De wereld van vrije energieEind 19e eeuw voorspelden de wetenschappelijke bladen over elektrotechniek in de nabije toekomst vrije elektriciteit en vrije energie. Ongelooflijke ontdekkingen over de aard van elektriciteit werden deel van het dagelijks leven. Nikola Tesla demonstreerde “draadloze bliksem” en andere wonderen geassocieerd aan hoogfrequente stroom. Nog nooit eerder was er zoveel opwinding over de toekomst.

 Tesla's vrije energie toren

Binnen 20 jaar zouden er auto’s, vliegtuigen, films, muziekopnames, telefoons, radio’s en praktische camera’s zijn. Het Victoriaanse tijdperk maakte plaats voor iets volledig nieuws. Voor de eerste keer in de geschiedenis kreeg de gewone man hoop op een utopische toekomst vol modern transport en communicatie, evenals banen, huizen en voedsel voor iedereen. Ziekten zouden worden overwonnen net als armoede. Het leven werd beter, en deze keer zou iedereen een stuk van de taart krijgen. Wat gebeurde er toen? Hoe verliep het met de energiedoorbraak in deze technologische explosie? Was alle opwinding over gratis energie, vlak voor het begin van de 20e eeuw alleen maar wishful thinking en door “de echte wetenschap” uiteindelijk weerlegd?

Huidige staat van de technologie

Het antwoord op die vraag is nee. Het tegenovergestelde is waar. Spectaculaire technologische ontwikkelingen vonden plaats naast andere doorbraken. Sinds die tijd zijn vele methoden ontwikkeld voor de productie van enorme hoeveelheden energie tegen lage prijzen. Geen van deze technologieën zijn echter op de markt gekomen als handelswaar. Waarom leg ik later uit.

Maar eerst wil ik u een korte lijst geven van vrije-energietechnologieën waarvan ik momenteel weet heb en die boven alle twijfel verheven zijn. Al deze ontdekkingen hebben met elkaar gemeen dat ze met een kleine hoeveelheid van een energievorm een grote hoeveelheid van een andere energievorm controleren of vrijmaken. Veel van hen maken op de een of andere manier gebruik van het onderliggende etherveld, een bron van energie die door de moderne wetenschap voor het gemak wordt genegeerd.

1) Stralingsenergie. Nikola Tesla’s Magnifying Transmitter, T. Henry Moray’s stralingsenergieapparaat, Edwin Gray’s EMA motor, en Paul Baumann’s Testatika machine werken allemaal op stralingsenergie. Deze natuurlijke energievorm kan direct uit het milieu worden gehaald (foutief genaamd statische elektriciteit) of uit gewone elektriciteit worden gewonnen via de fractioneringsmethode. Stralingsenergie kan dezelfde wonderen verrichten als gewone elektriciteit, tegen minder dan 1% van de kosten. Het werkt echter niet precies als elektriciteit, hetgeen heeft bijgedragen aan het onbegrip van de wetenschappelijke gemeenschap. De Methernitha Gemeenschap in Zwitserland heeft momenteel 5 of 6 schaalmodellen van brandstofvrije, zelfwerkende apparaten die op deze energie werken.

2) Permanente magneten. Dr. Robert Adams (NZ) heeft verbazende ontwerpen van elektrische motoren, generatoren en verwarmingsapparaten ontwikkeld die op permanente magneten werken. Een van deze apparaten trekt 100 watt elektriciteit uit de bron, genereert 100 watt om de bron op te laden en produceert meer dan 140 BTU hitte in twee minuten! Dr. Tom Bearden (USA) heeft twee schaalmodellen van een elektrische transformer aangedreven door een permanente magneet. Deze transformer gebruikt een 6 watt elektrische input van 6 watt om het pad van een magnetische veld uit een permanente magneet te beheersen. Door het magnetisch veld te kanaliseren, eerst naar een output coil en dan naar een tweede, en door dit herhaaldelijk en snel te doen, kan het apparaat een elektrische output van 96 watt produceren zonder bewegende delen. Bearden noemt zijn apparaat een Motionless Electromagnetic Generator of MEG. Jean-Louis Naudin heeft Bearden’s apparaat in Frankrijk nagemaakt. De principes voor dit soort apparaat werden voor het eerst door Frank Richardson (USA) in 1978 bekend gemaakt. Troy Reed (USA) heeft schaalmodellen van een speciale gemagnetiseerde ventilator die opwarmt terwijl hij draait. Hij verbruikt dezelfde hoeveelheid energie om de ventilator te draaien voor warmte of koelte.

3) Mechanische verwarmers. Er zijn twee klassen machines die een kleine hoeveelheid mechanische energie omzetten in ene grote hoeveelheid warmte. De beste van deze zuiver mechanische ontwerpen zijn de roterende cilindersystemen ontworpen door Frenette (USA) en Perkins (USA). In deze machines draait een cilinder binnen een andere met ongeveer 30 mm tussenruimte. De ruimte tussen de cilinders wordt gevuld met een vloeistof zoals water of olie, en deze ‘werkvloeistof’ verhit als de binnenste cilinder draait. Bij een andere methode worden magneten op een wiel gebruikt om grote draaistroom te produceren in een aluminium schaal, waardoor het aluminium snel opwarmt. Deze magnetische verwarmers zijn door Muller (Canada), Adams (NZ) en Reed (USA) gedemonstreerd. Al deze systemen kunnen tienmaal meer hitte produceren dan de standaardmethoden met dezelfde energie-input.

