Helder zien als wapen

 

Zal de vijand onze meest geheime installaties onzichtbaar en op vele duizenden mijlen afstand penetreren? Zullen er oorlogen worden gevoerd door bewuste, lichaamloze legers soldaten in een paranormaal front?

De ontdekking van de energie achter telepathische communicatie zal van hetzelfde kaliber zijn als de ontdekking van de atoomenergie. L.L. Vasilev


Stargate Project (SRI)
Remote viewing in militaire betekenis begon feitelijk met Stargate op SRI (Stanford Research Institute) van de jaren 70 tot 1995.** Dit researchproject werd afgesloten in 1996 en een nieuw onderzoek werd ingesteld op Stanford University, genaamd de Cognitive Science Laboratory for the Future. Hoewel sommigen het Stargate Project tot een einde zien komen, ziet het huidige Laboratorium zich als een voortzetting van het Stargate Project. Het Stargate project was niet één enkel project maar een codenaam voor een reeks subprojecten. Op het toppunt van het project waren er niet meer dan 22 remote viewers werkzaam, terwijl er aan het einde nog slechts drie over waren. De remote viewers werden alleen geraadpleegd als alle andere inlichtingenbronnen waren uitgeput. Zoals vermeld op 21 mei 2004 in het artikel in de Daily Mail van de hand van Monica Cafferky, getiteld: The Psychic Spies, wordt door sommigen verondersteld dat sinds de aanslagen van 9/11 de overheid remote viewers gebruikt om Bin Laden op te sporen en uit te zoeken waar en wanneer de volgende aanslag zou kunnen plaatsvinden.

De website voor het lopende onderzoeksproject geeft zelfs informatie over missies waar deze viewers bij betrokken waren. We zullen drie voorbeelden van deze missies noemen:

1. September 1979 - NSC (National Security Council) deed navraag over een Russische onderzeeër in aanbouw. Meer specifiek werd ze gevraagd Wat is er gaande onder dit dak? in een klein stukje foto dat aan de Receiver werd gegeven; het dak was (onbekend aan de Receiver) in de [voormalige] USSR. Het was onbekend dat er een onderzeeër in aanbouw was in het gebouw totdat het meer dan drie maanden later werd gezien. De beschrijving gegeven aan de NSC door de viewer was als volgt: Zeer grote, nieuwe onderzeeër met 18-20 raketlanceerbuizen en een ‘groot vlak gebied’ op het achterdek zou te water worden gelaten over 100 dagen. De realiteit van wat werd gevonden via andere bronnen was twee onderzeeërs, een met 24 lanceerbuizen en de andere met 20 lanceerbuizen en een groot vlak achterdek, werden gezien in 120 dagen.

2. Februari 1988 - DIA (Defense Intelligence Agency) vroeg waar Marine Corps Col. William Higgins werd vastgehouden in Libanon. De viewers antwoordden, Higgins was in een zeker gebouw in een zeker dorp in Zuid-Libanon. De werkelijkheid van de situatie bleek te zijn een vrijgelaten gijzelaar waarvan later werd gezegd dat het Higgins was, was waarschijnlijk in die tijd in dat gebouw geweest.

3. Januari 1989 – Het Pentagon deed navraag over een mogelijk Libisch antwoord op de Amerikaanse kritiek op de chemische wapenfabriek in Rabta. De viewers antwoordden dat een schip genaamd Patua of Potua in Tripoli zou aankomen om chemicaliën te vervoeren naar een Oost-Libische haven. De werkelijkheid was - een schip genaamd Batato kwam in Tripoli aan en laadde een onbepaalde vracht en bracht die naar een Oost—Libische haven.

Er zijn andere missies die tot in 1974 werden uitgevoerd tegen de voormalige Sovjet Unie.*** Het onderzoekscentrum geeft zelfs de methode waarmee ze de juistheid van de viewing scoren. Voor een zeer sceptische visie op de activiteiten van deze onderzoeksinstelling in Stanford kunt u dit verslag lezen van Ray Hyman, de medeoprichter van Modern Skepticism.

