Peter Vereecke: de uitspraak, begrijpe wie begrijpen kan

 

Met dank aan Jurgen van grenswetenschap.nl voor de videomontage, 6 februari 2014


 
Bron: http://youtu.be/8ZzOLv6Wmj4

 

Beste, 

Gisteren zat rechtszaal nr 3 andermaal afgeladen vol door de massale aanwezigheid ' en groupe ' van ruim honderd kritische burgers van over heel Vlaanderen, versterkt met een keure Nederlandse medestrijders. Een van hen, Jurgen van Grenswetenschappen, maakte een verslagje van de eerste ( klik hier ) en van de tweede zitting ( klik hier ).

 De hemel trok open toen de voorzitter van de rechtbank met voor zijn neus microfoons van o.a. VTM, VRT, AVS en Radio2 begon aan de voorlezing van zijn uitvoerig gemotiveerd vonnis, dat in twee delen kan opgesplitst worden. 

In de eerste helft toonde hij zich begrijpend en zelfs bemoedigend tegenover ons maatschappelijk activisme om te concluderen dat er geen ernstige overlast veroorzaakt was jegens de klagende hoofdambtenaar, de heer dr. Geert Top. We zaten even te stralen als de zon. Maar dan kwam de anticlimax. 

Inzake de klacht van misbruik van elektronische communicatiemedia was de dienaar van vrouwe Justitia van oordeel dat ik met mijn mails de grens van het toelaatbare overschreden had en ik werd veroordeeld tot schadevergoeding aan én de heer Top én de Vlaamse gemeenschap, evenals tot het betalen van een boete en de gerechtskosten. Alles te samen moet ik een kleine 3.000 eur betalen. 

Slik. 

Over de drie maanden opsluiting, zoals geëist door de procureur, werd met geen woord gerept. 

Slik. 

Hoe gaan we op deze gedeeltelijke veroordeling reageren ? 

Slik. 

We gaan inderdaad eerst alles rustig laten bezinken, ook de interessante nagesprekken in Introvert. Het viel mij op en ontroerde mij zelfs hoezeer allen zeer aandachtig hadden geluisterd en zeer pertinente bedenkingen maakten. 

We gaan uiteraard ook het volledige vonnis grondig bestuderen. Onze raadsman Van Engeland heeft een kopie aangevraagd, die we zullen rondsturen. We hebben 15 dagen de tijd om in beroep te gaan. 

In afwachting daarvan wil ik volgende bedenkingen geven. 

  • Algemeen komt deze veroordeling zwaar aan en dient zich aan als een belangrijk en verstrekkend precedent omdat het ernstige principiële beperkingen inhoudt  van de vrijheid van meningsuiting, vooral in de relatie tussen bestuur en burger.
  • De strafmaat lijkt ons evenredig hoog in verhouding tot het delict. Om dit te illustreren vermeld ik het volgende. Een van mijn voorgangers die dag op het beklaagdenbankje had zijn partner bijzonder gewelddadig aangepakt: hij moest een boetebedrag betalen van 75 eur. Ik moet voor mijn gemiddelde van één email per week 3.000 eur betalen. Hoe beoordeel jij dat verschil ? Recht of krom.
  • De rechtbank is van oordeel dat als een minister in zijn brief aangeeft dat de discussie voor hem gesloten is een burger zich daarbij moet neerleggen en hierover geen emails meer mag sturen noch naar hem noch naar de administratie. Hoe beoordeel jij dat ? Democratie of dictatuur ?
  • De rechtbank laat mij een ambtenaar en het agentschap zorg & gezondheid ( wat vroeger het ministerie van gezondheid werd genoemd ) vergoeden voor de tijd die hij in overheidsdienst besteed heeft aan mijn emails, die relevante en gratis aangereikte informatie bevatten.  Hoe beoordeel jij dat ? Terecht of schandalig ?
  • Enerzijds zegt men dat ik door mijn gedrag geen ernstige overlast heb veroorzaakt (belaging of stalking) maar anderzijds vindt men mijn debiet aan emails een misbruik van het medium. Had ik dus hetzelfde  via brief gedaan in plaats van via de computer dan was er geen probleem geweest.  Hoe beoordeel jij dat ? Logisch of absurd ?

Voorlopige conclusie: met quasi 100 % zekerheid zullen we met zijn allen in beroep gaan. Als vrij en soeverein mens van vlees en bloed protesteer ik met elke van mijn 70 triljoen cellen tegen deze verscheurende en on-recht-matige uitspraak.

Iemand formuleerde het als volgt: " het is nu pas begonnen ".

En hij heeft gelijk want van in het begin heb ik dit proces aangevoeld als een heel positief signaal dat aantoonde dat onze strijd zijn effecten begint te hebben: het monster begint te grommen en te klauwen. Er is dus reactie, beweging én een kans voor maatschappelijke discussie. Een rechtzaak dus als katalysator voor een verandering in de positieve richting.

Men heeft ons willen treffen met enkele twijgjes, die men de zwaarwichtigheid van stormrammen heeft weten te geven. Aan ons om er een boomerangetjes  van te maken, die we op een vriendelijke, respectvolle maar vastberaden wijze terugsturen naar afzender.

Dit was een eerste veldslag, die we al voor de helft gewonnen hebben. Ik dank andermaal al wie op een of andere wijze hiertoe heeft bijgedragen.  Als we samen één blok blijven vormen kan de eindoverwinning ons niet ontlopen.

En die komt er.

Dit schijnproces zal ontdaan worden van zijn huichel- en leugenachtige sluier tot de waarheid aan het daglicht komt.

Zeker en vast.

Het is er (de) tijd voor.Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur 
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening: 
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

Rue du Petit Culot 33
B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois )
tel. 061/46.46.43
peter_vereecke@hotmail.com

http://www.belfort-group.eu/blog