Interview met homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits
 

 

 Tinus Smits heeft zich al meer dan 30 jaar in de homeopathie    
 verdiept en heeft gebruik makend van zijn eigen ervaringen
 inmiddels meerdere boeken en publicaties geschreven.

 In zijn behandelingen combineert hij homeopathische benaderingen
 met andere natuurgeneeskundige toepassingen. Ook geeft hij 
 regelmatig seminars in binnen- en buitenland zowel voor de niet-
 arts-homeopaten als voor zijn collega’s.

Hij is gespecialiseerd in:
• Inspiring Homeopathy; waarbij hij werkt met de 7 universele lagen die bij iedereen
• aanwezig zijn.
• Vaccinatieproblematiek
• Niet-Toxische Tumor Therapie
• Autisme.

Tinus Smits registreert al jaren de resultaten van zijn behandelingen bij onder meer vaccinatie, autisme en andere ziektebeelden zoals die voorkomen in zijn praktijk. Aan de hand van deze registratie ontstaat er voor hem een steeds duidelijker beeld waarom homeopathie vaak tot bijzonder goede resultaten leidt. Het is dan ook niet voor niets dat veel van zijn patiënten zeggen “was ik maar eerder hier gekomen”.

Deze ervaringen heeft hij beschreven in zijn in 2007 verschenen boek: Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst. Het boek is in Nederland zo succesvol dat het ook in het Engels en Duits uitgegeven wordt. Het geeft in een eenvoudige stijl weer hoe allerlei ziekten genezen kunnen worden en hoe een verloren emotioneel evenwicht weer hersteld kan worden.

Steeds meer mensen willen een meer subtiele aanpak van hun problemen zonder allerlei bijwerkingen en zonder alleen maar een onderdrukking van symptomen. Is dit kenmerkend voor de bewustwording van mensen en is daarmee de weg naar een bredere toegang voor homeopathische geneeswijze de weg van de toekomst?

We vragen het Tinus Smits.

Is het inderdaad zo dat er een sterk toenemende belangstelling is voor de homeopathische geneeswijze?

Van een echte doorbraak kunnen we nog niet spreken, maar steeds meer mensen maken wel een bewustere keuze hoe ze behandeld willen worden. Ze gaan bewuster om met hun gezondheid en kiezen dan voor goede voeding en een energetische geneeskunde. Het is wel een trend die langzaam maar zeker op gang begint te komen.

Wat is de belangrijkste reden daarvan in jouw ogen?

Er is de laatste eeuw een enorme ontwikkeling geweest op chemisch, biochemisch en technologisch gebied. Daar heeft de reguliere geneeskunde enorm van geprofiteerd en er ontstond een gevoel dat we steeds meer ziektes konden genezen. Daarbij is het principe van genezing zelf uit het oog verloren en werd onderdrukking van symptomen steeds vaker als genezing gezien. De vele bijwerkingen nam men op de koop toe.

Nu komt men steeds meer tot het besef dat leven en gezondheid meer zijn dan het laten verdwijnen van ziekteverschijnselen met chemische producten en gaat men meer de beperkingen van deze aanpak zien. De homeopathie is voor veel mensen nu het antwoord op deze gevoelens van onvrede. Het benadert de mens als geheel, behandelt oorzaken en geeft geen bijwerkingen. Bovendien kan het veel mensen genezen die in het reguliere circuit zijn vastgelopen. Daardoor is het ook een goed alternatief.

Je hebt zelf als klassiek homeopaat de “Inspiring Homeopathy” ontwikkelt. Hoe is dit zo ontstaan en wat is het doel hiervan?

Mijn hele professionele leven als homeopathisch arts is een zoektocht naar een steeds diepere heling van de mens. Ik ben voortdurend op zoek naar het waarom van ziekte en probeer oorzaken bloot te leggen, waardoor de oplossing automatisch veel dichter bijkomt. Uit dit zoeken is de Inspiring Homeopathy voortgekomen. Het kijkt meer naar levensprocessen waarin mensen zitten. Ziekte is eigenlijk altijd stagnatie van levensprocessen, als je het weer kunt laten stromen lossen de problemen vanzelf op.

Wat kun je zeggen over de 7 universele lagen van de Inspiring Homeopathy? 