Bekende Remote Viewers in de Verenigde Staten

 
Ingo SwannIngo Swann is misschien de allerbekendste remote viewer. Door zijn werk begon de funding voor het Stargate Project. Hij ontwikkelde rigoureuzere methoden voor de evaluatie en beheersing van remote viewing experimenten, met zijn coordinate remote viewing, waarbij de viewers de geografische coördinaten van een locatie kregen en geen andere informatie. Voor meer inzicht in de man leest u zijn volledige boek, Remote Viewing The Real Story: The Discoveries and Technical History, The Rise and the Fall, The Saga and the Soap Opera, The Strange Circumstances.** Dit werk werd geleid door een team wetenschappers, Russell Targ en Harold E. Puthoff.

 Uri Geller

Een andere bekende remote viewer, hoewel controversieel is Uri Geller. Zowel Targ als Puthoff getuigden van zijn vaardigheden in een artikel in het tijdschrift Nature.

In 1996 werd het Stargate Project gesloten. Edwin May publiceerde een lang artikel in het nummer van maart 1996 van The Journal of Parapsychology: Vol. 60, Iss 1; pg.3. Dit artikel verdedigde het werk van SRI en insinueerde dat de CIA het programma om zeep wilde helpen, niet omdat het niets bereikte maar om politieke redenen.

Het StarGate programma verwerpen op basis van een onvolledige en incorrecte analyse geeft niet alleen een verkeerd beeld, maar het maakt het niet makkelijk voor andere organisaties in de publieke of particuliere sector om de verantwoordelijkheid te nemen voor een nieuwe versie van het programma. Ik heb alle feiten op een rijtje gezet, maar voelde me ook verplicht aan te tonen dat als gevolg van hun falende methode, de CIA/AIR de statistische gedegenheid van de onderzoeksresultaten ernstig heeft onderschat en het potentieel voor AC in inlichtingenoperaties significant heeft onderschat.

  Joseph Mc Moneagle 

Nog een originele remote viewer was Joseph McMoneagle. Hij werd beschouwd als een van de meest accurate viewers, hetgeen betekende dat 3 van de 10 opdrachten correct werden uitgevoerd. Dit werd als statistisch significant beschouwd en niet slechts een kwestie van kans. Hij heeft verscheidene boeken geschreven, die als zeer waardevol worden beschouwd door de gemeenschap, en waarvan hieronder een lijst van Amazon aan het einde van dit artikel.

Een andere remote viewer was Pat Price. Hij was een van de oorspronkelijk viewers in SRI. Hij stierf in 1975 aan een hartaanval.* Price was oud-politieofficier en deed de fameuze ontdekking van een geheime Sovjet legerbasis in Siberië. Hij beweerde ook de plaats te hebben gevonden van vier buitenaardse bases op de Aarde.** Ingo Swann en Pat Price gingen deel uit maken van Project SCANATE, een voorganger van SRI in 1973.*** In het begin maakten beiden veel fouten, maar geleidelijk nam de nauwkeurigheid toe. In een citaat van Dr. Targ:

Dit onderzoek was zo’n succes dat we gedwongen waren een formeel onderzoek van Congress te ondergaan om vast te stellen of de nationale veiligheid in gevaar was gebracht. Natuurlijk werd er niets gevonden en we werden nog 15 jaar lang door de regering gesteund.

Met de dood van Pat Price kwam er een einde aan Project SCANATE en begon Project Stargate. Na afsluiting van Stargate vormden de topleden van het team een particulier bedrijf, PSI Tech, dat velen heeft getraind in remote viewing, en het bestaat nog steeds.

Remote Viewers in de Sovjet Unie en China
De Sovjet Union nam een grote voorsprong op de rest van de wereld op het gebied van remote viewing. Een naam die zeer wordt gerespecteerd in remote viewing cirkels is Tim Rifat. We kwamen weinig over hem te weten. Hij is de schrijver van verscheidene boeken op Amazon. Op de site van Amazon wordt beweerd dat Rifat expert is in RV (Remote Viewing) en een bedrijf heeft in Europa, genaamd, Paranormal Systems Management. Wij konden dit bedrijf niet op Internet vinden.

