Steun Arend Zeevat van Argusoog radio bij zijn onthullende werkDoor Arend Zeevat op 24 januari 2013

Vorig jaar oktober werd ik geconfronteerd met het beslag op mijn loon door BJZNH (Bureau Jeugdzorg Noord Holland). Dit naar aanleiding van een onmogelijk te betalen dwangsombevel van 164.000 euro. In november daarna werd dit loonbeslag voor het eerst geïmplementeerd. Ik schreef daar een artikel over.

Daarnaast was ik kort tevoren mijn andere invalbaan bij de psychiatrische instelling GGNet kwijtgeraakt, doordat men mijn klokkenluideractiviteiten ten aanzien van het in mijn ogen bedenkelijke financiële beleid van de instelling niet meer tolereerde. Ook had men moeite met mijn opkomen voor een cliënte die gemangeld werd door Jeugdzorg en de instelling zelf.

Dit alles heeft mij financieel in een zeer beroerde situatie gebracht die, hoewel ik blijf zoeken naar een duurzame oplossing, vooralsnog uitzichtloos is. Onder het artikel dat ik schreef over de implementatie van het loonbeslag, hebben een aantal mensen aangegeven mij tijdelijk financieel te willen steunen. Dit heb ik als een hart onder de riem ervaren. Ik heb echter tot nu gewacht om daar een beroep op te willen doen, daar het vragen om hulp aan derden voor mij emotioneel lastig is. Het geven van hulp en ondersteuning aan anderen gaat mij veel gemakkelijker af.

Zoals aangegeven, voel ik nu toch de behoefte gebruik te maken van het aanbod dat een aantal mensen inmiddels hebben gedaan. Zij die gehoor willen geven aan deze oproep kunnen een email sturen naar arend@argusoog.org. Daar ik mijn bankgegevens hier niet op de site wil plaatsen, zal ik in mijn beantwoording van de mail dan aangeven hoe het verder geregeld kan worden.

Alvast mijn dank.

Arend Zeevat

Bron: http://www.argusoog.org/oproep-2/