Kruidengeneeskunde in gevaar door EU Richtlijn!


Wijziging, wat traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een gemeenschappelijk wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze Europese Richtlijn is goedgekeurd door de Raad van de EU op 11 maart 2004.

Richtlijn 2001/83/EG heeft bepaald, dat een geneesmiddel alleen in de handel mag worden gebracht, nadat daarvoor op basis van geharmoniseerde voorschriften een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven. Dit klinkt verstandig en onschuldig. Maar in essentie komt het erop neer, dat kruiden om legaal verhandelbaar te zijn, dezelfde procedure moeten gaan doorlopen als de producten van de farmaceutische industrie.

Dat betekent dat voor alle kruiden en natuurlijke producten, die sinds eeuwen ter ondersteuning van onze gezondheid gebruikt worden, kosten moeten worden gemaakt die variëren tussen de £80.000 tot £120.000 per kruid. In kruidenmengsels moet ieder kruid apart worden getest. De kosten die dit met zich meebrengt zijn niet op te brengen voor de meeste kruidenproducenten.

De gevolgen van deze Europese regelgeving zijn enorm. De omschrijving van producten die geneeskrachtige of ziekteremmende effecten zouden hebben is zo ruim, dat het om allerlei soorten voedsel, kruiden en voedingsstoffen, zelfs water, kan gaan.

De nieuwe richtlijn lijkt een regelrechte aanslag op de gezondheid en de elementaire behoeften en vrijheden van de Europese bevolking te zijn. Het dreigt hier even absurd te worden als in de VS, waar de Food and Drug Administration (FDA) van oordeel is dat een gewone walnoot moet worden beschouwd als een medicijn, omdat er positieve effecten voor de gezondheid aan worden toegeschreven.


Heidi Stevenson heeft op de website van gaia-health.com een artikel: http://gaia-health.com/articles301/000301-big-pharma-scores-big-win-medicinal-herbs-disappear-eu.shtml#here geschreven dat de veelzeggende titel draagt, Big Pharma wint: kruidengeneesmiddelen zullen verdwijnen in Europa.

Stevenson zegt dat Big Pharma na jarenlange strijd de competitie heeft weten te verdrijven. Over acht maanden, vanaf 1 april 2011, zullen alle geneeskrachtige kruiden in de lidstaten van de Europese Unie illegaal worden. Mensen zullen moeten slikken wat de grote farmaceutische industrie en ‘Agribusiness’ hen voorzetten.

Big Pharma en Agribusiness hebben bijna ieder aspect van onze gezondheid overgenomen: het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de middelen die we innemen waneer we ons ziek voelen. Het beetje gezondheid dat ons nog rest zal door de overname van Big Pharma en Agribusiness worden weggenomen.

Kruiden en kruidenmengsels zullen worden tegemoet getreden als een medicijn. Kruiden zijn natuurlijk meer. Ze kunnen niet worden geanalyseerd in preparaten van werkzame stoffen, zoals dat gebeurt in de chemische middelen van de farmaceutische industrie. De werking van kruiden is meestal niet gebaseerd op aparte werkzame stoffen van de plant, maar op werkzame krachten van het geheel.

Dr. Robert Verkerk van de ‘Alliance for Natural Health International’ (ANH) vergelijkt het probleem als het proberen een vierkante staaf te stoppen in een rond gat. De regels kunnen niet worden toegepast op de specifieke tradities van de kruidengeneeskunde. Er is dringend behoefte aan aanpassing van de richtlijn, wil men de culturen buiten Europese niet discrimineren en de menselijke rechten geweld aandoen.

Hoe kan het gebeuren, dat ons voedsel en alle medicijnen onder de controle zijn gekomen van Big Pharma en Agribusiness? De FDA (Food & Drug Administration) en FTC (Federal Trade Commission) hebben hier samen voor gezorgd. Hun grootse verlangen is de vrije handel van voedsel en medicijnen tussen grote corporaties. Daarbij zijn de wensen en behoeftes van de mensen van ondergeschikt belang.

Hoe kunnen we deze onrechtmatige daad bevechten? Hecht je waarde aan de toegang tot kruiden, tot vitaminen en mineralenpreparaten, tot alternatieve Ayurvedische geneeskunde, Traditionele Chinese Geneeskunde, de tradities in Zuidoost Azië, Tibet, de Amazone en Zuid-Amerika? Of hecht je daar zelf geen waarde aan, maar vind je dat anderen de vrije keus zouden moeten hebben?

Het ANH is een rechtszaak begonnen tegen de implementatie van de nieuwe richtlijn THMPD. Laten we hopen dat ze winnen. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om achterover te blijven leunen, terwijl we de uitslag afwachten. We moeten zelf wat doen. Als je in Europa woont, stuur dan een brief naar een lid van het Europees Parlement. Schrijf bijvoorbeeld dat je de ANH ondersteund, dat je hoopt dat de menselijke rechten niet zullen worden geschonden, dat de vrije keuze om alternatieve therapieën en kruidengeneeskunde te gebruiken niet verboden mag worden.