De Inspiring Homeopathy gaat uit van universele processen tijdens het leven van de mens. Stagnatie is ziekte, stromen is ontwikkeling van je leven naar hogere energieniveaus. Elke mens wordt geconfronteerd met universele problemen zoals ego en faalangst; affectieve problematiek zoals gebrek aan eigenliefde en aan liefde voor de ander en voor het leven in het algemeen; incarnatie problematiek zoals iets van je leven maken, echt hier op aarde willen zijn, acceptatie van je eigen lichaam; identiteitsproblemen: wie ben ik en wie is die ander, hoe zuiver houdt ik mijn eigen energie/aura of laat ik me door allerlei energieën overwoekeren; neem ik eigen verantwoordelijkheid voor het leven of gedraag ik me als een slachtoffer of geef ik de schuld aan de omstandigheden; of ben ik degene die mijn medemens probeert te onderdrukken om er zelf beter uit te komen (dader) en tenslotte hoe verbonden ben ik met wie ik werkelijk op een dieper niveau ben, het zielsniveau. Al deze processen horen bij het leven en brengen de mens uiteindelijk door allerlei levenservaringen dichter bij zijn kern, bij wie hij eigenlijk is. De Inspiring Homeopathy kan dit levensproces weer vlottrekken en als een enorme katalysator van het leven werken. Veel mensen zijn ziek omdat juist deze levensprocessen zijn vastgelopen. Bewustwording is een belangrijk onderdeel van deze therapie.

Bij welke ziektebeelden pas je bij voorkeur Inspiring Homeopathy toe?

Het zijn niet zozeer de ziektebeelden die bepalen of je Inspiring homeopathy gebruikt. Het is een manier van kijken, van ontdekken in wat voor proces iemand zit, waarom het niet stroomt. Het is kijken onder het niveau van de symptomen en begrijpen waar de mens werkelijk aan lijdt. Soms gebruik je daarvoor een klassiek geneesmiddel uit de homeopathie, soms behandel je heel gericht met isotherapie, waarbij je de toxische stof of ziekte die een verstoring van het evenwicht heeft veroorzaakt uit het energielichaam haalt. Daarop is onder andere de succesvolle therapie van autisme gebaseerd. Je geeft het vaccin of het geneesmiddel dat de schade veroorzaakt heeft als een homeopathisch geneesmiddel om de achtergebleven informatie weer uit te wissen. Vaak gebruik ik ook de Inspiring Homeopathy als er een heel proces bij betrokken is. Opmerkelijk genoeg zijn de geneesmiddelen die we bij de Inspiring Homeopathy gebruiken ook vaak effectief bij moderne ziektes als autisme, ADHD, kanker, chronische vermoeidheid, etc.

Pas je deze vorm ook toe bij psychische ziektebeelden?

Psychische aandoeningen zijn bij uitstek het werkterrein van de Inspiring Homeopathy. Recentelijk ben ik begonnen om bij mensen met diepe trauma’s die voortdurend en langdurige klachten zoals depressies hebben verschillende universele lagen tegelijk te behandelen, waardoor de resultaten sterk verbeterd zijn. Er bestaat een sterke synergie tussen de verschillende geneesmiddelen die in de Inspiring Homeopathy gebruikt worden.

Hoe kom je tot de ontwikkeling van deze nieuwe aanpak. Werk je met gidsen, meditatie of andere spirituele bronnen?

Ik laat me leiden door het leven zelf en voel me verbonden met de kosmos. Ik hoor echt geen stemmetje dat me vertelt hoe het zit, maar ik ben wel geïnspireerd en kijk nauwkeurig hoe behandelingen in de praktijk werken. De Inspring Homeopathy ontstond  door mijn ervaringen in de praktijk.  Spiritualiteit is deel van mijn leven en dus ook van mijn werk .

Heb je zelf nog iets toe te voegen over Inspiring Homeopathy?

Ik spreek nooit over een spirituele homeopathie. Elke vorm van geneeskunde die niet onderdrukkend werkt, maar de levensstroom weer op gang brengt, is in feite spiritueel. Het brengt de spirit weer terug in het leven. Dit speciaal gaan claimen is fundamenteel een verkeerde benadering, alsof het leven te verdelen is in spiritueel en niet spiritueel.

Een tweede specialisme van je is vaccinatie. Je boek over het Post-Vaccinaal Syndroom (PVS) heeft je landelijke en zelfs wereldwijd bekendheid gegeven. Wil je uitleggen op welke wijze je dit syndroom behandeld?

Op de eerste plaats is het belangrijk onder ogen te zien dat vaccins veel meer bijwerkingen hebben dan wordt aangenomen en dan ouders en artsen vermoeden. Ik ben er door de behandeling van veel kinderen gaandeweg achter gekomen hoe groot de catastrofe is. Het gebruik van vaccins als homeopathisch geneesmiddel (isotherapie) is een perfect instrument om de relatie tussen klachten en vaccins bloot te leggen. De genezing door deze ontstoringen  is vaak spectaculair en geeft kinderen weer de gezondheid terug die ze voor de vaccinaties hadden.  Het betreffende vaccin wordt dan meestal in kuren van vier weken met vier verschillende potenties ontstoord.  

