1e Schadevergoeding voor kanker door GSM..!
Elektro Magnetische Straling (EMS)

27 november 2012
1e Schadevergoeding voor kanker door mobieltje:
Het Hooggerechtshof in Italië vindt het bewezen dat een tumor in het hoofd van een zakenman werd veroorzaakt door veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon. Het hof hield een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank (in Brescia) in stand. De meeste wetenschappers vinden dat een verband tussen mobiele telefonie en kanker niet of niet voldoende is bewezen, maar volgens deze rechtbank is er toch voldoende bewijs, zo meldt Reuters. (HIER) En dat is nogal wat.. Als een juridisch orgaan zich baseert op wetenschappelijk onderzoek, terwijl wetenschappers er nog niet van ‘overtuigd’ zijn..!

Wist jij dat mobiele telefoons al sinds 2010 verboden zijn op alle scholen in Frankrijk? Niet omdat ze storend zouden zijn, maar om gezondheidsredenen..!

Het Italiaanse hogergerechtshof baseerde zich op de studies van de Zweedse hoogleraar Dr. Lennart Hardell, die tussen 2005 en 2009 onderzoek deed naar de relatie tussen straling van mobiele telefoons en het ontstaan van (vormen van) kanker. Die studies zouden onafhankelijk aantonen dat gebruik van mobiele telefoons op de lange termijn kan leiden tot kanker. Dit in tegenstelling tot weer andere studies, die onbetrouwbaar zouden zijn, omdat die werden betaald door de telecomindustrie. Zo merkte de rechtbank fijntjes op..!

De Italiaan Innocenzo Marcolini ontwikkelde een tumor aan de linkerkant van zijn hoofd. Hij belde dagelijks vijf à zes uur met zijn linkerhand en hij wilde schadevergoeding van de Italiaanse overheid, toen de hersentumor aan het licht kwam; de overheid weigerde om natuurlijk duidelijke redenen de schadevergoeding toe te kennen.. Marcolini bleek een tumor te hebben ontwikkeld, die bekend staat als ‘Neurinoma’. Hierbij werd een craniale zenuw beïnvloed, die Marcolini’s kwaliteit van leven ernstig beperkte.

 Zakenman Innocenzo Marcolini hing dagelijks zo’n 4 uur aan zijn mobieltje. Plots hing zijn leven aan een draadje..

Marcolini probeerde in eerste instantie compensatie te krijgen van de Italiaanse autoriteit op het gebied van werknemers compensatis, ‘INAIL’, maar deze wezen zijn verzoek af, op grond van de bewering dat zijn ziekte niet bewezen was veroorzaakt door zijn werk.
Maar toen Marcolini zich juridisch ging verweren, bleek de rechtbank in Brescia zijn verzoek wél in te willigen. Zij oordeelden dat er een causaal verband is tussen het gebruik van mobiele en draadloze telefoons en tumoren.Vervolgens ging INAIL-organisatie in beroep en afgelopen Oktober kwam de genoemde uitspraak van de Italiaanse Hoger Raad: bevestiging van het oordeel van de rechtbank in Brescia.

Volgens de Italiaanse Hoge Raad is de uitspraak van de rechtbank in Brescia volledig gerechtvaardigd, omdat deze zich baseert op wetenschappelijk bewijs. De claim van een causaal verband tussen het ontstaan van kanker als gevolg van het gebruik van draadloze en mobiele telefonie is hiermee juridisch gefundeerd..!

Wist jij dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven, om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden..?

De situatie in het geval van Marcolini zou volgens de rechtbank, ‘anders zijn geweest dan het niet-professionele gebruik van de mobiele telefoon’. Aldus de rechtbank in Brescia. Zowel de rechtbank in Brescia als het Hoger Gerechtshof baseerden zich op het gefundeerde wetenschappelijke bewijs, dat tussen 2005 en 2009 (!!) werd gehouden door Lennart Hardell, een oncoloog en kankerspecialist aan de Universiteitskliniek in Orebro in Sweden.

Met deze uiterst pijnlijke, maar diplomatiek uiterst correcte tekst, verwoordde het Hoger Gerechtshof het onderdeel van de uitspraak inzake het wetenschappelijke bewijs:

“In tegenstelling tot ander onderzoek, blijkt het onderzoek van Lennart Hardell NIET te zijn (mede-)gefinancierd door dezelfde bedrijven die mobiele telefoons produceren”….!

En natuurlijk komen andere wetenschappers dan in het geweer tegen een dergelijke uitspraak. Maar veel inhoudelijks kunnen zij natuurlijk niet melden. Kijk bijvoorbeeld naar de uitspraak van Malcolm Sperrin, directeur ‘Medical physics and Clinical Engineering’, van Britain’s Royal Berkshire Hospital. “We dienen grote terughoudendheid te betrachten, voordat we tot de conclusie geraken over de relatie tussen hersentumoren en mobiele telefonie..”

Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

 
Dr. Lennart Hardell verrichtte baanbrekend, maar vooral onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen mobiele telefonie en kanker. (klik voor link naar Zembla)

Tot slot
Het commentaar van de geneesheer-directeur Malcolm Sperrin, lijkt een typisch geval van ‘Veel wol, weinig garen’… Voor ons is het hele verhaal opnieuw een bewijs dat onze huidige politieke leiders steeds meer het principe lijken te omarmen, dat zaken veilig zijn, tótdat onveiligheid goed is bewezen…

En mocht er dan sprake zijn van een vermoedelijke onveiligheid van producten of diensten, dan blijkt steeds meer het risico afgewenteld te gaan worden op de argeloze burger, die zélf maar bij dient te gaan houden, hoeveel negatieve invloed hij in een bepaalde periode al op zich kreeg afgevuurd…

Waar komt dat op neer..? Tel zélf het aantal minuten dat je aan de mobiele en draadloze telefoon zit. Én daarbij het aantal minuten dat je aan de draadloze laptop op schoot ‘verbonden’ was.. En daarbij weer optellen de tijd die je aan de draadloze afstandsbediening van de spelcomputer hebt gezeten.. En natuurlijk hoelang je draadloos aan het telefoneren was met je DECT-telefoon.. We krijgen het nog druk..

Dit principe van het afschuiven naar de gebruiker van producten, lijkt vooral van toepassing bij voedsel, waarbij schadelijke stoffen pas schadelijk zouden zijn bij een bepaalde inname.. Maar de consument, wij allemaal dus, dienen daarbij dus ZELF bij te gaan houden of hij niet over deze limiet geraakt..! En simpelweg de schadelijke stof NIET TOESTAAN, lijkt geen optie..?!


Door
Guido jonkers Wanttoknow.nl 
Bron: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/1e-schadevergoeding-voor-kanker-door-gsm/
 

2012 © WantToKnow.nl/.be