Probeer je voor te stellen dat je kinderen en kleinkinderen je vragen of je iets deed, toen je de mogelijkheid had om te protesteren. Alleen als we actief worden en protesteren kunnen we ons geboorterecht verdedigen en onze eigen gezondheid en die van onze kinderen beschermen. Nadat je een brief hebt geschreven en verzonden, praat er dan over! Zeg het tegen iedereen die je kent. Er is werkelijk waar geen tijd te verliezen.
 

Hier is een voorbeeldbrief.

Datum:

Betreft: Richtlijn Wijziging traditionele kruidengeneesmiddelen; 2001/83/EG

Geachte,

Ik ben een grote aanhanger van de traditionele kruidengeneeswijzen, daaronder vallen ook de eeuwenoude geneeswijzen die niet uit Europa stammen.

Tot op heden was er niet een Chinees of Indiaas (Ayurvedisch) kruidenproduct dat viel onder de eerdere Richtlijnen. Ik maak me grote zorgen dat kruiden uit deze tradities, die ik jarenlang gebruikt heb als voedingssupplement, verbannen zullen worden door de nieuwe Richtlijn die moet ingaan op 1 april 2011.

 

Ik ben van mening dat er dringend aanpassingen moeten worden gemaakt in Richtlijn 2001/83/EG, zodat niet-Europese culturen niet benadeeld zullen worden.

Hierbij het dringende verzoek om druk uit te oefenen op onze regering en het Directorate General for Health and Consumer Affairs (DG SANCO) om zulke amendementen toe te voegen.

Hoogachtend,

Eigen naam:

 

Wil men zelf een brief samenstellen, dan kan men overwegen deze argumenten gebruiken:

 • De implementatie van THMPD discrimineert niet-Europese kruiden, wanneer het eist dat er per 30 jaar traditioneel gebruik, minimaal 15 jaar binnen de EU van moet zijn gebruik gemaakt. Er wordt gesuggereerd dat de standaard buiten Europa minder goed is, als die binnen Europa. Deze aanname benadeelt Ayurvedische geneeskunde, Traditionele Chinese Geneeskunde, de tradities in Zuidoost Azië, Tibet, de Amazone en Zuid-Amerika, die juist bij de bekendste en meest ontwikkelde traditionele plantaardige geneeswijzen ter wereld behoren.
 • Traditionele gebruik van kruiden of kruidencombinaties kunnen worden toegestaan, terwijl nieuwe ontwikkelingen of innovatieve kruidenmengsels worden uitgesloten.
 • Producten zijn onderhevig aan farmaceutische criteria en goedgekeurde productiemethoden. Volgens de THMPD moeten alle producten voldoen aan de farmaceutische eisen voor productie, inclusief de zuiverheids- en stabiliteitscriteria van de conventionele farmacie. Vanwege de ingewikkelde mengsels, het gebruik van veel natuurlijke ingrediënten en de verschillende specifieke kenmerken van kruiden en in andere gevallen, het gebrek aan een standaard om specifieke kenmerken te onderscheiden, kan daaraan door de meeste medicinale kruidenmengsels nooit worden voldaan.
 • Traditionele geneesmiddelen mogen alleen toegelaten worden als ze bedoeld zijn voor onbeduidende kwaaltjes, terwijl traditionele geneesmiddelen oorspronkelijk juist zijn ontwikkeld om alle kwalen en ziekten te bestrijden. Daarbij komt dat deze vorm van wetgeving etnische minderheden in de EU discrimineert, die graag gebruik willen blijven maken van de middelen die voortkomen uit hun eigen traditionele geneesmiddelengeschiedenis.
 • Voedingssupplementen die nu legaal verkocht mogen worden binnen de EU, met ingrediënten die de gezondheid bevorderen of kans op ziekte verminderen, worden door deze wetgeving alsnog verboden.
 • De kosten die gepaard gaan met een goedkeuring voor de THMPM, inclusief het opstellen en bijhouden van dossiers en wetenschappelijk bewijs en om te kunnen voldoen aan de eisen van genetische wetgeving (die steeds opnieuw moet worden beoordeeld omdat daar geen bewijsmateriaal voor bestaat) zijn voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen veel te hoog.
 • Kruidenproducten die hoge doses vitaminen en mineralen bevatten worden verboden en alleen toegestaan als de werking ervan ondergeschikt wordt beschouwd aan de kruiden die erin zitten.
 • Gezien het feit dat de kosten om aan de eisen te voldoen enorm zullen stijgen, wat aan de eindgebruikers doorberekend zal worden, zullen de producten voor sommigen te duur worden. Mensen zullen niet meer in staat zijn hun eigen keuzes te maken over hun gezondheid.
 • Goedkeuring wordt verstrekt door de THMPC commissie, die enorm beïnvloed wordt door de chemische farmacie en geen advies inwint bij kruidenspecialisten of anderen met gedegen kennis van traditionele medicinale werkwijzen.
   

Bron: http://gaia-health.com/articles301/000301-big-pharma-scores-big-win-medicinal-herbs-disappear-eu.shtml#here
 

Geschreven door ‘t schrijverscollectief