Welke adviezen zou je aan ouders willen geven die hun kinderen wel willen laten vaccineren?

a) De allerbelangrijkste regel om vaccinatieschade te voorkomen is: Laat nooit uw kind enten met verhoging/koorts, met een verkoudheid en ent nooit een kind dat zich niet lekker voelt. Wacht tot het kind volledig hersteld is en zijn vitamine C voorraad weer hersteld is.
b) Laat uw kind niet enten vanaf 2 maanden, dat is veel te vroeg en u heeft dan geen tijd om de oorspronkelijke gezondheidstoestand en het karakter van uw kind te leren kennen. Wacht  tot het immuunsysteem van het kind  rijp is en zijn hersenen minder kwetsbaar zijn. De piek van het ontstaan van autisme ligt rond de anderhalf jaar.
c) Ik adviseer daarom om pas vanaf 2 jaar te enten. Voor hersenvliesontsteking, de enige preventie die zo vroeg zinvol is, bestaat ook een homeopathisch protocol.
Voor kinkhoest die juist de eerste maanden (tot ongeveer 6 maanden) levensgevaarlijk kan zijn bestaat wel een vaccin, dat in de DaKTP/HIB gegeven wordt, maar wat slecht beschermt, omdat het nog van een bacterie gemaakt is uit de zestiger jaren en de huidige kinkhoestbacterie gemuteerd (veranderd ) is. Hoewel ik door een uitspraak van het tuchtcollege in 2006 een berisping heb gekregen omdat ik beweerde dat kinkhoest uitstekend homeopathisch is te genezen en dat nu dus niet meer mag zeggen, raad ik ouders met kinderen die kinkhoest hebben toch aan zo snel mogelijk een ervaren homeopathisch arts te raadplegen.
d) Reduceer de eerste serie van drie D(aK)TP’s  tot twee omdat de immuunrespons op die leeftijd beter is.  De HIB vaccinatie heeft op de leeftijd geen zin meer.
e) Geef geen twee prikken tegelijk, geen DTP samen met het  acellulair kinkhoestvaccin (4 jaar),  geen BMR samen met het meningococcen C vaccin (Neisvac-C, 14 maanden) en geen DTP en BMR-prik samen (9 jaar).
f) Wacht twee maanden in plaats van een maand  tussen de prikken.
g) Voor moeders die borstvoeding geven raad ik aan 3 maal daags 1000mg vitamine C te slikken, naast de speciale multi voor zwangeren en zogende moeders. Geef flesgevoede kinderen, zeker in de weken voorafgaand aan en ook de weken na de inenting 3 maal daags Vitamine C; voor baby’s onder het jaar geldt in het algemeen 50 milligram per maand leeftijd, b.v. in de vorm van calciumascorbaat, dus een baby van 2 maanden geef je dan 100 milligram per dag. Voor de wat oudere kinderen zijn er handige kauwtabletten van 500 mg in de handel. Boven het jaar geldt in het algemeen 1 gram per levensjaar, met een maximum van 3 gram per dag. Overdosering is onschuldig en kan slechts tot diarree leiden.
h) Vitamine C beschermt tegen bijwerkingen van vaccinaties en beschermt de hersenen.
i) Zorg ook dat uw kind voldoende omega-3 vetzuren (visolie) krijgt, het is een bouwstof voor de hersenen. Via de borstvoeding is ideaal, voor flesgevoede kinderen is 100mg tot 6 maanden voldoende, tussen 6 en 12 maanden kan 200mg gegeven worden en daarna 500mg. Kies voor een goed product, gegarandeerd vrij van zware metalen en pesticiden. Gebruik visolie zonder omega-6 vetzuren.