4) Hoogefficiënte elektrolyse. Water kan met elektriciteit worden omgezet in waterstof en zuurstof. In standaard scheikundeboeken wordt beweerd dat dit proces meer energie kost dan kan worden teruggewonnen als de gassen een verbinding aangaan. Dit is alleen waar in het worst case scenario. Als water met behulp van een systeem ontwikkeld door Stan Meyers (USA) en onlangs weer door Xogen Power, Inc., wordt geraakt door zijn eigen moleculaire resonantiefrequentie, valt het uiteen in waterstof en zuurstof met zeer weinig elektrische input. Met gebruik van verschillende elektrolyten (additieven waardoor water elektriciteit beter geleidt) verandert de efficiency van het proces drastisch. Ook is bekend dat bepaalde geometrische structuren en oppervlaktetexturen beter werken dan andere. Dit betekent dat onbeperkte hoeveelheden waterstofbrandstof kunnen worden gemaakt om motoren (zoals in uw auto) aan te drijven tegen de prijs van water. Nog verbazender is het feit dat een speciale metaallegering, gepatenteerd, door Freedman (USA) in 1957, die water spontaan omzet in waterstof en zuurstof zonder elektrische input van buiten af en zonder enige chemische veranderingen in het metaal zelf. Dit betekent dat deze speciale metaallegering gratis waterstof uit water kan maken, voor altijd.

5) Implosie/Vortex. Alle grote industriële motoren maken gebruik van het vrijkomen van hitte om expansie en druk te veroorzaken om werk te leveren, net als in uw automotor. De natuur gebruikt het tegenovergestelde proces van afkoelen om suctie en vacuüm te veroorzaken om werk te verrichten, zoals een tornado. Viktor Schauberger (Oostenrijk) was de eerste die schaalmodellen bouwde van implosiemotoren in de jaren 30 en 40. Sinds die tijd heeft Callum Coats uitvoerig gepubliceerd over Schauberger’s werk in zijn boek Living Energies en vervolgens bouwden een aantal researchers schaalmodellen van implosieturbinemotoren. Dit zijn brandstofvrije motoren die mechanisch werken met energie vanuit een vacuüm. Er zijn ook veel eenvoudiger ontwerpen die vortexbewegingen gebruiken voor een combinatie van zwaartekracht en centrifugale kracht om een voortdurende stroom van vloeistoffen te krijgen.

6) Koude fusie. In maart 1989 kondigden twee chemici van de Universiteit van Utah (USA) aan dat ze kernfusiereacties in een eenvoudig tabletop apparaat hadden gemaakt. De claims werden binnen de zes maanden ‘aan de kaak gesteld’ en het publiek verloor interesse. Dat neemt niet weg dat koude kernfusie echt bestaat. Niet alleen is overtollige warmteproductie herhaaldelijk bewezen, maar ook lage energie kernelement transmutatie is beschreven en dat veroorzaakte veel verschillende reacties! Deze technologie kan beslist energie tegen lage kosten produceren en talloze andere belangrijke industriële processen.

7) Zon geassisteerde warmtepompen. De koelkast in uw keuken is de enige vrije energiemachine die u momenteel bezit. Het is een warmtepomp die werkt op elektriciteit. Het verbruikt een deel energie (elektriciteit) om drie delen energie (hitte) te bewegen. Hierdoor krijgt het een prestatiecoëfficient (COP) van ongeveer 3. Uw koelkast verbruikt een deel elektriciteit om drie delen warmte van binnen in de koelkast naar buiten te pompen. Dit is het typische gebruik, maar het is de slechtste manier om de technologie te gebruiken. En wel hierom. Een warmtepomp pompt warmte van de warmtebron naar de “sink” of plaats die de warmte absorbeert. Voor de beste werking van dit proces moet de warmtebron natuurlijk warm zijn en de sink voor warmte natuurlijk koud. In uw koelkast is dat precies omgekeerd. De warmtebron is binnen de kast en die is koud en de warmtesink is de lucht op kamertemperatuur van uw keuken, die warmer is dan de bron. Daarom blijft de COP laag in uw koelkast. Maar dit geldt niet voor alle warmtepompen. COP’s van 8 tot 10 worden gemakkelijk bereikt met warmtepompen op zonne-energie. In een dergelijk apparaat onttrekt warmte aan een zonnecollector en dumpt het in een grote ondergrondse absorbeerder, die op 55° F blijft en mechanische energie komt bij die overdracht vrij. Dit proces is gelijk aan een stoommachine die mechanische energie haalt uit een boiler en de condensator. behalve dan dat het vloeistof gebruikt die kookt bij een veel lagere temperatuur dan water. Zo’n systeem dat werd getest in de jaren 70 produceerde 350 hp, gemeten op een Dynamometer, in een speciaal ontworpen motor van maar 100-sq. ft. zonnecollector. (Dit is niet het systeem gepromoot door Dennis Lee.) De hoeveelheid energie die het kostte om de compressor (input) te laten draaien was minder dan 20 hp, dus dit systeem produceerde meer dan 17 maal meer energie dan het kostte om het te laten draaien! Het zou een wijk kunnen voorzien van energie vanaf het dak van een hottubhuisje met precies dezelfde technologie die uw voedsel koel houdt in de keuken. Tegenwoordig is er een warmtepompsysteem op industriële schaal ten noorden van Kona, Hawaï dat elektriciteit opwekt uit temperatuurverschillen in oceaanwater.