 Vladamir Bekhterev (1857-1927) 

Volgens Rifat werd er in de jaren 20 veel onderzoek gedaan op het gebied van de parapsychologie in de Sovjet Unie. Toen Stalin aan de macht kwam in 1937, gaf hij bevel dat te stoppen vanwege de mogelijke conflicten met het materialisme in de Sovjet ideologie. Onderzoekers zoals Vladamir Bekhterev (Bekhterev werd waarschijnlijk door Stalin vermoord nadat hij hem had gediagnosticeerd als buitengewoon paranoïde zie hier), A.G. Ivanov-Smolesky, en B.B. Kazhinsky bestudeerden de hersenen en hoe ze werkten, inclusief aspecten van ze konden worden beïnvloed. In die tijd was de term ‘remote viewing’ onbekend; hij komt in de jaren 70 uit de pen van de onderzoekers die aan Stargate Project werkten. In die tijd zou dit onderzoek in de Sovjet Unie en Europa ‘elektromagnetische bio-informatie overdracht’ zijn genoemd**

Na de dood van Stalin stond parapsychologisch onderzoek op een laag pitje totdat er gefingeerde rapporten in de Franse media kwamen in de jaren 60 over telepathische communicatie tussen personen in de Verenigde Staten en de kernonderzeeër Nautilus. De Russen wekten toen hun onderzoek weer tot leven met de invloed van Leonard Leonidovich Vasilev (1891-1966), professor Fysiologie aan de Universiteit van Leningrad. Hij publiceerde verscheidene boeken (hieronder genoemd bij Amazon), ondermeer Mysterious Phenomena of Human Psyche, 1959 en Experiments in Mental Suggestion, 1962.*** Tegen 1973 spendeerde de Sovjet overheid 20 miljoen roebel in een nationale poging waardoor ze een grote voorsprong op het Westen kregen op het gebied van telepathie. Volgens Rifat hadden ze tegen die tijd al teams van fysiologen, fysici, psychologen, mathematici, cybernetica, neurologen en elektrotechnisch ingenieurs georganiseerd om telepathie te onderzoeken en experimenten uitgevoerd over de overdracht van gedachten op lange afstand.

In 1963 beweerde Vasilev een herhaalbare, langafstand telepathische communicatie te hebben bereikt tussen Leningrad en Sevastopol met behulp van een UHF radiozender. Dit onderzoek breidde zich uit naar raketten met de verklaring van K.E. Tsiolkovsky dat ‘In de komende tijd van ruimtevaart, telepathische vaardigheden nodig zijn. Terwijl de ruimteraket mensen naar de kennis van de grote geheimen in het universum moet leiden, kan de studie van paranormale verschijnselen ons leiden naar kennis over de mysteriën van de menselijke geest. Het is de oplossing van dit geheim dat de grootste prestaties belooft.”  Hoewel dit vreemd mag lijken in de ogen van de meeste lezers, moet worden opgemerkt dat Edgar Mitchell 150 verschillende pogingen deed om zijn gedachten vanuit de Apollo 14 naar de maan te projecteren in 1971, en met succes volgens hem.

  Aleksei Leontiev (1903-1979) 

Alexander Ivanov produceerde een opzienbarende paper (voor een gedeeltelijke lijst van Sovjet werk in parapsychologie zie hier) in het internationale Journal of Parapsychology over oogloos zien. Het was gebaseerd op eerdere experimenten gedaan aan het Odessa Institute door de parapsycholoog Aleksei N. Leontiev (1903-1979). In deze experimenten trachtte hij blinden te trainen kleuren te onderscheiden door te voelen. Hij beweerde dat zij onderscheid konden maken tussen zwart, wit, rood en groen papier. Vervolgens leerde hij ze plaatjes te ‘zien’ door te voelen. Dit ontwikkelde zich tot het gaan naar kamers op grote afstand en de indeling te beschrijven, om zo paranormaal zien te bereiken. Ivanov’s onderzoek bestudeerde het idee dat energievelden op materie waren geprint. Hij probeerde schadelijke energievelden aan objecten te koppelen om ze als gif te gebruiken om een vijand ziek te maken.**