j) Zorg dat uw kind voldoende vocht (water) te drinken krijgt! Zogende moeders dienen zelf tenminste 1½ - 2 liter water per dag te drinken en voldoende ongeraffineerd zeezout te gebruiken (3-4 gram/dag = een half theelepeltje); koffie, thee, alcohol, cafeïne bevattende frisdranken zoals Coca cola, e.d., zijn vocht afdrijvend en moeten door water gecompenseerd worden. Laat een flesgevoede baby naast de koemelk of andere melk ook meerdere malen per dag wat extra water drinken; het leert zo water te drinken en het voorkomt vele ziektes zoals astma en allergieën.
k) Zorg voor een goede preventie tegen de bijwerkingen van de verschillende vaccins.  Geef/neem 2 korrels (granulen) in de mond, twee dagen voor, een dag voor en dezelfde dag nog na de prik(ken). We gebruiken hiervoor het gepotentiëerde vaccin in een 200K, hetzelfde als het vaccin dat gespoten wordt (dus DTP 200K als er een DTP gespoten wordt, DaKTP+HIB 200K als er een DaKTP+HIB gespoten wordt, etc.). Als er ondanks deze preventieve maatregelen toch klachten ontstaan, wat natuurlijk niet is uit te sluiten, dan is het verstandig in het acute stadium alsnog een waterige oplossing (2 korrels in een 1/4 glas water, elk uur een theelepeltje; grotere kinderen 2 korrels in een ½ glas water en elk uur een slok laten nemen) van diezelfde 200K gedurende 2-3 dagen, en dan een week later de hele serie, steeds 2 korrels in de mond geven van de 30K, 200K, MK en XMK afhankelijk van de ernst van de bijwerkingen in een kortere of langere kuur.
l) De korrels zijn van melksuiker en smelten snel in de mond. Geef de korrels zoveel mogelijk buiten de voeding/maaltijden. Volgt er voorlopig geen vaccinatie met een bepaald vaccin meer, dan is het verstandig om een week na de vaccinatie nog eens het gepotentiëerde vaccin te geven in de oplopende potenties van 30K, 200K, MK en XMK in vier opeenvolgende dagen (zie speciaal ontstoringsprotocol), om op deze wijze mogelijke verstoringen in de diepere energetische lagen te corrigeren.
m)De verschillende potenties van de vaccins zijn via het Centrum voor Holistische Geneeskunst te bestellen. Tel. 040-2516099
n)Lees ook de preventieve maatregelen van de Europese Commissie ter minimalisering van bijwerkingen van vaccinaties.
o)Wees alert op veranderingen bij het kind. Klachten na een inenting eerst genezen met de homeopathische variant van het vaccin voordat er nieuwe prikken worden gegeven.
p)Vaccineer niet zonder nadenken, informeer uzelf grondig voordat u uw kind laat enten en neem dan een weloverwogen beslissing hoe u het gaat aanpakken. Het gaat om de toekomstige gezondheid van uw kind. U kunt ook het boekje lezen dat ik hierover heb geschreven ‘Het Post-Vaccinaal Syndroom, diagnose, preventie en behandeling’; te bestellen bij de NVKP, of verkrijgbaar op onze praktijk. Zeer informatief en indrukwekkend is ook de DVD: Who is afraid of Tinus; een 52 minuten durende documentaire over vaccinatieschade, eveneens verkrijgbaar op ons centrum (prijs 17,50€). Ook op de site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken vindt u zeer nuttige informatie.
q)P.S. De preventieve maatregelen kunt u zelf nemen; als het echter gaat om de behandeling van bijwerkingen van vaccinaties adviseer ik met klem dit onder begeleiding van een homeopathisch arts of homeopaath te doen, die op de hoogte is van deze methode, daar u zelf vaak moeilijk reacties kunt interpreteren en er verergeringsreacties kunnen optreden die medische en homeopathische deskundigheid vereisen. Soms is ook een vervolgbehandeling met andere homeopathische geneesmiddelen nodig. Zie adressenlijst van artsen op mijn website.

