DECTatuur : een zendmast in je woonkamer!


DECT-telefoons worden door talloze producenten onder verschillende merk- en typenamen aangeboden in triplepacks en twinpacks. DECT is dus géén merknaam, zoals velen ten onrechte menen, maar een aanduiding voor een bepaalde soort telefoonstations, die versterkt stralen en bestaan uit een basisstation met één of meer losse draadloze handtoestellen. Ze worden ook wel draagbare telefoon of looptelefoon genoemd.

Karel & Caroline van Huffelen, auteurs van het boek Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk, publiceerden in het decembernummer van het blad Spiegelbeeld een artikel over de gezondheidsrisico's van de snoerloze huistelefoon (ook wel DECT genaamd). De gepulste straling van deze draagbare DECT-telefoon blijkt zeer schadelijk te zijn voor lichaam en geest.
Gesprekken met de DECT hakken er flink in.
DECT betekent Digital Enhanced Cordless Telecommunications (Digitaal Versterkte Snoerloze Telecommunicatie). Het is vooral deze versterking met ‘informatiedragende microgolven’ die aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk hebben we het volgende citaat opgenomen dat je kunt vinden op één van de beste en meest uitgebreide websites van de Lage Landen op het gebied van elektrostress en straling, namelijk www.stopumts.nl: ‘De DECT bestaat uit een basisstation dat 24 uur per dag, (…) 100 keer per seconde een signaal verstuurt. Daarnaast is de zendsterkte waarmee dit gebeurt relatief hoog. Sterker nog: een DECT-basisstation dat in het stopcontact is gestoken is – qua veldsterkte – vergelijkbaar met een GSM-zendmast op 20 meter afstand! Of je nu wel of niet belt, of je het handtoestel nu wel of niet in de lader of basisstation plaatst, of je de batterij uit het handtoestel haalt: het maakt allemaal niet uit, het basisstation zendt vrolijk door.’

Gepulste straling
We noemen de 100 signalen per seconde ook weldigitale, gepulste straling. Het is deze continue pulsering die een sterke en gevaarlijke belasting voor het lichaam vormt. Deze pulsen zijn haarscherp. Ze worden afgevuurd alsof ze uit een mitrailleur komen. En het lichaam registreert dit onhoorbare mitrailleur geknetter. Als je het kon horen, zou je letterlijk knettergek worden. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het menselijk lichaam zeer gevoelig is voor gepulste straling, zoals die niet alleen bij DECT maar ook bij GSM, UMTS, WiFi en C2000 wordt toegepast. De bloedhersenbarrière is een filter dat de hersenen beschermt tegen zware metalen, pesticiden en andere chemicaliën die via het drinkwater, voedsel en luchtverontreiniging in de bloedbaan terechtkomen.

De gepulste straling veroorzaakt lekkages in dit filter waardoor de zware metalen enz. beginnen door te sijpelen naar de hersenen. Dit leidt eerst tot aspecifieke klachten zoals hoofdpijn, slecht slapen, onrust, ADHD, depressies, slecht zien, tinnitus (geruis of piepen in de oren), concentratieproblemen, geheugenstoornissen, pijn in gebit of kaken, vermoeidheid overdag, moeilijk te stelpen bloedneus, sterke fluctuaties van de bloedsuikerspiegel, hartritmestoornissen en meer. In een later stadium kunnen specifieke aandoeningen optreden zoals gehoorzenuwtumoren, hersenkanker, overige kankertypen, Alzheimer, Parkinson, autisme en epilepsie.

Verhoogd risico op hersen- engehoorzenuwtumoren
Veertien internationale wetenschappers van de BioInitiative Werkgroep analyseerden meer dan 2000 wetenschappelijke studies. In deze meta-analyse heeft men studies die qua thema bij elkaar horen geclusterd, waardoor een duidelijk beeld per cluster ontstaat en de bewijskracht aanzienlijk wordt versterkt. Deze clusteraanpak is meer in integriteit en in overeenstemming met de praktische realiteit dan het theoretisch wetenschappelijke gehakketak over individuele onderzoeken, die daardoor nauwelijks of geen samenhang lijken te hebben. Het BioInitiative Rapport stelt in meer dan een dozijn onderzoeken een correlatie vast tussen verhoogd risico op hersen- en gehoorzenuwtumoren enerzijds en de straling van mobieltjes en draagbare telefoons (DECT) anderzijds.