Er zijn dozijnen andere systemen die ik niet heb genoemd, en veel daarvan zijn net zo betrouwbaar en goed getest als de bovenstaande systemen. Maar dit lijstje is voldoende om mijn idee kracht bij te zetten: vrije-energietechnologie is een feit. Het biedt de wereld niet-vervuilende energie in overvloed, voor iedereen en overal.

Het is nu mogelijk om de productie van broeikasgassen te stoppen en alle kerncentrales te sluiten. We kunnen onbeperkte hoeveelheden betaalbaar zeewater ontzilten tegen en voldoende zoet water naar de meest afgelegen huizen brengen. Transportkosten en productiekosten voor ongeveer alles kunnen drastisch omlaag. Voedsel kan in de winter in verwarmde kassen worden verbouwd, overal. Al deze geweldige voordelen die het leven op aarde zoveel makkelijker en beter kunnen maken voor iedereen, zijn jarenlang uitgesteld. Waarom? Wie heeft er baat bij dat uitstel? Bron: http://youtu.be/kkyVivQYxrY 

Vier onzichtbare machten

Er zijn vier zeer grote machten die samen deze situatie hebben gecreëerd. Beweringen over een complot om deze technologie te onderdrukken leiden alleen tot een oppervlakkig begrip van de wereld, en het legt de schuld helemaal buiten onszelf. Onze bereidheid om onwetend en dadenloos te blijven in deze situatie is door twee van deze machten altijd uitgelegd als zwijgende instemming. Dus behalve een niet veeleisend publiek, wat zijn de andere machten die de beschikbaarheid van vrije-energietechnologie in de weg staan?

In de Verenigde Staten, en de meeste andere landen op de wereld, heeft geld het monopolie. Ik mag zoveel geld verdienen als ik wil, maar ik word alleen uitbetaald in Federal Reserve Notes. Ik kan niets doen om betaald te worden in goudcertificaten of een andere vorm van geld. Dit geldmonopolie is uitsluitend in handen van een klein aantal particuliere banken, en deze banken zijn in bezit van de rijkste families ter wereld. Hun plan is een uiteindelijke 100% beheersing van alle kapitaalmiddelen ter wereld, om zo ieders leven te controleren via de beschikbaarheid (of onbeschikbaarheid) van alle goederen en diensten.

Een onafhankelijke bron van rijkdom (vrije-energiemachine) in handen van iedereen ter wereld, druist in tegen de plannen van de rijkste families voor de blijvende overheersing van de wereld. Het is makkelijk te begrijpen waarom. Momenteel kan de economie van een land vertraagd of versneld worden door het verhogen of verlagen van de rentevoet. Maar als een onafhankelijke bron van kapitaal (energie) aanwezig zou zijn in de economie, en een bedrijf of persoon meer kapitaal zou kunnen maken zonder het van een bank te lenen, dan zou dit gecentraliseerde afknijpen van de rentevoet niet hetzelfde effect hebben.Vrije-energietechnologie verandert de waarde van geld. De rijkste families en de kredietverleners willen geen concurrentie. Zo simpel ligt het. Ze willen hun huidige beheersing van de geldvoorraad houden. Voor hen is vrije-energietechnologie niet alleen iets wat moet worden onderdrukt maar zelf blijvend verboden!

Dus de rijkste families en hun centrale banken zijn de eerste macht die er alles aan doen om de beschikbaarheid van vrije-energietechnologie voor het publiek uit te stellen. Hun motivaties zijn het ingebeelde goddelijk recht te heersen, hebzucht en hun onverzadigbare behoefte om zo goed als alles te beheersen, behalve zichzelf. De wapens die ze moeten gebruiken om dit uitstel af te dwingen omvatten intimidatie, “expert” hekelaars, het opkopen en in de ijskast zetten van technologie, moord en poging tot moord op de uitvinders, karakter reputatiemoord, brandstichting en een grote verscheidenheid aan financiële motivatieprikkels en ontmoedigingen om mogelijke ondersteuners te manipuleren. Ze hebben de algemene acceptatie van een wetenschappelijke theorie gepromoot volgens welke vrije energie onmogelijk is (wetten van de thermodynamica).