Een gezond kind krijgen is een wonder, een gezond kind houden is een kunst!


Welke resultaten worden er behaald met deze behandelmethode van PVS?

Geneeskunde is in wezen het oplossen van oorzaken. Door het vaccin zelf als geneesmiddel te gebruiken heb je het perfecte passende geneesmiddel (similimum) te pakken, mits het vaccin inderdaad de oorzaak van de klachten is. De resultaten zijn daarom constant en vaak spectaculair. Elke homeopaat zou bedreven moeten zijn in deze techniek, wat helaas nog niet altijd het geval is.

Jouw volgende specialisme is autisme. In dat kader heb ik de volgende vraag:      Is autisme of autistisch gedrag, het syndroom van Asperger en ADHD een mogelijk gevolg van vaccinatie?

Mijn succesvolle behandeling van autisme komt uit de behandeling van vaccinatieschade voort. Gaandeweg, door de behandeling van meer dan 300 autisten,  ben ik er echter achter gekomen dat vaccins niet de enige oorzaak zijn en dat met name medicijngebruik tijdens de zwangerschap en bevalling en tijdens  de eerste twee jaren van het leven van het kind een belangrijke rol spelen. Zelfs vaccins of medicatie jaren voor de zwangerschap kunnen een cruciale rol spelen. De klachten ontstaan door stapeling van oxidatieve stress in de hersenen. Je zou het kunnen vergelijken met een virus op je harde schijf. Alle informatie is nog wel aanwezig, maar het komt niet of verdraaid naar buiten door het virus. De hersenen van ongeboren baby’s en kinderen tot twee jaar zijn overgevoelig voor lichaamsvreemde en potentieel giftige stoffen.
Als ik een schatting moet maken vanuit mijn ervaring met 300 autistische kinderen,  wordt 70% van het autisme veroorzaakt door vaccins, 25% door andere medicatie en 5% door andere dingen zoals ziektes of ernstige verwaarlozing.

Is er ook samenhang m.b.t. epilepsie, astma, jeugdreuma, gedragsstoornissen en wiegendood.

Ja, die is er zeker, alleen over wiegendood heb ik geen oordeel. Ik beweer niet meer dan ik via de diagnostiek van isotherapie waar kan maken. Verdwijnen de klachten of knapt een kind duidelijk op door de verdachte stof/ vaccin in een homeopathische verdunning te geven, dan is er een oorzakelijk verband. Bij wiegendood kan ik niets meer aantonen. Er had al lang een goed vergelijkend onderzoek moeten zijn wat wiegendood betreft tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, maar farmaceutische industrieën en overheden lijken wel allergisch voor dit soort onderzoek, want dan heb je echt wat uit te leggen.
Epilepsie komt bij 25% van de autistische kinderen voor en 50% van de autistische kinderen hebben zelfs een epileptisch EEG volgens sommige neurologen in de VS. Ook bij astma en jeugdreuma heb ik een relatie met vaccins gezien.
Gedragsstoornissen is waarschijnlijk de belangrijkste bijwerking van vaccins. Door het veel te vroege vaccineren wordt het onmogelijk voor de ouders om het karakter van het kind zoals het oorspronkelijk is te leren kennen. Als er dan gedragsstoornissen optreden denken ouders en artsen al gauw dat het kind nu eenmaal niet zo’n prettig karakter heeft. Als je gaat ontstoren merk je pas dat de stoornissen door vaccins veroorzaakt werden. Ik schrijf agressie onder onze jeugd vooral aan vaccins toe, daarbij spelen voeding (teveel suikers, kleur- en smaakstoffen, glutamaten, aspartaam, slechte vetten, een ernstig tekort aan omega-3 vetzuren, etc.) en een overdosis aan straling (mobiele telefoon, gameboys, computer, TV en UMTS-masten, teveel elektronica op de slaapkamer, e.d.) zeker ook een belangrijke rol.
Vaak wordt een slechte opvoeding als de grote oorzaak van gedragsstoornissen gezien, maar ik zie gedragsstoornissen veel meer als een verstoring in de hersenen. Daarom zouden ouders hun kinderen niet voor hun 2 jaar moeten laten enten om zo het karakter en de natuurlijke gezondheid van het kind te leren kennen en die eventueel door natuurlijke geneesmethoden  te corrigeren voordat er geënt wordt. In Japan deed men dat in de zeventiger jaren met enorme gezondheidswinst. Japan steeg van de zeventiende naar de eerste plaats wat het laagste kindersterftecijfer in de wereld betreft. Het agressieprobleem lossen we niet op door meer blauw op straat of meer controle, maar door de problemen bij de oorzaak aan te pakken.   

Hoe kunnen deze homeopathisch behandeld worden en is herstel mogelijk?

De homeopathische behandeling bestaat uit het oplossen van de oorzaak met behulp van isotherapie en soms ook door het geven van een passend homeopathisch geneesmiddel. Zo zag ik in zes weken tijd een meisje van 13 jaar die het hele gezin terroriseerde van een ernstig gestoorde puber in een lief en aardig meisje veranderen dat weer knuffelde met haar moeder en geen last meer had van excessieve boze buien. Ik schreef haar het homeopathische geneesmiddel Anacardium oriëntale voor.
Het goede nieuws is dat autisme wel degelijk te genezen is, mits de oorzaken weggenomen worden en dat doen we voornamelijk met isotherapie.

Zijn er buiten de vaccinaties nog andere middelen die belastend zijn (geweest) voor kinderen met deze verschijnselen?

