Wat de Mayapriesters zelf over 2012 zeggen


Deze dagen wordt er veel gesproken over de Mayaprofetie. Weinigen weten echter wat de priesters zelf hierover gezegd hebben. Dat zou wel eens helemaal anders kunnen zijn dan wat u erover gehoord of gelezen hebt.

Bijvoorbeeld Wakatel Utiw- de leider van de raad van Mayaoudsten alsook van de Xinca en Garifuna stammen, is de bewaarder van de Maya kalender op dit moment. Hij is van de 13 de generatie Quiche en spiritueel leider van de Maya’s.
Hij zegt dat het einde van de kalender niets van doen heeft met het einde van de wereld. 
Ook legt hij uit dat 21 dec 2012  niet echt het einde van de kalender hoeft te zijn. Het is wel de overgang naar een periode die de nieuwe zon heet. De nieuwe zon representeert de start van een nieuwe lange cyclus in het kalender systeem die ongeveer 5.200 jaar duurt.

Een nieuwe film met de titel “Shift of the Ages” vertelt in detail het verhaal van de Maya’s , hun geloof en geeft ook een waarschuwing af.

Ook Tata Pedro Cruz oudste van de Tz’utujil stam geeft aan dat een einde van de wereld niet te verwachten is in 2012.

Maya oudste en priester Carlos Barrios – die een uitgebreide studie maakte van de tijdsrekeningen – zegt:
‘Antropologen brengen bezoeken aan tempels en plaatsen waar zij inscripties lezen en vervolgens maken ze verhalen over de Maya’s hoewel ze de tekens niet op de juiste manier lezen. Ze werken vanuit hun fantasie. Anderen schrijven in naam van de Maya’s. Ze zeggen dat de wereld op een eind loopt p 21 december 2012. Mayaoudsten zijn hier boos over. De wereld eindigt niet maar zal transformeren’.

Dan is er Leonzo Barreno – een indiaan uit Guatemala die van de oudsten geleerd heeft hoe de kalenders te lezen –  hij zegt dat het ‘apocalyps idee een verkeerde interpretative is van de lange telling die de kalenders aangeven. Hij zegt dat hij gel;eerd heft dat deze datum, 21 december, een overgangsperiode  aangeeft die de start is van een nieuwe kalender:

‘Het verhaal heeft twee kanten’ zegt hij. ‘Aan de ene kant kennen we deze apocalyptische betekenis van het einde van de lange telling. Maar aan de andere kant is er het verhaal van de Maya zelf waarover je niet leest in de media omdat ons nooit iets gevraagd wordt.’

‘Voor de Maya is het een vreugdevolle gebeurtenis ipv een vernietiging. Iets komt tot zijn einde en iets nieuws ontstaat’.

Ricardo Cajas – is de voorzitter van het Collectief van inheemse organisaties uit Guatemala en hij zegt dat deze datum NIET het einde betekent van de mensheid of de vervulling van catasrofale profetieën maar dat de nieuwe cyclus moet leiden tot een verandering in menselijk bewustzijn. (Engelse tekst hier te lezen)

Pedro Celestino Yac Noj – een Maya indiaan die in Cuba left zegt:

‘De 21ste december is bedoeld als dag van dankbaarheid en de 22ste verwelkomen wij de nieuwe cyclus, een nieuwe dageraad.

Ook Mayapriester Jose Manrique Esquive gelooft dat 2012 een transitie aankondigt naar een betere tijd voor de mensheid.

Verslag uit 2009: 
Apolinario Chile Pixtun is het moe om steeds weer gebombardeerd te worden met dezelfde vragen over de ten einde lopende kalender. ‘Dit is niet het einde van de wereld, zeer zeker niet’ , zegt hij.
Chile Pixtun, als Guatemalteek zegt dat de doemscenarios in het westen zijn ontstaan en niet uit van de Maya’s afkomstig zijn.

Als je niet kunt geloven wat de huidige Maya leiders zeggen kan ik wijzen op een recente vondst van Maya kalenders die nog duizenden jaren doorlopen na 2012.   Kijk hier http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KZnSItKN5sM#! .

 Recent gevonden kalender

Noot: The Mayaoudsten hebben wel profetieën die vooral een waarschuwing inhouden naar het gedrag van de mensheid op de wereld. Ze waarschuwen tegen de vervuiling en de oorlogen waardoor we onszelf naar de afgrond brengen.

Bron: http://www.globalresearch.ca/end-of-the-world-hear-the-2012-prophecy-direct-from-the-mouths-of-the-mayan-priests/5314814