Vanuit dit onderzoek trachtten de Sovjets de amplitude te vergroten door hun remote viewing in de thèta rusttoestand te doen. Deze toestand werd verondersteld een verhoogde capaciteit te produceren voor paranormale activiteit. Hypnose, drugs en meditatie werd uitgeprobeerd om de thèta bewustheidstoestand in te prenten. Schumann's resonance werd verondersteld nog meer verbeterde vaardigheden te produceren. Er werd gefluisterd dat ze zelfs konden doden op afstand en grote aantallen mensen beïnvloeden.

De Sovjets hadden kennelijk uitgedokterd hoe ze konden voorkomen dat Amerikaanse helderzienden in hun geheime gebieden konden komen. Ze gebruiken daarvoor het kooi-idee van Tesla.

Volgens Rifat:
Deze anti-remote viewing apparaten worden nu op grote schaal gebruikt in strikt geheime bases van niet alleen Russische maar ook Amerikaanse ondergronds militaire en onderzoeksgebouwen. In een off-the-record interview besprak een gepensioneerde US Special Forces, CIA getrainde, PSI-oorlogexpert betrokken bij het remote-viewing programma deze anti-remote-viewing technologie. Hij bevestigde dat tegen het einde van de eeuw Amerika volledige effectieve anti-remote-viewing apparaten zal hebben in al hun strikt geheime installaties, zo veel zorgen maken ze zich om de doeltreffendheid van remote viewing en remote influencing.***

Rifat beweert een document te hebben van een dienst van het ministerie van inlichtingen waarin staat dat de Sovjets zeer bedreven waren in het projecteren van de energie van het lichaam naar de bekeken locatie en dat ze psychokinese (telekinese) beoefenden. Het wordt spectaculairder. Volgens Rifat hadden de Sovjets met succes objecten ‘geapporteerd’. Apporteren was het verplaatsen van objecten van de ene locatie naar een andere zonder fysieke middelen. Het 'geapporteerde’ object werd geteleporteerd van een locatie op afstand door het richten van energie door een persoon. Volgens Sovjet rapporten produceerden deze projecties van energie soms lichtwolken in de ruimte waarop de energie werd geprojecteerd. Zo converteerde de geest deze objecten in ‘krachtmaterie’ door uiteenvallen en opnieuw verenigen volgens de wil van de remote viewer. Een van die spectaculaire paranormaal begaafden was Nina Kulagina. Ze zou het hart van een kikker kunnen veranderen. Ze herhaalde het experiment op een sceptische psychiater. Het werd onderbroken door de technici voordat hij een hartstilstand kreeg.

  Dr Milan Ryzl 

Er werd aanvullend onderzoek gedaan naar telepathisch scannen. Het idee was om een vraag te stellen aan een doelpersoon en die zou denken dat hijzelf de vraag stelde. Hij zou zichzelf dan antwoord geven en de paranormale indringer zou dat antwoord krijgen. De doelpersoon zou nooit weten dat de vraag door iemand anders was gesteld. De Sovjets vonden zelfs manieren om gebruik te maken van telepathische conversaties tussen remote viewers. Ze kwamen niet alleen te weten hoe je de ESP datastroom kunt breken maar ook hoe je die kunt wijzigen met nieuwe ideeën of woorden, en zo deze telepathische communicatie te hacken. Doctor Milan Ryzl, een Tsjechische biochemicus aan het Tsjechisch Biologisch Instituut heeft jarenlang uitgebreid onderzoek gedaan naar PSI. Hij vluchtte uiteindelijk uit Tsjecho-Slowakije samen met zijn gezin en zijn waardevolle boeken.** De Sovjets gebruikten net als de Amerikanen wichelroedelopen bij militaire operaties in Vietnam.