Ja, zoals gezegd zijn vaccins niet de enige oorzaak voor autisme of andere gedrags - en ontwikkelingsstoornissen. Zo zag ik spectaculaire verbeteringen na de ontstoring van een neusspray (Otrivin) die een moeder regelmatig tijdens de zwangerschap had gebruikt. De zwangerschap is een uitermate kwetsbare periode voor het ongeboren kind. Soms is medicatie niet te vermijden. Depakine (bij epilepsie), Salofalk (bij chronische darmontstekingen), maar ook geneesmiddelen tegen overmatig braken, hoge bloeddruk, antibiotica, etc. kunnen de basis leggen voor autisme en andere gedragsstoornissen.

Wat zou het beste vaccinatie beleid zijn in Nederland?

Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. De eerste stap naar een beter vaccinatiebeleid is de invloed van de farmaceutische industrie stoppen. Onze kinderen zouden niet langer als een melkkoe voor de farmaceutische industrie gebruikt moeten worden. Dan moet er goed vergelijkend onderzoek komen om op een eerlijk manier te onderzoeken wat vaccins werkelijk teweegbrengen bij onze kinderen. Het is onbegrijpelijk dat dit medisch handelen dat wereldwijd tot in de verste uithoeken van de aarde toegepast wordt, niet fatsoenlijk onderzocht is. Daardoor zal het fabeltje dat vaccins een weldaad zijn voor de mensheid snel verdwijnen.
Vervolgens moet elk vaccin afzonderlijk aan een onafhankelijk onderzoek onderworpen worden en moeten we ons gaan afvragen welke vaccins wel en welke vaccins niet nuttig zijn. De invoering van nieuwe vaccins zou zeer zorgvuldig moeten gebeuren en niet zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek zoals dat nu weer bij de invoering van het vaccin tegen baarmoederhalskanker gebeurd is. Door de ongebreidelde toename van het aantal vaccins gaat deze preventie steeds meer tegen de gezondheid van het kind werken in plaats van gezondheidsbevorderend te zijn. Er wordt nu al weer gelobbyd voor de invoering van het waterpokkenvaccin. Dat doe je door ouders bang te maken dat waterpokken toch niet zo onschuldig zijn als we altijd gedacht hebben en dat er kinderen aan overlijden. Over enkele jaren is Nederland dan rijp voor de invoering van weer een vaccin. We zouden veel meer moeten kijken welke vaccins geen nut meer hebben of simpelweg niet werken en ons vaccinatieprogramma moeten afslanken in plaats van uitbreiden. Voor een ziekte die zelf geen bescherming in de toekomst geeft kun je niet vaccineren. Dus voor ziektes die je meerdere malen in je leven kunt doormaken is simpelweg geen vaccin te ontwikkelen, omdat het vaccin altijd een verzwakte vorm is of slechts een deel van de ziektekiem. Toch zijn er een aantal van deze vaccins op de markt. Goed onderzoek zou aantonen dat deze vaccins moeten verdwijnen.
Tevens moet de kwaliteit van vaccins verbeteren en moeten gevaarlijke stoffen uit de vaccins verdwijnen zoals kwik, aluminium en formaldehyde.
Tot slot, waarschijnlijk de allerbelangrijkste maatregel zou zijn niet voor twee jaar te enten. Dit zou de bijwerkingen een stuk kunnen terugdringen en met name ook autisme en andere gedrags – en ontwikkelingsstoornissen kunnen voorkomen. Medisch gezien is er ook nauwelijks een noodzaak zo vroeg te enten en zou men rekening moeten houden met de ervaringen in Japan.

Wat is jouw visie m.b.t. de griepprik voor ouderen.

De griepprik is een goed voorbeeld van een vaccin waar de werkzaamheid nauwelijks van  is aangetoond. Voor kinderen en volwassenen is al aangetoond dat het geen effect heeft. Voor ouderen is dat onduidelijk omdat goed onderzoek nog ontbreekt. Toch wordt met deze feiten geen rekening gehouden. Thomas Jefferson, verantwoordelijke voor de vaccinatieveiligheid in Europa, die een meta-analyse van 37 jaar griepvaccinaties heeft gemaakt, zegt dat je beter je handen kunt wassen dan je tegen de griep  laten enten. Toch wordt nu in Nederland het vaccin ook gratis verstrekt aan 60 tot 65 jarigen met de bewering dat dit elk jaar tussen de 100 en 150 doden zou voorkomen. Dit soort cijfers zijn echter niet te controleren, maar het werkt wel om ouderen de prik te laten halen. Bovendien worden nogal wat mensen chronisch ziek van de prik zelf en krijgen zelfs echt de griep.
Ik adviseer zelf om voor de homeopathische preventie te kiezen. Uit twee onderzoeken is gebleken dat Influenzinum 200K uitstekend beschermd en persoonlijk heb ik hier ook uitstekende resultaten mee opgedaan. Krijg je toch griep dan kan Oscillicoccinum goed helpen om snel weer op te knappen.

