De biochip

Algemeen bekend is de elektronische chip of microchip. Deze chip wordt wereldwijd gebruikt in tal van toepassingen. De meest bekende zijn de bankkaart, de toegangskaart en alle afgeleide vormen van controle- of identiteitsbewijs in de vorm van een plastic kaart met de volgende afmetingen: 85 x 54 x 0.6 mm.


Microchip van 0.4 x 0.4 mm
Met de huidige nanotechnologie zijn deze chips nog vele malen kleiner


Deze toepassingen hebben ons leven in vele situaties sterk vereenvoudigd.
Hierdoor worden vergissingen uitgesloten, het gaat veel sneller, het aantal gegevens is hoog en heel divers; kortom er zijn veel voordelen verbonden aan de kaart met microchip.

Er zijn nog andere toepassingen van de microchip. Een van deze technologieën wordt RFID genoemd. Dit is de afkorting van Radio Frequency IDentification. Dit betekent dat men deze microchip op afstand kan lezen en identificeren. Toepassingen zijn bv.: afrekenen aan de kassa, sorteren van goederen, tellen van goederen, bandwerk, autosleutels, identificatie van honden, veiligheidscontrole, toegangscontrole, et cetera.


Manueel afleesapparaat met de gegevens van de microchip

Wat is nu een biochip?

De biochip is het best te omschrijven als een elektronisch apparaatje in miniatuurformaat, dat chirurgisch of met een spuit in het lichaam kan worden gebracht. Het hart van de biochip is te vergelijken met de microchip met RFID-mogelijkheden. Deze elektronische schakeling heeft amper de afmetingen van een rijstkorrel.


BiochipSpuit met microchip voor onderhuidse inplanting

http://www.bibleetnombres.online.fr/biochips.htm

De biochip kan uiterst complex zijn en tal van functies bevatten, zoals een microprocessor, een geheugen voor het opslaan van persoonlijke en andere gegevens, een antenne voor het opvangen of zenden van gegevens en een schakeling om de elektrische energie op te wekken om het geheel te doen functioneren. Die energie kan van buiten af worden geïnduceerd of door de eigen lichaamstemperatuur worden opgewekt.


     Eenvoudige schakeling                             Grootte: een rijstkorrel

De biochip kan gebruikt worden voor onder andere medische doeleinden of ter controle, zoals het lezen van medische gegevens van patiënten, het identificeren van slachtoffers bij een ramp of verloren gelopen kinderen, maar ook bij honden, katten, vee, dieren in de zoo en nog meer.

Anderzijds zijn er veel mensen die vraagtekens plaatsen bij het alsmaar meer aanwenden van de biochip. Elke nieuwe technologie heeft zowel positieve als negatieve vormen van toepassing. De biochip kan ook zodanig gebruikt of misbruikt worden dat de privacy van het individu ernstig wordt aangetast.

De technologische mogelijkheden zijn zo ver gevorderd dat ook onbevoegden gebruik kunnen maken van de opgeslagen gegevens in de chip. Er kunnen gegevens worden uitgelezen, afgehaald, veranderd of bijgevoegd zonder dat men er bewust van is.

Men kan je volgen of men kan nagaan waar jij je op een bepaald ogenblik bevindt of was.
Het is geen prettig vooruitzicht te weten dat je in de nabije toekomst in het geheim gecontroleerd zou kunnen worden. Dit is nu reeds mogelijk via de mobile telefoon of gsm.

In de Verenigde Staten wordt eraan gedacht een wet aan te nemen om alle nieuwgeborenen van een biochip te voorzien. De gedachte hierachter is om zogezegd  kidnapping en verloren gelopen kinderen sneller te achterhalen. Sommige Amerikaanse militaire eenheden zijn nu al gechipt. In bepaalde bedrijven zijn werknemers reeds voorzien van een biochip voor identificatie en toegangscontrole. Er zijn megadancings die hun klanten voorzien van een biochip om zo de toegangscontrole te vergemakkelijken. Er is zelfs sprake van de biochip in de hand te plaatsen om zo de bankkaart te vervangen. Zo zouden alle betalingen door het scannen van de hand kunnen worden verricht.


