepen...
Iedereen zou de pro’s en contra’s moeten kunnen afwegen: wil ik eventueel enkele dagen thuis zitten met griep (de kans is zelfs kleiner dan anders!), of wil ik kans lopen op verlamming door het vaccin – een verlamming die vaak onomkeerbaar is en soms zelfs de dood tot gevolg heeft?

3) Omdat aan de farmaceutische bedrijven opgelegd werd zo’n enorm aantal dosissen te fabriceren op zo’n recordtijd, zijn er officiële overeenkomsten gemaakt – en bijv. in de VS al getekend door de Amerikaanse gezondheidscommissaris Sibelius – dat de farmaceutische bedrijven ontslagen worden van wettelijke verantwoordelijkheid wanneer het vaccin ernstige nevenwerkingen heeft of zelfs de dood tot gevolg zou hebben. In het document dat in de VS getekend werd, staat vermeld dat noch de politici, noch de farmaceutische bedrijven kunnen aangeklaagd worden of om een schadevergoeding kunnen gevraagd worden.
Als men wél bereid zou zijn tot een financiële schadeloosstelling, dan zou dit toch een zekere garantie bieden dat men niet verwacht om een waterval van klachten te krijgen. Maar die bereidheid ontbreekt hier.

► Samenvattend:

Als wat gebeurd is met Baxter en de besmette vaccins niet toevallig in februari 2009 ontdekt was, dan zouden we nu de pandemie hebben die aangekondigd werd door de WHO.
Als je dat weet, en ook nog eens de gewijzigde pandemie-definiëring en alle andere onregelmatigheden in gedachten houdt (bijv. Waarom werd er over wat in februari gebeurde niet gediscussieerd in de pers? Waarom hebben de politici daar niet over gesproken? Dit heeft geen enkele politieke of media-impact gehad!), dan lijkt het erop dat de reële bedreiging is dat de nieuwe vaccinaties besmet kunnen zijn, én dat er een verplichtende wetgeving zou kunnen komen dat iedereen zich er desondanks tóch mee zou moeten laten inenten.

Dat moet geen paniek veroorzaken, maar het is wel belangrijk dat het openbaar gemaakt wordt omdat er nu nog tijd is voor een adequate rustige reactie.

Er is geen zékerheid dat de vaccins besmet zijn, enkel een mogelijkheid, maar het risico mag niet geminimaliseerd worden.

► Wat gebeurt er als er nu meer mensen beginnen te overlijden?

Of wat gebeurt er als de voorspelde tweede griepgolf er zit aan te komen, of wanneer er een virusmutatie zit aan te komen? Wat dat laatste betreft is het belangrijk te weten dat het virus type A in 70 jaar nog nooit gemuteerd is in een tweede opeenvolgende golf. Waarom wordt er dan nu ineens wél een mutatie aangekondigd op zo’n korte termijn?

Stel dat er nu toch meer mensen gaan sterven, door griep of met griepsymptomen: dan is het nóg belangrijker om dit vaccin te weigeren, en dit om 2 redenen:

1) als het virus een hogere mortaliteit begint te veroorzaken, dan wil dit zeggen dat het virus veranderd is (want het huidige is behoorlijk onschuldig), dat het gemuteerd is. Op dat moment heeft het vaccin dus geen enkel nut meer. En als het grootste deel van de mensen niet aan het virus sterft, dan kan je je ook beter niet laten vaccineren, want dan is het risico misschien groter dan de baat die je er van hebt.
2) Óf het gaat dan om een ander virus waardoor het vaccin ook niet meer deugt (of misschien is het wel door het vaccin zélf dat dat andere virus ontstaan is – denk aan het Baxter incident – en dan is het ook niet meer wenselijk het te gebruiken).

► Conclusie:

Reageer dus rustig, en neem gewoon alle (hygiënische) maatregelen die je gewoonlijk tegen griep neemt. En laat je niet vaccineren gezien alle onregelmatigheden en samenlopen van gebeurtenissen van dit jaar.

Het gaat trouwens om een milde griep, dat wordt gestaafd door feiten: volgens de officiële cijfers van de ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sterven er in de “goede” griepseizoenen 40.000 mensen aan de griepinfectie. In “slechte” griepseizoenen zijn dat 220.000 griepdoden! Het is dus met een korrel zou te nemen wanneer iemand geschrokken zegt: “Pas op! Er zijn al 120 doden!”. Dat is bijzonder weinig en paniek is dus absoluut niet nodig.

Met dank aan Lieve L. voor de vertaling.

Linkjes naar de filmbeelden van Theresa Focades
Deel 1 , Deel 2 , Deel 3 , Deel 4 , Deel 5 , Deel 6