Kunstmatige intelligentie: rotzooi erin, rotzooi eruit

16 februari 2013,
Ik dwing mezelf om te blijven lezen over de opmars van kunstmatige intelligentie (KI) en over de nabije toekomst, waarin we "de code van de hersenen" zullen kennen. Men zegt dat computers in staat zullen zijn om te doen wat onze hersenen doen, maar dan veel, veel sneller. Men zegt dat wij mensen op de een of andere manier zullen fuseren met machines.

Ik denk dat de technocraten die deze uitspraken doen in hun jeugd teveel stripboeken hebben gelezen en dat ze die fase nog steeds niet zijn ontgroeid!

Wat is er gebeurd met de oude uitdrukking, "Garbage In, Garbage Out” (als je er rotzooi instopt, komt er ook rotzooi uit), wat betekent dat een computer geen goed antwoord kan geven als er onvolledige bevooroordeelde data worden ingevoerd; een computer kan slechts instructies afdraaien. Slechte instructies, slechte oplossingen.

Zullen op een dag kleine nanorobotten op atomaire of moleculaire schaal, oftewel op nanometerschaal, door ons lichaam patrouilleren en aanpassingen doen? Je moet er niet aan denken welke schade deze kleine verkenners zouden kunnen veroorzaken. Op basis van welke informatie zullen ze van moment tot moment beslissingen maken?

Op dit moment is de gezondheidszorg in Amerika verantwoordelijk voor de dood van minstens 225.000 (voorzichtige schatting) mensen per jaar. (Zie: B. Starfield, in het tijdschrift van de American Medical Association van 26 juli 2000, "Amerikaanse gezondheidszorg de beste in de wereld?").

106.000  sterfgevallen per jaar worden direct veroorzaakt door medicijnen, die door de Food and Drug Administration in de VS, het agentschap van de overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel en medicijnen bewaakt, werden goedgekeurd. Elk van deze geneesmiddelen werd bestudeerd. De resultaten van die studies werden gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften. Er gaat dus kennelijk veel fout in de klinische medicijnenstudies.

Weet dat voor alle 297 officieel erkende psychische stoornissen absoluut geen fysieke diagnostische tests bestaan. Geen bloedonderzoek, geen speekseltest, geen urinetest, geen genetische testen, geen hersenscans. De definities van deze stoornissen worden bedacht door comités van psychiaters, die normaal en abnormaal gedrag aan de hand van lijsten vergelijken.

Weet dat de aantallen slachtoffers van de belangrijkste infectieziekten in het Westen al aan het dalen waren voordat vaccinaties werden toegepast of antibiotica werd ontdekt. Toch worden vaccinaties aangeprezen als de belangrijkste oorzaak voor die daling.

Dit zijn maar een paar kleine voorbeelden van valse “waarheden” of desinformatie. Dus de vraag is: wie gaat precies die prachtige kleine nanorobotten programmeren voordat ze in onze bloedbaan worden losgelaten en wat mogen ze doen op basis van welke medische informatie?

Welke idioot denkt dat, omdat kunstmatige intelligentie de mogelijkheid heeft om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken, het waarheidsgetrouwe gegevens tot de beschikking heeft? Alleen maar omdat een computer sneller werkt dan de hersenen, moeten we concluderen dat de computer werkt op basis van juiste en relevante info?

Impliceert de snelheid van het verwerken van informatie dat we onze toekomst door computers op het spel willen zetten? Als er een “heilige graal van de code voor de hersenen” zou bestaan, waarom denken we als we deze zouden kennen of zelfs verbeteren, dat we onze grootste problemen beter zouden kunnen oplossen?

De elementaire wetten van de logica gelden hier. Je kunt “computeren” zoveel je wil, maar antwoorden zullen altijd volgen op instructies  en de instructies bepalen welke kant het antwoord opgaat. Computers doen niet aan “goed” of “kwaad”.

Gaat KI straks onze beslissingen domineren? Wie heeft de leiding? Wie bepaalt de regels? Welke mensen mogen de aan/uit schakelaars van de computers bedienen? Wie programmeert de instructies? Wie kan, indien nodig, geweld gebruiken om de wereldbevolking te laten doen wat KI heeft beslist? En wat zijn de motieven van deze mensen?