Wat is jouw visie m.b.t. tropen vaccinatie en de eventuele gevolgen voor toekomstige kinderen van de gevaccineerden?

Ook bij de advisering van tropenvaccins zien we deze overdaad. Je wordt geadviseerd om de DTP te herhalen terwijl we in Nederland als beschermd doorgaan. De bescherming zou slechts 10 jaar gelden. Dat betekent dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking niet beschermd is tegen Difterie, Tetanus en Polio. Toch beweren we dat deze ziektes in Nederland niet meer voorkomen omdat vrijwel iedereen geënt is.
Hepatitis A kan door zorgvuldig omgaan met de risico’s goed voorkomen worden. Hoe je dat moet doen staat op mijn website. Bovendien is Hepatitis A wel een vervelende ziekte maar niet echt gevaarlijk, waarvan je weer volledig geneest zonder restverschijnselen.
Een hepatitis B vaccin vind ik alleen voor sekstoeristen van toepassing. Hepatitis B wordt immers alleen via bloed en seksueel contact doorgegeven en niet via speeksel zoals wel beweerd wordt om de doelgroep uit te breiden tot vrijwel iedereen. De kans dat je in de tropen in een ziekenhuis terecht komt en een met hepatitis B besmet bloed krijgt toegediend rechtvaardigt niet om iedere tropenganger hiertegen in te enten.
Het buiktyfus vaccin is typisch een vaccin dat niet werkt. Typhoid of buiktyfus kun je zelfs twee keer in een jaar krijgen en het doormaken van deze ziekte geeft geen enkele bescherming voor de toekomst. Hoe kan het vaccin dat dan wel doen?  Het is een betere preventieve maatregel om je goed te informeren hoe je besmet kunt raken en daar dan rekening mee te houden.
Gele koorts is gevaarlijk, ook voor toeristen. In de landen waar deze ziekte voorkomt is een vaccinatie meestal verplicht. De enige optie is dan het ontstoren van het vaccin zelf om bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen.  
Cholera is een typische ziekte die ontstaat door slechte hygiëne zoals in vluchtelingenkampen. Ook hier gelden preventieve hygiënische maatregelen als beste preventie. Het vaccin is weinig effectief en wordt zelfs door de WHO niet aanbevolen. Toeristen lopen weinig risico en de toediening van vocht (ORS of per infuus) is meestal levensreddend. In sommige landen is het cholera vaccin verplicht, anders kom je het land niet in. De enige optie is dan het ontstoren van het vaccin zelf om bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Malaria is een verhaal apart. De reguliere preventie werkt slecht, voor elk middel wat op de markt gebracht wordt, geldt dat er binnen enkele jaren resistentie ontstaat. Lariam geeft dermate ernstige bijwerkingen dat veel mensen de preventie tijdens hun verblijf stoppen. Ik adviseer al jaren een homeopathische preventie, die niet onfeilbaar is, maar al enkele tientallen jaren bewezen heeft een goed alternatief te zijn. Zie voor verdere instructies het malariaprotocol op mijn website.

Ook Niet-Toxische Tumor Therapie wordt gezien als een van je specialismen. Kun je ons uitleggen wat Niet-Toxische Tumor Therapie (NTTT) inhoudt?

NTTT is in feite een combinatietherapie van verschillende natuurlijke geneesmethoden. Dat is niet voor elke NTTT-arts hetzelfde. Een natuurarts zal dat anders doen dan een homeopathisch als ik. Wel zijn een aantal benaderingen voor alle artsen hetzelfde. Ik gebruik als homeopathisch arts veel homeopathie in mijn behandeling die ik combineer met vitamines en mineralen, tumorremmende stoffen, voedingsadviezen en emotionele ondersteuning van het hele proces. De behandeling is veelal een ondersteuning van de reguliere behandeling, de meeste patiënten krijgen immers chemotherapie of bestraling. Het opvallende van zo’n behandeling is dat mijn patiënten in goede conditie blijven, er goed uit blijven zien, zich goed voelen, een goede energie hebben en niet afvallen. Moeheid, geen eetlust en vermagering zijn met behulp van NTTT vrijwel een niet bestaand probleem, terwijl dat bij een uitsluitend reguliere therapie vaak ernstige problemen zijn.
De patiënten krijgen het echter niet voor niets. Het betekent wel dat ze nogal wat vitamines, mineralen en andere stoffen moeten slikken, wat niet iedereen gemakkelijk valt en bovendien financieel een zware belasting kan zijn; de kosten lopen al gauw op tot 250 tot 350 euro per maand die veelal niet vergoed worden door de verzekering.