De tweede macht die de openbare beschikbaarheid van vrije-energietechnologie tracht uit te stellen zijn de nationale overheden. Het probleem is hier niet zo zeer gerelateerd aan de concurrentie in het drukken van papiergeld, maar in het behoud van de nationale veiligheid. Die wereld is een jungle, en mensen kunnen erg wreed, oneerlijk en vals zijn. Het is het werk van de overheid om te zorgen voor defensie. Hiervoor is de politie gedelegeerd door de uitvoerende tak van de overheid om de wet te handhaven. De meesten van ons die de wet naleven, doen dat omdat we geloven dat dat goed is, voor ons eigen bestwil. Er zijn echter altijd wel een paar mensen die geloven dat hun eigenbelang het beste is gediend bij gedrag dat zich niet vrijwillig conformeert aan de algemeen aanvaarde sociale orde. Die mensen opereren buiten de Wet en worden beschouwd als bandieten, misdadigers, subversieve elementen, verraders, revolutionairen of terroristen.

De meeste nationale overheden hebben met vallen en opstaan ontdekt dat het enige buitenlandse beleid dat echt werkt een ‘leer om leer’ beleid is. Wat dit voor u en mij betekent is dat overheden elkaar behandelen zoals ze zelf worden behandeld. Er wordt voortdurend gekonkeld over positie en invloed in wereldzaken en de sterkste wint! In de economie zegt de Gouden Regel: “Degene met het goud maakt de regels.”

Zo is het ook in de politiek, maar het ziet er Darwiniaanser uit. Het is gewoon een kwestie van survival of the fittest. In de politiek betekent de fittest tegenwoordig echter de sterkste partij die het gemeenst durft te vechten. Alle beschikbare middelen worden gebruikt om de overhand te houden en alle anderen zijn tegenstanders, of ze nu als vrienden of vijanden worden beschouwd. Ook bijvoorbeeld psychologische aanmatiging, liegen, bedriegen, spionneren, stelen, vermoorden van wereldleiders, proxy wars, allianties en wisselende allianties, verdragen, ontwikkelingshulp en de aanwezigheid van legermachten waar ook maar mogelijk.

Of dat nu leuk is of niet, de nationale overheden opereren in de psychologische, effectieve arena. Geen enkele nationale overheid zal ook maar iets doen wat een tegenstander gewoon tot voordeel strekt. Dat is nationale zelfmoord. Een handeling door een individu, binnen of buiten het land, die wordt geïnterpreteerd als het geven van een voorsprong of voordeel aan een tegenstander wordt gezien als een bedreiging van de ‘nationale veiligheid’.

Vrije-energietechnologie is de ergste nachtmerrie van de nationale overheid! Bij erkenning is vrije-energietechnologie de aanzet tot een onbegrensde bewapeningsrace door alle overheden in een uiteindelijke poging absoluut voordeel en overheersing te verkrijgen. Denk daar maar eens over na.  Denk je dat Japan zich niet geïntimideerd gaat voelen als China vrije energie krijgt? Denk je dat Israël rustig toekijkt terwijl Irak vrije energie krijgt? Denk je dat India toelaat dat Pakistan vrije energie ontwikkelt? Denk je dat de VS Osama bin Laden niet zou proberen te stoppen om vrije energie te krijgen?

Als onbeperkte energie verkrijgbaar is in de huidige situatie op deze planeet, zou dat leiden tot een onvermijdelijke verschuiving van het machtsevenwicht. Dit kan een totale oorlog worden om te voorkomen dat ‘de ander’ het voordeel van onbeperkte rijkdom en macht heeft. Iedereen wil dat en tegelijkertijd wil iedereen ieder ander beletten het te krijgen.

Dus zijn de nationale overheden de tweede macht die de openbare beschikbaarheid van vrije-energietechnologie tracht uit te stellen. Hun motivatie is ‘zelfbescherming’. Deze zelfbescherming werkt op drie niveaus. Ten eerste door geen groot voordeel te geven aan een externe vijand. Ten tweede door individuele actie te voorkomen die een doeltreffende uitdaging kan betekenen voor de officiële politiemacht (anarchie) in het land. En ten derde door de inkomstenstroom uit de belasting van de momenteel in gebruik zijnde energiebronnen. Hun wapens zijn het voorkomen van de uitgifte van octrooien om redenen van nationale veiligheid, het legaal en illegaal pesten van uitvinders met aanklachten wegens misdaad, belastingaudits, bedreigingen, telefoontaps, arrestatie, brandstichting, diefstal van eigendom tijdens transport en een heel scala van andere intimidaties die het bouwen en op de markt brengen van een apparaat voor vrije energie zo goed als onmogelijk maken.

De derde macht die het uitstel van de publieke beschikbaarheid van vrije-energietechnologie nastreeft bestaat uit een groep van gefrustreerde uitvinders en charlatans en oplichters. In de marge van de buitengewone wetenschappelijke doorbraken die de werkelijk vrije-energietechnologie is, ligt een schaduwwereld van onverklaarde anomalies, marginale uitvindingen en gewetenloze promotors. De eerste twee machten hebben voortdurend de media gebruikt om de slechtste voorbeelden van deze groep te promoten, om de aandacht van het publiek af te wenden en de echte doorbraken in diskrediet te brengen door ze in verband te brengen met oplichterij.De afgelopen honderd jaar kwamen er dozijnen verhalen aan het licht over ongebruikelijke uitvindingen. Sommige van deze ideeën spraken zo tot de verbeelding van het publiek dat een ware mythologie over deze systemen tegenwoordig nog steeds voortleeft. Je denkt onmiddellijk aan namen als Keely, Hubbard, Coler en Henderschott. Er zit misschien echte technologie achter deze namen, maar er zijn gewoon niet voldoende technische gegevens in het publieke domein om door te zetten. Deze namen blijven echter geassocieerd met een vrije-energiemythologie en worden door hekelaars aangehaald als fraude.