  Biochip in de hand


 

Biochip van slechts 3 mm lengte en een diameter van 0.6 mm


Dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Onder het voorwendsel het ons gemakkelijk te maken zullen we op een dag misschien verplicht worden allen een biochip te hebben. 
De zakenwereld en de politiek spelen in op de angstgevoelens van de mensen. De biochip wordt in vele gevallen voorgesteld als de oplossing voor alle mogelijke situaties waar we in verzeild zouden kunnen geraken: identiteitsgegevens vergeten of verloren, ziek worden onderweg, diefstal, ontvoeringen, aanslagen en noem maar op.

Dan zal je geen identiteitskaart meer nodig hebben, geen bankkaart, geen siskaart, geen toegangs-bewijzen, geen parkeerkaarten, kortom er zal gezorgd worden dat tal van verrichtingen heel eenvoudig worden, maar tezelfdertijd kan je overal gecontroleerd en gedetecteerd worden. Je privacy is dan heel ver te zoeken.

Willen wij dit wel? Als we dit überhaupt niet wensen, kunnen we dat op vele manieren kenbaar maken. We kunnen er met anderen over praten dat we niet wensen gecontroleerd te worden. Als we onze nieuwe identiteitskaart of ons nieuwe paspoort krijgen, kunnen we aangeven dat we ons zorgen maken met betrekking tot onze privacy. We kunnen petities tekenen die ervoor zorgen dat onze politieke leiders rekening dienen te houden met de wensen van hun kiezers. Als iedereen z’n steentje bijdraagt kan dit een kentering betekenen in de toekomst tegen bepaalde plannen van invloedrijke personen, multinationals, banken, regeringen, groeperingen en genootschappen.


De biochip vanuit spiritueel perspectief. 
Een gekende uitspraak is:‘Gedachten zijn krachten.’ We kunnen dit ook letterlijk ervaren. Bijvoorbeeld: als we maar lang genoeg denken dat we onrechtvaardig behandeld worden door onze baas, dan gaan we dit na verloop van tijd als waarheid aannemen en zullen we dit letterlijk voelen. Het lichaam zal daarop reageren met ongemakken, stress of pijn. Dit wil zeggen: als we onze gedachten voor waarheid aannemen, gaan we bepaalde situaties creëren.
Als we er nu van uitgaan dat we onze eigen realiteit creëren, is het zo dat we ook in staat zijn onze eigen angsten te creëren. In het vorige stuk over de biochip hebben we gesproken over de gevaren met betrekking tot misbruik van deze technologie. Dit gevaar is zeker aanwezig.

De elektronica heeft ook een aantal voordelen. Vele toepassingen zijn ontworpen ten dienste van de mens. De elektronica, waaronder de biochip, kan ook een controlemiddel zijn van bepaalde overheden of groepen. Eveneens kan ze een wapen zijn om de mens te manipuleren of zelfs van het leven te beroven, bijv. in een oorlog.
De manier waarop we omgaan met de biochip in onze gedachten, kan angst creëren. Meestal komt dit voort uit gebrek aan informatie. Indien we op de hoogte zijn van de plannen m.b.t. de biochip, kunnen we een bewustzijnsveld creëren en massaal de biochip weigeren in het vertrouwen dat het zover niet hoeft te komen. Vertrekkende vanuit onze ervaringen creëren we een energie die ons negatief of positief beïnvloedt. 

We weten ondertussen dat we spirituele wezens zijn die hier op aarde ervaring komen opdoen. Ons verblijf hier is een leerschool waar we leren omgaan met de dingen die op ons afkomen.
Vanuit een positief  spiritueel gedachtegoed, dat gebaseerd is op liefde, kunnen we kiezen voor vertrouwen in de toekomst. Waar mensen in liefde en vertrouwen leven, maakt angst geen kans. Hoe groter die krachten in de wereld wordt, des te groter de kans dat we negatieve toepassingen van de biochip kunnen tegenhouden. Laten we hopen dat men in de toekomst het dienende aspect van de biochip vooropstelt.
Aan ons de keuze: willen we gemanipuleerd worden of kiezen we voor vrijheid en privacy?


Wil je de realiteit kennen? Zie dan de volgende websites.


 
http://www.hetverzet.nl/nieuw.htm
http://www.spychips.com

http://www.antichips.com/cancer/

http://verichip.yourownrisk.nl/default.asp
http://www.stoppuce.be/main.php
http://www.jameh.org/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biochips.htm
http://www.biometrics.elsevier.com/index.htm
http://www.verimedinfo.com/