Mensen die tien jaar of langer een mobiele telefoon gebruiken aan beide zijden van het hoofd hebben 20% meer kans op een hersentumor dan mensen uit de controlegroep(en). Het risico neemt sterk toe als men het mobieltje overwegend aan één kant van het hoofd houdt: 200% meer risico op hersenkanker. Bij het langdurig gebruik van DECT-telefoons zijn de risico’s nóg hoger, nl. 220% toename bij gebruik aan beide zijden, en 470% bij gebruik aan één (voorkeurs) kant van het hoofd. Voor gehoorzenuwtumoren ligt het verhoogde risico bij het gebruik van mobieltjes op 30% resp. 240%. En op310% bij gebruik van een DECT-telefoon overwegend aan één zijde van het hoofd. De BioInitiative Werkgroep concludeert als volgt: de huidige limietvoor blootstelling aan emissies van mobiele telefoons en snoerloze huistelefoons (DECT) is niet veilig, gelet op de wetenschappelijke onderzoeken die hersentumoren en gehoorzenuwtumoren op de langere termijn rapporteren. In gewoon Nederlands: er zijn harde maatregelen nodig en wel zo snel mogelijk! En bedenk dat we het hier alléén nog maar over twee typen tumoren hebben.

Sick-building-syndrome
DECT-stations hebben een stralingsbereik van maar liefst 300 meter. Woon je op een flat of in een geschakelde woning, dan kunnen de buren meevibreren op de straling van jouw DECT-station. En andersom. Bij meerdere DECT’s (en WLAN’s) rondom cumuleert de straling! Het Duitse ÖKOTEST heeft al in de negentiger jaren DECT-telefoons (waaronder de Siemens Gigaset) laten testen door de bekende bouwbioloog Wolfgang Maes (www.maes.de). De gepulste straling dendert zelfs door een bakstenen muur van 45 cm dikte heen! Er bestaat inmiddels een nieuw type, Eco-DECT geheten, dat alleen op volle sterkte straalt als ermee gebeld wordt. Desondanks adviseren wij de snoertelefoon, want gesprekken met de DECT hakken er flink in. De artsen van het Freiburger Appell (hoofdstuk 23van ons boek) beschouwen de DECT als een van de hoofdveroorzakers van ernstige gezondheidsklachten bij hun patiënten.

Wie een DECT in huis neemt, creëert een nieuwe variant op het sick-building-syndrome. En dat is bepaald geen ongebruikelijke situatie tegenwoordig. De tijd is nabij, dat rijtjeswoningen en appartementen –zowel koop als huur – gigantisch in prijs zullen dalen, omdat er een grote kans bestaat, dat de buren een DECT- of een WLAN/WiFi-station hebben of zullen nemen. De Duitse autofabrikant BMW heeft wereldwijd alle DECT-basisstations met een professionele oplossing afgeschermd voor medewerkers die nu nog aan maximaal 100 microwatt per m2 worden blootgesteld. Een niet-afgeschermd DECT-basisstation geeft een blootstellingsniveau van 160.000microwatt per m2! Een DECT-telefoon bij de buren levert al gauw 2000 microwatt per m2 op. Als de BMW-medewerkers niet eens acht uur per dag aan de straling mogen worden blootgesteld, waarom zou je er thuis dan 24 uur aan onderhevig willen zijn?