Het idee van vrije energie raakt het onbewuste van de mens diep. Een paar uitvinders met marginale technologieën die bruikbare anomalies aantonen, hebben ten onrechte het belang van hun uitvindingen overdreven. Sommige uitvinders hebben ook ten onrechte hun eigen belangrijkheid vanwege hun uitvinding overdreven. Een combinatie van ‘goudkoorts’ en/of een messiascomplex komt om de hoek kijken en vertekent alle toekomstige bijdragen die ze zouden kunnen leveren.

Terwijl de onderzoeksdraad die ze volgen vol grote beloftes is, beginnen deze gefrustreerde uitvinders hun enthousiasme om te ruilen voor feiten en vanaf dat moment lijdt de waarde van het wetenschappelijke werk daar hevig onder. Er is sprake van een sterke maar subtiele verleiding die de persoonlijkheid kan verwringen als ze geloven dat de wereld op hun schouders rust of dat ze de verlossers van de wereld zijn. Er kunnen ook rare dingen gebeuren met mensen die denken dat ze op het punt staan zeer rijk te worden. Het kost ongelooflijk veel mentale discipline om objectief en nederig te blijven in de aanwezigheid van een werkende vrije-energiemachine.

Veel uitvinders worden psychisch instabiel, alleen al als ze denken een vrije-energiemachine te hebben. Als de kwaliteit van de wetenschap verslechtert, krijgen sommige uitvinders ook last van vervolgingswaanzin waardoor ze defensief en onbenaderbaar worden. Dit proces belet dat ze ooit echt een vrije-energiemachine ontwikkelen en voedt de mythe van fraude enorm.

Dan zijn er de uitgesproken oplichters. In de afgelopen 15 jaar is er iemand in de VS die de vrije energie oplichterij tot een kunst heeft verheven. Hij heeft meer dan $100.000,000 bijeengebracht, mag geen zaken meer doen in de staat Washington, heeft in Californië in de gevangenis gezeten en gaat gewoon door. Hij praat altijd over een variatie van een van de echte vrije energiesystemen, verkoopt mensen op basis van het idee dat ze heel snel een van deze systemen zullen krijgen, maar verkoopt ze uiteindelijk alleen reclame-informatie die geen feitelijke gegevens bevat over het vrije energiesysteem zelf. Hij heeft de Christelijke en de vaderlandslievende gemeenschap in de VS genadeloos uitgezogen en het gaat goed met hem.

Op de huidige zwendel van de man hebben honderdduizenden mensen ingetekend dat hij een vrije-energiemachine gaat plaatsen. In ruil voor de plaatsing van een vrije-energiegenerator in hun huis krijgen ze levenslang gratis elektriciteit en zijn bedrijf zal de overtollige energie doorverkopen aan het plaatselijke nutsbedrijf. Als ze eenmaal overtuigd zijn dat ze levenslang gratis elektriciteit krijgen zonder duidelijke kosten, kopen ze maar al te graag een video die hun vrienden gaat overtuigen om ook in de zwendel te trappen. Als je eenmaal de macht en motivaties van de eerste twee machten die ik heb besproken begrijpt, is het duidelijke dat het huidige businessplan van deze man niet kan worden geïmplementeerd. Deze ene man heeft de vrije energiebeweging in de VS waarschijnlijk meer schade berokkend dan welke andere macht dan ook, door het vertrouwen van de mensen in de technologie te schaden.

Dus de derde macht die de publieke verkrijgbaarheid van vrije-energietechnologie uitstelt is misleiding en oneerlijkheid binnen de beweging zelf. De motivaties zijn eigenroem, hebzucht, zucht naar macht over anderen en een misplaatst gevoel van eigendunk. De wapens zijn liegen, bedriegen, ‘lokaas en switch’, zelfmisleiding en arrogantie samen met verkeerd toegepaste wetenschap.

De vierde macht die de publieke verkrijgbaarheid van vrije-energietechnologie uitstelt is de rest van ons. Het is makkelijk te begrijpen hoe nauw en egoïstisch de motivaties van de andere machten zijn, maar deze motivaties zijn heel erg aanwezig in ons allemaal. Koesteren we niet net als de Rijkste Families heimelijk illusies van een misplaatst meerwaardigheidsgevoel en de wens anderen in plaats van onszelf te beheersen? Zou jij ook niet “verkopen” als de prijzen hoog genoeg waren, pakweg een miljoen dollar in cash? Of willen we niet net als de overheden zorgen dat we overleven? Als je midden in een vol theater zit waar brand is uitgebroken, raak je dan in paniek en baan je je een weg tussen de zwakkeren door om zo snel mogelijk bij de deur te komen? Of verander je net als de gefrustreerde uitvinder zo nu en dan een onprettig feit om voor een prettige illusie? En hebben we niet vaak een mooier beeld van ons zelf dan anderen van ons hebben? Of zijn we niet nog steeds bang voor het onbekende, ook al is het veelbelovend?