We hebben hier slechts het topje van de ijsberg laten zien van wat het Sovjet regime deed. Er is op duizenden Russische en buitenlandse en ook Amerikaanse politici, zoals Richard Nixon, buiten hun weten geëxperimenteerd, Velen over de hele wereld worden bewust van deze experimenten en komen er mee voor de dag. Een site die dit alles in kaart tracht te brengen, gesteund door Cheryl Welsh, Mind Justice. Dit is een geweldige bron op dit gebied.

Het is een verbazende documentaire geproduceerd in de jaren 90 en gehost door Roger Moore. Je kunt de video hier bekijken (ik moest inloggen in mijn youtube account om hem te zien, je kunt in je eigen account inloggen of er gratis een aanmaken):


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=9FkYFxUSAJY&feature=player_embedded

Je vraagt je af wat Christopher Nolan, de regisseur van de recente film Inception wist toen hij de film maakte, vooral in het licht van wat er in de film wordt gezegd over de kracht van een menselijk idee en menselijke dromen.


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=6xPM05zGmqw&feature=player_embedded

China
Volgens een artikel in het sciencefiction tijdschrift Omni van januari 1985, van Marcello Truzzi, hadden duizenden Chinese kinderen paranormale vaardigheden ontwikkeld.** Sommige voorbeelden zijn door wetenschappers van de Chinese overheid geverifieerd.

Een vaardigheid die de kinderen konden ontwikkelen was ‘paranormaal schrijven’, een techniek waarbij ze werden gevraagd zich een paar woorden in te denken op een blanco stuk papier in een gesloten etui. Het etui zou even later worden geopend en er stonden woorden op in potlood. Een meisje uit Sjanghai genaamd Xiao Kiong was de eerste die deze vaardigheid aan de dag legde en in 1981 EHF-onderzoekers aan Yunnan Wenshan Teachers’ College in de provincie Yunna selecteerde 5 kinderen met de EHF voor nadere training. Al spoedig bleek dat als deze kinderen waren geblinddoekt, ze met hun oren, neus, mond, tong, oksels, handen of voeten konden zien. Deze tests slaagden niet gewoon een paar keer, maar altijd. Het Amerikaanse new-age tijdschrift Omni was erbij betrokken toen de tests werden opgezet om te controleren of er niet werd gefraudeerd.

Er volgenden meer bewijzen tot grote verbazing van de observatoren, zowel wetenschappers als gewone burgers.

Uit een stapel boeken werd er een uitgekozen, willekeurig geopend, en een bladzijde uitgescheurd en verfrommeld tot een balletje. Dat werd onder de oksel van een van de kinderen gestopt - en het kind kon elk woord op de bladzijde duidelijk lezen. Na vele tests raakte Omni overtuigd dat deze kinderen dat echt konden. Maar niet alleen Omni was aanwezig. Zhu Yiyi, uitgever van het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Sjanghai’s Nature Magazine, was ook getuige van deze gebeurtenissen.

Een experiment werd voor duizenden mensen gedaan door een klein meisje.
Bij een andere gelegenheid kregen duizend mensen in een auditorium een rozenknop. Een zesjarig meisje kwam het podium op en zonder iets te zeggen met door een gebaar van haar hand gingen de duizend rozenknoppen open tot rozen in volle bloei voor de ogen van het stomverbaasde publiek. Een ander kind nam een willekeurige afgesloten fles van een plank en zette hem midden op de tafel. Na een tijdje kwamen de pillen door het glas heen en lagen op de tafel. In veel gevallen nam het kind dan een ander voorwerp, bijvoorbeeld een munt, legde hem op tafel en die munt ging dan in de gesloten fles.

Mannen die naar geiten staren – Het eerst aardebataljon
De mannen die betrokken waren bij deze pogingen om gevechtsoperaties te veranderen, werden nu geleid door de gepensioneerde Major General Albert Stubblebine. Het hele project was echter geïnspireerd door het werk van een zekere Lt. Col. Jim Channon. In 1979 schreef hij een veldhandboek voor een mythische legereenheid genaamd het 1e aardebataljon. Volgens Channon was deze new-age benadering van de militaire doctrine geïnspireerd door de gebeurtenissen in China. Channon is van mening dat de moderne Amerikaanse een krijger zou moeten zijn met het spirituele bewustzijn van een monnik en de gevechtsvaardigheden van een krijger.