Slaapstoornissen bij kinderen
De eerder vermelde waslijst van klachten en symptomen wordt overigens niet alleen toegeschreven aan de elektromagnetische straling van DECT, maar ook aan de emissie van mobieltjes, WLAN computersen zendmasten. Het continue pulsen betekent dat de bewoners van een huis waar een DECT is, continu onder (elektro)stress staan, dagen nacht. Dus zelfs ’s nachts vind je niet meer de diepe rust die nodig is om te regenereren. Er zijn tegenwoordig buitengewoon veel kinderen met slaapproblemen. Artsen en psychologen zoeken naar de oorzaak, maar vinden die vaak niet. Het vervangen van de DECT door een snoertelefoon kan de continue elektromagnetische stress elimineren of reduceren.

De DECT-babyfoon is natuurlijk ook uit den boze. De site www.stopumts.nl noemt die zelfs de babykiller. De straling doorzeeft de baby en dat is levensgevaarlijk. Op 10 april 2008 verzuchtte de Belgische prof. em. André van der Vorst tijdens een hoorzitting van het Vlaams Parlement: ‘Hoe pervers is het niet dat een babyfoon in feite een DECT is? DECT is oorspronkelijk ontwikkeld voor industriële en commerciële toepassingen. Alleen heeft men hem in een kleurrijke verpakking gestopt om hem aan particulieren te verkopen.’ Je kunt beter een babyfoon op batterijen gebruiken.

Russische roulette
Als je een DECT-telefooninstallatie in huis hebt en je twijfelt ondanks het voorgaande nog steeds aan de risico’s van de straling ervan of je denkt dat het met die onzichtbare pulsjes wel meevalt, dan nodigen wij je uit om nu een proef te doen. Wikkel aluminiumfolie om het basisstation (dat aan staat). Houd deze folie na een week tegen het licht en je zult ontdekken dat de aluminiumfolie een soort vergiet is geworden, doorzeefd met een massa kleine perforaties, die op dag vijf ook al zichtbaar zijn! Kun je je enigszins voorstellen wat gepulste straling doet met een mensenlichaam of een babylijfje? Of met de carrosserie van een treinwagon of een vliegtuig wanneer men daar WiFi-hotspots installeert? Natuurlijk stort zo’n kist met WiFi-netwerk niet onmiddellijk na de installatie naar beneden, net zoals een mens niet direct gehoorzenuw- of hersentumoren ontwikkelt zodra hij met een DECTtelefoon of een mobieltje begint te bellen, maar het is de vraag hoe deze ‘Russische roulette’ uitpakt op de langere termijn.

Persoonlijke ervaringen
Een vriend van ons in Apeldoorn kreeg plotseling ernstige gezondheidsklachten, terwijl hij zich tot dan toe altijd vitaal en gezond had gevoeld. Toen hij er na veel ellende achterkwam dat elektromagnetische straling wel eens de oorzaak van zijn symptomen zou kunnen zijn, haalde hij er een bouwbioloog bij die een meting deed in de woning van onze vriend. De DECT-telefoon van de buren bleek de grote boosdoener te zijn. Een Duitse arts, Dr.Med. E. Steiner-Rüedi, beschrijft op de site haar eigen ervaringen. Ze woont met haar gezin in een eensgezinswoning waar ze zich de eerste twee maanden uitstekend voelt. Opeens is dat afgelopen en voelt ze zich depressief, vermoeid overdag, stressgevoelig, prikkelbaar en heeft ze voorts last van concentratieproblemen, innerlijke onrust, hoofd- en nekpijn en gevoeligheid voor infecties. Als arts kon ze haar toestand zelf diagnosticeren. Haar intuïtie zei haar echter dat ze niet bij de psychiater/psycholoog moest zijn, maar bij de bouwbioloog. Die stelde vast dat de draadloze huistelefoon volgens de DECT-standaard, die het gezin na twee maanden had aangeschaft, de oorzaak moest zijn. Nadat die was uitgeschakeld, verdween haar depressieve stemming van de ene dag op de andere, de overige klachten verdwenen binnen enkele weken. Je vindt een Nederlandse samenvatting van het Duitse document op www.stopumts.nl onder de aanwijzing Ervaringen sub (42) Getuigenissen. Daar tref je ook de aangrijpende ervaring van een Duitse gynaecologe Dr.Med. Regina Vogt-Heeren aan die wij integraal hebben opgenomen in Appendix 6 Gynaecologe herstelt na verwijdering DECT, in ons boek dat in november 2008 is verschenen.