Is er ook ondersteuning en of begeleiding gewenst door reguliere artsen?

Sommige patiënten zijn uitbehandeld of er is geen behandeling voor hun kwaal, dan ben je de enige behandelaar, maar in de meeste gevallen behandel je naast de reguliere behandelaar. Beide therapieën gaan  uitstekend samen. Het is in Nederland niet toegestaan dat patiënten zich aan een reguliere behandeling onttrekken en uitsluitend een alternatieve therapie volgen.

Kun je ook wat vertellen over drainage therapie bij kanker patiënten?

Drainage therapie is een belangrijk onderdeel van de complementaire aanpak. Door bestraling en chemotherapie sterven veel cellen af en raakt het lichaam sterk overbelast door afvalstoffen. Dit is mijns inziens de grootste oorzaak dat mensen met kanker het zo moeilijk hebben tijdens de reguliere behandeling, waardoor slechte eetlust, afvallen en vermoeidheid ontstaan. Door de uitscheidingsorganen (lever, darmen en nieren) te ontgiften en te ondersteunen worden afvalstoffen beter afgevoerd en blijft de patiënt in een goede conditie en als hij met NTTT start tijdens de chemo zie je meestal binnen drie weken een duidelijke verbetering in conditie en algeheel welbevinden. Voor deze drainage gebruik ik homeopathische geneesmiddelen in een D6 potentie.

Tot slot nog een algemene vraag.

De reguliere geneeskunde blijkt nogal wat tekortkomingen in zich te hebben. Welke kansen liggen hier voor de alternatieve geneeskunde en op welke wijze kan en wil de alternatieve geneeskunde hier invulling aan geven?

Er is een duidelijk verschil tussen regulier en alternatief. Regulier werkt men met chemische stoffen in materiële concentraties, in microgrammen, milligrammen of grammen. Het gaat vrijwel altijd om lichaamsvreemde stoffen die belastend zijn voor het menselijk lichaam en dus bijwerkingen vertonen. Veelal is de doelstelling van zo’n medicijn de symptomen te onderdrukken en wordt de onderliggende oorzaak niet opgelost. Het meest bekende voorbeeld is het aspirientje voor de koorts.
De alternatieve geneeswijzen, waaronder een groot scala van therapieën vallen, hebben  als doelstelling de oorzaak van een ziekte te genezen. Als dat met aanvulling van bepaalde vitamines, mineralen, eiwitten, vetzuren, e.d. gebeurt, noemen we dat orthomoleculaire geneeskunde. Als dat met de kracht van geneeskrachtige kruiden gebeurt noemen we dat fytotherapie. Etc.
De homeopathische geneeskunde is een typische energetische geneeskunde, waarbij materie vervangen is door informatie van de oorspronkelijke stof. Door verdunning en potentiëring wordt de informatie overgedragen op water en wordt het mogelijk door verschillende potenties te gebruiken op verschillende energetische niveaus de informatie in het energetisch veld van de patiënt te corrigeren. Dat geeft de homeopathie ongekende mogelijkheden in de toekomst. De komende decennia zal de homeopathie ook op fundamenteel wetenschappelijk niveau steeds meer ondersteund worden en zullen we steeds beter in staat zijn bij allerlei aandoeningen een adequaat antwoord te geven.
In de toekomst zal er steeds meer samenwerking komen tussen regulier en alternatief en ook tussen alternatieve therapieën onderling zoals dat nu al het geval is in ons Centrum voor Holistische Geneeskunst. Het belang van de patiënt zal opnieuw centraal in de geneeskunde moeten komen te staan. Daarvoor is een strikte scheiding tussen geneeskunde en farmaceutische industrie noodzakelijk.
De alternatieve geneeskunde zal zich  in de toekomst steeds verder ontwikkelen tot een volwaardige geneeskunde die steeds meer ondersteund wordt door goed wetenschappelijk onderzoek. De patiënt zal door de huisarts of specialist zelf op efficiënte wijze geleid moeten worden naar die therapie die de beste kansen op genezing voor hem geeft. Samenwerking is daarvoor een primaire voorwaarde.


Dokter Smits, hartelijk dank voor je welwillende bijdrage aan dit uitgebreide interview.


Oktober 2008

Redactie: © Werkgroep Wij Worden wakker