De technocraten tonen ons een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen in wat computers allemaal kunnen doen en ze vervangen deze verbeteringen voor het begrip wijsheid. Ze herdefiniëren wijsheid. Het debat over in wat voor een soort maatschappij wij eigenlijk willen leven wordt niet gehouden.

Wie zal beslissen welke uitgangspunten geprogrammeerd worden in de super-brein computers om een oplossing te vinden voor bijvoorbeeld klimaatverandering? Met welke wetenschappelijke uitgangspunten worden deze computers besmet?

Iedere student in logica leert al snel onderscheid te maken tussen ethische waarden en gegevens. Noch computers, noch hersenen stellen waarden vast alleen op basis van informatie, onafhankelijk hoe snel ze denken of tot hoeveel data ze toegang hebben.

Een persoon of een machine met een IQ van 7000 kan niet worden toevertrouwd om de waarden voor anderen te bepalen. Daarom hebben we dat lastige ding: “vrijheid”. Daarom bestaat het fundamentele principe dat je vrij bent om alles te doen wat je wilt, zolang je je niet inmengt in de vrijheid van een ander. Elk systeem dat dit uitgangspunt niet respecteert, simpelweg omdat het kan sneller of beter kan denken, is een tiran, of het nu van vlees, metaal of kunststof is.

NBC nieuws heeft onlangs een rapportage uitgezonden over geavanceerde mobiele telefoons, die in de handen van artsen een groot scala aan medische tests op patiënten kunnen doen. De dokteren waren enthousiast. De patiënten waren enthousiast. De verslaggever was enthousiast. Het was een virtuele liefdesverklaring. Niemand nam de moeite om vragen te stellen over het nut of gevaren van de tests zelf.

Het is technologie, dus het moet wel goed zijn. Als uit het testresultaat blijkt dat de patiënt moet worden behandeld met een zeer giftig medicijn, wat dan nog? We moeten allemaal de technologische doorbraak toezingen. Laat de champagne vloeien en vergeet de patiënt.

Op een dag in de toekomst zal een mens rustig liggen te slapen in zijn bed. De kleine nanorobotten circuleren in zijn lichaam en besluiten dat de patiënt behoefte heeft aan een bepaalde synthetische chemische stof. Zij zullen de stof, zonder het medeweten van de patiënt, toedienen. Of een robot, die naast het bed zit, leunt voorover en geeft hem een ​​snel shot. Klaar.

Wat? Belandde de patiënt de volgende dag in het ziekenhuis? Dat kan onmogelijk iets te maken hebben gehad met de kleine nanobots in zijn lichaam, hun programmering of hun toegang tot de enorme hoeveelheid gegevens in de virtuele ruimte op de “cloud”. Nee, deze technische functies zijn allemaal briljant. Iets anders moet het hebben veroorzaakt.

Een persoon loopt op straat en wordt door een honderdtal camera's en andere bewakingsapparatuur gespot. Het is een kwestie van seconden voordat bekend zal worden dat hij zijn laatste serie verplichte vaccinaties heeft gemist. Een mini-drone, nauwelijks zichtbaar voor het blote oog, zal om de volgende hoek op hem neerdalen en hem een snelle shot geven. Of zal zijn speciaal daarvoor ontwikkelde volgende maaltijd op magische wijze de gemiste vaccinaties bevatten?

Dat is het beste voor het algemeen welzijn van iedere burger. Zo is het besloten en zo zal het worden geprogrammeerd.

Is het beter om afzonderlijke naties te hebben met hun eigen legers, of moeten we beschikken over een grote mondiale strijdkracht? Laat het KI beslissen. Hoe? Op welke basis? Met welke ethische principes? Alleen in stripboeken of pulpromans komen buitenaardsen met zeer hoge voorhoofden het toneel op om hun wijsheid op basis van hoog IQ te showen.

Als je het IQ van een generaal zoals Julius Caesar op de een of andere manier zou kunnen verhogen, zou hij dan plotseling zijn waardeoordelen veranderen?

Technocratie is een mythe van intelligentie, een sprookje. In dit sprookje zouden de slimste hersenen (die toevallig lijken op die van de technocraten) een drempel passeren, waarna intelligentie iets heel anders is geworden: machines die “hogere toegang" hebben tot de beste “morele waarden”.

