Peter Vereecke in aktie tegen chemtrailsBasisinformatie over chemtrails door Peter Vereecke

Wat zijn het?

Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken.
Essentieel is het onderscheid tussen contrails en chemtrails.

CONTRAILS (condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %)  in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen.
Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.

CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :

• het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven

• het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert

• een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm

• de ‘sproeituigen’ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.

Dit is dus essentieel : deze ‘wolken-strepen’ zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto geeft een beeld van het heel duidelijk onderscheid tussen een contrail en een chemtrail.

In sommige van de honderden filmpjes , die op internet te zien zijn, merk je duidelijk een vliegtuig dat eerst begint met een contrail, dan de sproeihendel open zet, vervolgens in een reeds bewerkte chemtrailzone komt en dus de hendel afzet en na het verlaten ervan deze opnieuw open zet.

Wanneer doen de chemtrails zich voor ?

Meestal op heldere dagen met stabiel weer, hoge druk en weinig of geen wind.

Doorgaans begint men er ’s morgens vroeg aan, maar de laatste maanden kan dit ook ’s avonds en zelfs ’s nachts !

Het fenomeen is ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe

Waar doen ze zich voor ?

Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden

Hoe gebeurt het ?

De verspreiding gebeurt op twee manieren : door vermenging met de brandstof of door besproeiïng via specifieke installaties.

Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‘normale’ lijnvliegtuigen, waarvan getuigen bevestigen dat deze voorzien zijn van een niet op officiële schema’s vermeld apart circuit van tanks, pompen en lijnen dat is aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de horizontale stabilisatoren.

Anderzijds zijn er de speficieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.

Wat is de samenstelling van de chemtrails ?

Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :

• zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium
• virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten !
• diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt.

Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle geldende regels :

• www.rense.com/general21/conf.htm
• www.carnicom.com/lab12.htm


Wat gebeurt er met deze substanties van de chemtrails ?

Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop.

Op hevige sproeidagen kan je een metaalachtige geur of smaak waarnemen.

Wat is het effect op de gezondheid van de mens ?

Contrails maken de mens niet ziek, chemtrails wel.

Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:

• kankers allerlei
• hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
• kortademigheid, ademnood, astma
• onvruchtbaarheid, miskraam vroeggeboorte
• griepaanvallen
• hart- en herseninfarcten
• huidproblemen
• achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen

Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van allerlei klachten, vooral met ademhaling .

Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100 mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid !

Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuniteitssyteem gevoelig wordt ondermijnd, waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.
Wie zit daar achter ?

Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de ‘militaire’ richting.

In Amerika ontkent de overheid alles maar tegelijk wordt  in officiële documenten van de US Air Force zoals ‘Vision for 2020’ en ‘Owning the weather in 2025’  openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’.

Hier in Europa en Belgiê is het dus zeker niet denkbeeldig dat iets gelijkaardig gebeurt maar dan onder coördinatie van de Navo.

Dit moge ongeloofwaardig lijken maar nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle tijden is en dat deze militaire tak na de tweede wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in USA waar het leger in dat verband samenwerkt met wetenschappers, laboratoria, universiteiten, ‘gezondheids’organisaties als CDC, farmaceutische en chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.

Uiteraard wordt biologische oorlogsvoering ingezet tegen ‘de vijand’, cfr verarmd uranium in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand feit dat het ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking !

Overheden van verschillende landen als USA, UK, Australië, Duitsland hebben al publiekelijk moeten toegeven dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren hebben stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlog-experimenten.

Hoe kunnen chemtrails bewezen worden ?

Zelfs vanop de grond ziet, ruikt en proeft men dat die specifieke strepen, die chemtrails zijn en niet de onschadelijke contrails.

Het hieronder vermelde bronnenmateriaal bevestigt dat het hier gaat om een meermaals feitelijk bewezen fenomeen : er worden systematisch en doelbewust chemisch-biologische stoffen in de atmosfeer gebracht.

Het onderzoek, dat ik vraag en dat vooral duidelijkheid moet brengen of dit al dan niet ook in ons land gebeurt,  lijkt mij niet zo moeilijk te zijn : in tegenstelling tot de meeste misdaden gebeurt dit

• zeer regelmatig
• goed zichtbaar boven onze hoofden
• door vliegtuigen waarvan volgens mij de identiteit gemakkelijk moet te achterhalen zijn ( via instanties als Euroconsult )  evenals de opdrachtgever aan wie alle relevante vragen kunnen gesteld worden : welke stoffen worden in de atmosfeer gebracht, met welke bedoeling, met welke vergunning, op basis van welke wetgeving,  enz.

Slotbemerking

Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling.

Ik heb dit opgemaakt op basis van heel wat informatie, die ik uit diverse bronnen heb verzameld. Ik besef dat ik een ‘gewone’ burger ben, die in deze materie geen specifieke opleiding of ervaring heeft. Het heeft dan ook niet de pretentie volledig of volmaakt te zijn. Ik sta volledig open voor iedere bemerking of aanvulling.

Het is wel geschreven vanuit een oprechte bezorgdheid voor de volksgezondheid en vanuit het streven naar een betere wereld.

Het wordt aangeboden aan al wie zou kunnen en willen bijdragen tot het stopzetten van dit criminele fenomeen van de chemtrails.

 

 

Mijn dank voor uw interesse en uw bijdrage.

Peter Vereecke
Hooiwege 20
9940 Evergem (Sleidinge)
gsm 0485/69.67.30
email : peter_vereecke@hotmail.com

bronnen:

• Chris Haderer: “Chemtrails: Verschwörung am Himmel?”
• William Thomas “Chemtrails confirmed”
• Marcel Messing - www.wijwordenwakker.org (rubriek ‘technologie’)
• Rami Nagel – www.naturalnews.com
• Carolyn williams Palit: “What chemtrails really are” - www.xiandos.info
• www.chemtrailcentral.com
• www.chemtrails.be
• www.hetechtenieuws.nl
• www.niburu.nl
• http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,427...


Op www.youtube.com kan men meerdere filmpjes zien :

• Chemtrails all around the world
• Aerosol crimes – First edition
• Chemtrails from the inside
• The ultimate proof of chemtrails
• Chemtrails UK Government admits deadly spraying
• Yes we are under attack 6 spraying
• Chemtrail Proof – German Military exposed
• Chemtrails admitted by German military
• Chemtrails admitted and confirmed by History Channel