Zoals je ziet zijn de vier machten gewoon andere aspecten van hetzelfde proces op verschillende niveaus van de maatschappij. Er is feitelijk maar een macht die tegen de algemene beschikbaarheid van vrije energietechnologie werkt, en dat is het ondoordachte gedrag van de mens. In de analyse is vrije-energietechnologie een materiële manifestatie van goddelijke overvloed. Het is de motor van de economie van een verlichte samenleving, waarin mensen vrijwillig elkaar met respect en beleefdheid benaderen, waar elk lid alles heeft wat hij nodig heeft en niet begeert wat zijn naaste heeft, waar oorlog en fysiek geweld sociaal onaanvaardbaar zijn geworden en de verschillen tussen de mensen op zijn minst getolereerd worden of zelfs toegejuicht.

Het verschijnen van vrije-energietechnologie in het publieke domein luidt de komst in van een tijdperk van werkelijke beschaving. Het is een historische gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Daar kan niemand de verantwoordelijkheid voor opeisen. Niemand kan er rijker van worden. Niemand kan er de wereld mee beheersen. Het is gewoon een geschenk van God. Het dwingt ons allemaal verantwoordelijk te zijn voor onze eigen handelen en ons zelf opgelegd zelfbedwang indien nodig. De huidige wereldorde kan geen vrije-energietechnologie hebben zonder er volledig door te veranderen. Deze beschaving heeft de top van zijn ontwikkeling bereikt, want hij heeft de zaden van zijn eigen transformatie voortgebracht. Niet vergeestelijkte mensen zijn niet vertrouwd met vrije energie. Ze doen alleen maar wat ze altijd al hebben gedaan, en dat is genadeloos van elkaar profiteren, of elkaar en zichzelf en passant doden.

Als je terugkijkt en Ayn Rand’s Atlas Shrugged of het rapport van de Club van Rome leest, wordt het duidelijk dat de rijkste families dit al jaren geleden hebben begrepen. Hun plan is in de wereld van vrije energie te leven, maar de rest van de wereld permanent uit te sluiten. Dit is echter niet nieuw. Koningshuizen hebben de gewone mensen (wij dus) Altijd al als hun onderdanen beschouwd. Wat nieuw is, is dat jij en ik nu beter met elkaar kunnen communiceren dan ooit. Internet biedt ons als vierde macht een kans om de gecombineerde pogingen van de andere machten om te voorkomen dat vrije-energietechnologie zich verbreidt te overwinnen.

De Kans

Wat er momenteel gaat gebeuren is dat uitvinders hun werk publiceren in plaats van er een patent op te nemen en het geheim te houden. Er komt steeds meer informatie vrij over deze technologieën in boeken, video’s en op websites. Hoewel er nog steeds een hoop nutteloze informatie over vrije  energie te vinden is op Internet, neem de goede informatie snel toe. Bekijk de lijst websites en andere bronnen aan het eind van dit artikel maar eens.Het is van groot belang dat je alle informatie die je kunt krijgen over echte vrije energiesystemen verzamelt. De reden hiervoor is eenvoudig. De eerste twee machten zullen een uitvinder of een bedrijf nooit toestaan een vrije energiemachine aan jou te verkopen! De enige manier om er een te krijgen is dat jij of een vriend er zelf een bouwt. Dit is nou precies wat duizenden al in achterkamertjes zitten te doen. Misschien voel je je absoluut niet in staat om dit te doen, maar begin met informatie inzamelen. Je bent misschien gewoon een schakel in een keten gebeurtenissen ten gunste van anderen. Focus op wat je nu kunt doen, niet op hoeveel er nog moet gebeuren. Kleine, privé research groepen werken de details uit terwijl jij dit leest. Veel daarvan publiceren hun resultaten op Internet.

Wij allemaal samen vormen de vierde macht. Als we het hoofd bieden en weigeren onwetend en dadeloos te blijven, kunnen we de koers van de geschiedenis wijzigen. Het is onze gezamenlijke actie die het verschil maakt. Alleen de massale actie die onze consensus vertegenwoordigt, kan de wereld maken die we willen. De drie andere machten zullen ons niet helpen een brandstofloze energie-installatie in onze kelder te plaatsen. Ze gaan ons niet helpen om onder hun manipulaties uit te komen. Dat neemt niet weg dat de vrije-energietechnologie bestaat. Het bestaat echt en zal onze hele manier van leven en werken veranderen en ook onze onderlinge relaties. In de laatste analyse zijn door de vrije-energietechnologie hebzucht en overlevingsangst een achterhaalde zaak. Maar net als alle bij alle spirituele zaken moeten wij eerst blijk geven van grootmoedigheid en vertrouwen in ons eigen leven.

De bron van vrije energie zit vanbinnen. Het is dat opwindende van ons vrijelijk uitdrukken. Het is onze spiritueel geleide intuïtie die zich zonder afleiding, intimidatie of manipulatie uitdrukt. Het is onze openhartigheid. Idealiter onderbouwt de vrije-energietechnologie een eerlijke samenleving waarin iedereen voldoende eten, kleren, onderdak, eigenwaarde en vrije tijd heeft om de hogere spirituele betekenissen van het leven te overdenken. Zijn wij niet aan elkaar verschuldigd onze vrezen te overwinnen en in actie te komen om deze toekomst voor de kinderen van onze kinderen te maken?