Sommige van zijn punten liggen op zijn minst mijlenver van de normen van het leger. Hij beveelt Mongoolse massage aan als fysieke voorbereiding, hypnotherapie voor sluipschutters, acupressuur voor eerste hulp zonder medicijnen of gereedschap, het gebruik van psychotronica om de vijand van zijn stuk te brengen met lawaai en harde muziek. Voor meester-gevechtsstrategieën stelde hij niet-lineair denken voor. Hij vormde deze gevechtsstrategieën naar voorbeeld van mensen als George Gurdijeff, Richard Bandler, en John Grinder (de laatste twee zijn medeoprichters van Neuro Linguistic Programming). Je kunt de video bekijken (Crazy Rulers of the World) waarin hij de rol spelt van Generaal Stubblebine geproduceerd door de schrijver van het boek Men Who Stare At Goats, Jon Rhonson.

 Ganzfeld experimenten 

Het remote viewing programma van het leger heeft fases gekend. Normaal gesproken zouden ze zogenaamde ´hopeloze´ gevallen krijgen waar andere informatiebronnen geen vat op konden krijgen. In een Engelse krant uit 2009, de Mail Online, beschreef een artikel door Dr. Danny Penmann, hoe sommige van deze remote viewing sessies verliepen.

...Stanford had meer dan een dozijn paranormale spionnen te gast en hun vaardigheden werden zelfs gedemonstreerd aan President Jimmy Carter toen ze warden gebruikt om een neergestort vliegtuig op te sporen. De remote viewers gebruikten een bedrieglijk eenvoudige methode gebaseerd op wat bekend staat als de Ganzfeld techniek. De paranormale spionnen wekten een veranderde bewustheidstoestand op door in een geluiddichte kamer te gaan zitten met koptelefoons op met wit lawaai. Hun ogen werden bedekt met door midden gesneden pingpongballen zodat ze niets konden zien. De kamer werd vervolgens met zacht rood licht verlicht. De geografische coördinaten of een beeld van de 'target' werd in een envelop gedaan en aan de viewers gegeven. Ze mochten de envelop aanraken maar niet openmaken. In hun meditatieve trance ervoeren de paranormale spionnen beelden, gevoelens en impressies van de target, die zich op een afstand van vele duizenden mijlen kon bevinden. Voor niet-ingewijden lijkt deze benadering zoiets als gissen. Maar de wetenschappers die remote viewing onderzochten, ontdekten dat het verbazend nauwkeurig was en het leger ging er enthousiast mee aan de slag.**

Het leger wilde meer paranormale kracht dan remote viewing. Het wilde deze gerichte paranormale energie gebruiken om te doden, een paranormale persoon als wapen.

Conclusie
Het lijkt ons toe dat de meeste van deze gebeurtenissen echt zijn voorgevallen. Er is gewoon te veel bewijs om ze te ontkennen. Wat voor wereld zullen deze technieken maken? Wordt onze geest een nieuw slagveld voor de overheersing van het menselijk ras? P.S. Sinds ik dit artikel schreef heb ik een briefje gekregen van een van onze lezers JediPD@twitter dat er experimenten zijn gedaan met de kooi van Faraday met remote viewing. De remote viewing was mogelijk, hetgeen bewees dat de energie van de geest van de remote viewers mind niet elektrisch kon zijn aangezien hij de kooi binnenkwam. Bedankt JediPD! We noemen de twee boeken die JediPD gaf als bewijs in Amazon aan het einde van dit artikel.

Zaterdag 6 november 2010
Bron: http://www.plusultratech.com/2010/11/remote-viewing-weaponized.html#ixzz1nls9IOw1


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=JZgITCsjAt4&feature=player_embedded