DECT eruit, vitaliteit terug!
De persoonlijke ervaringen van deze vrouwenarts vormen een schoolvoorbeeld van het drama waar mensen doorheen (kunnen) gaan, wanneer ze zich evenals hun medische adviseurs niet bewust zijn van de feitelijke oorzaak van hun klachten en symptomen. De patiënt is ten einde raad, heeft zelfs burnout-verschijnselen en ernstige medische problemen en kan niet meer functioneren door de continue stress die de gepulste straling van het DECT-station veroorzaakt. Ook bij deze vrouwenarts bracht een woonbiologisch onderzoek de oplossing:  In een hoofdstuk over elektrosensibiliteit laten we vele praktijkgevallen de revue passeren. Stereotype verschijnselen van de stralingsoverlast zijn niet alleen de waslijst van klachten maar ook de zinloze gang door het ganse reguliere circuit dat geen antwoord heeft en met het voorschrijven van farmaceutische middelen maar iets probeert. Artsen vragen doorgaans niet aan hun patiënten: ‘Hebt u misschien een DECT-telefoon of een magnetron in huis? Maakt u gebruik van draadloos internet (WLAN/WiFi)? Staat er een zendmast bij u in de buurt? Belt u regelmatig met een mobieltje?’

Misleidende informatie inWikipedia
Onder het kopje Medische Speculaties schrijft Wikipedia: ‘Door het stralingsvermogen en het herhaaldelijk uitzenden van signalen van de DECT-basisstations en handsets bestaan er hevige discussies over het gezondheidsaspect van deze technologie. Hierover is echter nog niets wetenschappelijk bewezen.’ Dit lazen wij op 5 maart 2008. Daarbij was vermeld: ‘Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb. 2008 om 01:49.’ Een halfjaar na het uitbrengen van het BioInitiative Rapport met daarin het onomstotelijke bewijs voor een verhoogd risico op hersen- en gehoorzenuwtumoren lees je dus op Wikipedia – nota bene onder het kopje medische speculaties – dat er niets wetenschappelijk is bewezen. Het kan bijna niet anders of het onderdeel DECT in Wikipedia is geschrevenen aangepast (op 23 februari 2008) door vertegenwoordigers van de telecom-industrie. Wie zoekt dat uit en past Wikipedia aan met de bewezen onderzoeksresultaten van het BioInitiative Rapport? Al is de DECTatuur-leugen nog zo snel, integere informatie achterhaalt haar wel.

Verbeterde Eco-DECT
Begin juni 2008 bereikte ons het bericht dat de Eco-DECT-versie is verbeterd. Voor wie perse niet op de snoertelefoon wenst over te stappen is er in Nederland vanaf eind juni 2008 een stralingsarme DECT te koop: de Orchid LR4610 Eco Low Radiation DECT. Volgens Vitalitools (info d.d. 13 juni 2008) is dit de nieuwe generatie stralingsarme DECT-telefoons en is Orchid de eerste met dit unieke concept. De meeste Eco-DECT’s zijn helemaal niet eco, omdat ze zelfs in de stand-bypositie nog straling afgeven. De Orchid LR4610 is anders:– De straling is standaard begrensd tot 25% van het vermogen.– De LR4610 straalt in het geheel niet, als er niet gebeld wordt.– De handset hoeft niet in de oplader te staan.– De LR4610 is uitbreidbaar tot zeven handsets, met behoud van bovenstaande kenmerken.– Basisstation en handsets zijn separaat. Ze zijn via www.vitalitools.nl of Tjaden woonbiologie verkrijgbaar.

Karel & Caroline van Huffelen schreven het boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, met als subtitel Alles over de gezondheidseffecten van mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten.
Auteurs: © Caroline & Karel van Huffelen

Met dank aan: Spiegelbeeld