Vrije-energietechnologie bestaat. Hij bestaat al tientallen jaren. De communicatietechnologie en internet hebben de sluiers van geheimhouding weggetrokken. Mensen over de hele wereld beginnen vrije-energieapparaten te bouwen voor eigen gebruik. Bankiers en overheden willen niet dat dit gebeurt, maar kunnen het niet stoppen. Er komt in principe geen grote mediaverslaggeving van wat er gaande is. Er zullen binnenkort enorme economische instabiliteit en oorlogen worden gebruikt om de aandacht van de mensen af te leiden van de beweging voor vrije energie.

De westerse maatschappij zit in een neerwaartse spiraal naar zelfvernietiging vanwege de opeenhoping van effecten van langdurig graaien en corruptie. De algemene verkrijgbaarheid van vrije-energietechnologie kan deze trend niet stoppen. Hij kan hem alleen versterken. Als je echter een vrije-energie-apparaat hebt, ben je waarschijnlijk beter in staat om de komende politieke/sociale/economische omwenteling te doorstaan. De vraag is, die zal uiteindelijk het komende wereldregering in handen hebben - de eerste of de vierde macht?

De laatste grote oorlog komt eraan. De zaden zijn gepoot. Hierna komt het begin van een echte beschaving. Sommigen van ons die weigeren te vechten, zullen overleven en het begin van de wereld van vrije energie meemaken. Ik daag je uit om te proberen daarbij te horen.

door Peter Lindemann

BRONNEN:

Boeken:
Living Energies door Callum Coats The Free energie Secrets of Cold Electricity door Peter Lindemann, D.Sc. Applied Modern 20th Century Aether Science door Dr. Robert Adams
Physics Without Einstein door Dr. Harold Aspden
Secrets of Cold War Technology door Gerry Vassilatos
The Coming Energy Revolution door Jeane Manning Websites:

http://www.free-energy.cc/  ontwikkeld door Clear Tech, Inc. en Dr. Peter Lindemann 
http://jnaudin.free.fr/ ontwikkeld door JLN Labs in Frankrijk
http://www.keelynet.com/ ontwikkeld door Jerry Decker in de USA
http://www.xogen.ca/  site voor super elektrolysetechnologie http://www.fortunecity.com/greenfield/bp/16/content1.htm  zeer goede site door Geoff Egel, Australië
Voor links naar andere goede bronnen: http://www.WantToKnow.info/resources#newenergy

Artikelen over doorbraak van vrije energie in de grote media die voorpaginanieuws hadden moeten zijn:

Hier volgen wat citaten uit artikelen op links over vrije energie

Kids Build Soybean-Fueled Car  17 februari 2006, CBS Newshttp://www.cbsnews.com/stories/2006/02/17/eveningnews/main1329941.shtml 

De ster op de Philadelphia Auto Show vorige week was geen sportauto maar een zuinige auto. Het was een zuinige sportwagen, met prestaties en bruikbaarheid onder dezelfde motorkap. De auto waar kopers al jaren op wachtten, komt uit een onverwachte bron en loopt bovendien op soja biodiesel. Van een auto die in vier seconden van 0 tot 110 km komt en meer dan 1 op 21 rijdt, wordt elke automobilist enthousiast. En aan wie hebben we die auto te danken? Ford GM? Toyota? Nee, gewoon...vijf knullen van de monteursopleiding op West Philadelphia High School.

Iceland the First Country to Try Abandoning Gasoline 18 januari 2006, ABC Newshttp://abcnews.go.com/WNT/story?id=1518556 

 IJsland is al begonnen...met water in brandstof om te zetten - waterstofbrandstof. Zo werkt het: elektroden splitsen het water in waterstof- en zuurstofmoleculen. Waterstofelektronen lopen door een geleider die stroom opwekt voor een elektromotor. Waterstof kost nu twee tot drie keer zoveel als diesel, maar is driemaal zuiniger in gebruik, dus komt het uiteindelijk op hetzelfde neer. Bijkomend voordeel is dat er geen CO2 emissie is, alleen waterdamp.

Fuel’s paradise? Power source that turns physics on its head 4 november 2005, The Guardian (een van de grootste kranten in het VK) http://www.guardian.co.uk/science/story/0,3605,1627424,00.html

Het lijkt te mooi om waar te zijn: een nieuwe bron van bijna onbeperkte energie die bijna niets kost, heel kleine beetjes water als brandstof gebruikt en vrijwel geen afval. Randell Mills, student medicijnen aan Harvard University die ook elektrotechniek studeerde aan Massachusetts Institute of Technology, beweert een prototype energiebron te hebben gebouwd die tot 1000 maal meer hitte genereert dan traditionele brandstof. “We hebben 50 onafhankelijk validatierapporten, we hebben 65 peer-reviewed krantenartikelen,” zei hij. “We stuiten op theoretische weerstand en er zijn hier nogal wat belangen in het spel.