Misschien wel de meest fanatieke voorstander van een technocratische toekomst is Ray Kurzweil, uitvinder, auteur en zakenman. Hij beschrijft wat hij “de singulariteit” noemt:

"Binnen een kwart eeuw zal de niet-biologische intelligentie de menselijke intelligentie hebben ingehaald. Als gevolg van de voortdurende versnelling van informatie-gebaseerde technologieën, alsmede het vermogen van machines om hun kennis direct te delen, zal KI de intelligentie van mensen in rap tempo overtreffen. Intelligente nanobots zullen diep geïntegreerd zijn in de wereld….".

“Het exponentiële tempo van de technologische vooruitgang zal binnen 40 jaar hebben geleid tot een biljoen keer zo snel internet, één wereldwijde media, wereldwijd onderwijssysteem, wereldtaal en homogene mondiale cultuur.  Daarmee zal aan de voorwaarden voor het ontstaan van de wereldwijde democratische staat "Globa" zijn voldaan en zal de wereld worden bevrijd van oorlog, wapenhandel, onwetendheid en armoede ... Miljarden mensen zullen worden beïnvloed door de “beste” ideeën die de planeet te bieden heeft…”.

“De mensen zullen krachtig worden beïnvloed, zodat de nationalistische mentaliteit van vandaag geleidelijk zal worden omgevormd tot de mondiale mentaliteit van morgen ... ".

En wat zijn deze "beste” ideeën die miljarden mensen vrijwillig zullen moeten accepteren? De ideeën van, laten we zeggen, Plato's Republiek? Of 3-D holografische illusies? Kleine biologische boerderijen of het plan van Monsanto om wereldwijd genetisch gemodificeerde voedingsgrondstoffen te verspreiden? Gezonde voeding of honderd verplichte vaccinaties voordat een kind vier jaar is geworden?

En een wereldwijde democratische staat? Een wereldtaal? Tuurlijk, waarom niet? Laten we alles wat we in een paar duizend jaar met honderden talen hebben geproduceerd uit de herinnering wegvegen.

Over de hele planeet zal "het volk” opstaan ​​en hun dictators omverwerpen, net zoals tijdens de Arabische lente, waar de cruciale aanwezigheid van mobiele telefoons en Facebook werd genoemd als hefboom die de democratische doorbraken forceerde. Herinner je dat voorjaar: een hoax ontworpen om nog meer van hetzelfde elitaire machtsspel te verbergen.

Te denken dat mensen zich ethisch superieur zullen gedragen doordat zij meer informatie kunnen verwerken, dat is echt een quasi-religie. In deze religie is IQ de nieuwe profeet.

De mensen die de baas spelen in de wereld, de elite die van bovenaf controle uitoefent over de bevolking van de aarde, de “Rothschilds, Rockefellers en Warburgs” zullen niet meer nodig zijn.

Ik ben zo blij om dat te horen. Ik kan nu ontspannen. We kunnen allemaal ontspannen.

De grote dag komt. Een apparaat met een superbrein zal met behulp van neuronale substraten niet-biologische bibliotheken vol waarheid tot ons brengen.

Waar maken we ons eigenlijk bezorgd over?

Ik zit hier met jou te praten en jij praat met mij; jij in Bombay en ik in San Diego. We zien elkaar in hoge resolutie 3-D, alsof we in dezelfde kamer zijn. Terwijl we praten krijgen we in enkele ogenblikken toegang tot een massa aan relevante gegevens. We accepteren de beste ideeën en waarden, de mondiale taal en nieuwe overheid, we schoppen tegen de residuen van de oude wereld en bejubelen de Nieuwe Wereld. Het leven zal voor altijd anders zijn, ik weet het en jij weet het, dus wat wensen we nog meer?

Mijn moleculair verbeterde IQ komt nu op 7000 en de jouwe ook, dus we denken er hetzelfde over. Dit is het, waar het menselijk ras altijd op heeft gewacht….Door Jon Rappoport voor No More Fake News
Vertaald door ’t Vertalerscollectief

Jon Rappoport is auteur van THE MATRIX REVEALED. Jon was genomineerd voor de Pulitzer Prize.
February 16, 2013  http://wariscrime.com/new/artificial-intelligence-garbage-in-garbage-out/