Franciscus I en de eed van de Jezuïten


Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de Jezuïten als orde. Hij schreef hier het boek “Vatican Assassins” over. Aan de hand van deze orde waar de nieuwe paus lid van is toont hij hun invloed aan in grote oorlogen en beroeringen in de wereld

De Orde is in 1534 gesticht door Ignatius van Loyola met als doel ieder spoor van de Protestantse Reformatie te vernietigen. Paus Paulus de derde stichtte de Orde in 1540 formeel. Als gevorderde Jezuïet dient men een eed af te leggen. Deze wordt de vierde eed genoemd. Slechts twee procent van de jezuïeten legt deze eed af. De eed geeft toegang tot de hogere graad binnen de orde. 

Het begin van de eed luidt:

"Ik beloof  en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde”.

Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd:

 “Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden”.

Meer over deze extreme eed die dus ook Franciscus I heeft gezworen kunt u vinden in dit artikel.

De zwarte paus, hoofd van de Jezuïtenorde

De zwarte paus is volgens Nieuwe Wereld Orde kenners de machtigste man ter wereld. Nog machtiger dan de paus. Deze zwarte paus is het hoofd van de Jezuïeten orde. Hij wordt zwart genoemd omdat hij in het zwart gekleed gaat.

 Adolfo Nicolas

De huidige zwarte paus is Adolfo Nicolas die de formele titel Superieure Generaal draagt. Het doel van de Jezuïeten om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Een paus, die nu dus ook een Jezuïet is, de eerste Jezuïet als Paus, want de Rooms Katholieke kerk is altijd bang geweest voor de macht van deze groepering. De Jezuïeten hebben de touwtjes van het Vaticaan nu geheel in handen.

 Adolfo Nicolas (de zwarte paus) en Benedictus XVI samen:

Nu is het een onderonsje geworden binnen de eigen orde.

Aandacht voor een ander onderdeel uit de eed:

Vraag. - hoe reist u?
Antwoord. - in de bark van Petrus de visserman.

Vraag. - waarheen reist u?
Antwoord. - naar de vier hoeken van de globe.

Vraag. - met welk doel?|
Antwoord. - om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.

Met het afleggen van de vierde eed reist de Jezuïet met de bark van Petrus, de visserman. Petrus , the Roman, Petrus de romein. De zwarte Paus is nu de collega van Bergoglio, Franciscus I, zijn rechterhand. De witte en de zwarte paus zijn verenigd in het Vaticaan.

Heeft de hele wereld aanschouwd hoe de profetie van Malachias toch bewaarheid gaat worden?

Bron: http://plazilla.com/franciscus-i-een-jezuaaet-en-het-verband-met-lucifer