Magnetic energie? Perhaps, 7 september 2005, San Francisco Chronicle
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2005/09/07/BUG9NEJD3L1.DTL 

“We weten alleen dat er meer energie uitkomt dan in gaat. Realiseert Goldes zich wat hij zegt -- dat hij misschien een schone, onuitputtelijke energiebron heeft ontdekt? “Dat is precies waar het op lijkt,” antwoordde hij. Een handvol andere bedrijven wereldwijd zouden ook op zoek zijn naar nulpuntenergie via magnetische systemen. Een van die bedrijven wordt geleid … door een voormalig wetenschapper van het NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena. Volgens Aviation Week & Space Technology zoeken het Pentagon en minstens twee grote ruimtevaartbedrijven actief naar nulpuntenergie als stuwkracht.

Solar Challenge Finishes in Calgary 28 juli 2005, Open Source Energy Network/Detroit News
http://pesn.com/2005/07/28/9600141_Solar_Challenge_results  
http://www.detnews.com/2005/schools/0507/28/01-262474.htm
Detroit News http://wwmt.com/engine.pl?station=wwmt&id=18269&template=breakout_local.html  - CBS filiaal

De tiendaagse zonnewagenrace van Austin naar Calgary kwam gisteren tot een succesvol einde. U uit Michigan sleept de prijs in de wacht na een rit van ruim 4000 km in 54 uur. Ze vestigden ook een record met 75 km/u in deze langste zonnewagenrace ter wereld.
Eco-car more efficient than light bulb 5 juli 2005, CNN
http://www.cnn.com/2005/TECH/07/04/eco.car 

De met waterstof aangedreven Ech2o heeft slechts 25 Watt nodig -- het equivalent van minder dan twee 7,5 liter benzine – om de 40.000 km lange wereldwijde tocht te volbrengen met als uitstoot niets dan ongevaarlijk water. Maar bij een topsnelheid van 50 km/u zou de reis langer dan een maand duren. Ech2o, gebouwd door het Britse gasbedrijf BOC gaat een poging doen om het brandstofefficiency record te verbeteren van 100 mpg op de Shell Eco Marathon. Het record is momenteel....5385 km/l [meer dan 12,000 mpg!].

Advanced vehicles demonstrate zero oil-consumption, reduced emissions 18 mei 2005, Boston Globe
http://www.evworld.com/view.cfm?section=communique&newsid=8474  (artikel verwijderd van Globe website)

De hoofdprijs voor de Monte-Carlo Ralley ging naar een aangepaste Honda Insight die de 100 mpg barrière doorbrak op een afstand van  zo’n 250 km. De auto deed 107 mpg. St. Mark’s High School in Southboro en North Haven Community School, North Haven, ME, demonstreerden echte nul-olieverbruik en echte nul-klimaatsveranderende uitstoot met hun aangepaste elektrische Ford pick-up en Volkswagen bus.

Fans of GM Electric Car Fight the Crusher Washington Post, 10 maart 2005
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A21991-2005Mar9 

GM geeft toe dat de auto in kwestie, de EV1, een mooi staaltje engineering was dat van nul tot 100 km/u kon gaan in minder dan acht seconden zonder schadelijke uitstoot. De markt was gewoon niet groot genoeg, volgens het bedrijf, voor een auto die 225 km kon rijden voordat hij weer moest worden opgeladen. Ted Flittner, industrieel ingenieur bij...Costa Mesa, zei, “Ze hebben zo’n briljante oplossing ontwikkeld. Ze hebben die op de markt gebracht en bewezen dat het werkt. De mensen willen het maar ze nemen het uit de markt en vernietigen het.“

100 mpg auto riep de London Times in 2002 – Waar is die nu? 2 december 2004, WantToKnow.info/LondonTimes
http://www.WantToKnow.info/carmileage  -
WantToKnow.info (met tekst uit het artikel uit de London Times)
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,588-451038,00.html  - Londen Times

De Toyota Eco Spirit was het onderwerp van gesprek in de brandstofzuinige auto-industrie in 2002. Met meer dan 100 mpg en de laagste uitstoot en een zeer redelijke prijs waren de verwachtingen voor de Eco Spirit groot. (zie artikel London Times). Wat is er mee gebeurd? 1908 Ford Model T: 25 MPG, 2004 EPA Average All Cars: 21 MPG Detroit News/WantToKnow.info, 4 juni 2004
http://www.WantToKnow.info/050711carmileageaveragempg 

Ford’s Model T, die 25 mpg deed, was brandstofefficiënter dan de huidige Ford Explorer SUV – die maar net de 16 mpg haalt.

N.B.: Dit laatste artikel is een uitstekende samenvatting van verbazingwekkende tegenstrijdigheden die maar weinig in de media ter sprake zijn gekomen, en bevat ook links naar belangrijke artikelen die de gepresenteerde feiten ondersteunen.

Octrooien: Deze lijst bevat uitvindingen die vrije energie produceren.
{0>The links provided will take you directly to the patent on the website of the U.S.<}0{>De genoemde links gaan direct naar het octrooi op de website van het Amerikaanse {0>Patent Office.<}0{>octrooibureau.<0}
Octrooien op nummer kunt u vinden op de website van het Amerikaanse octrooibureau:
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm