Een zestal aktuele artikelen over vaccinatie bijeen:

Driehonderd nieuwe vaccins in aantocht
Zwangere vrouwen vaccineren, is dat wel veilig?
Vaccinatie en spontane abortussen
Vaccins voor kinderen algemeen (plus verklaring Vaticaan)
Een ander kijk op HPV-vaccinatie
Verlammingen na Indiase poliovaccinatie vertwaalfvoudigd


Driehonderd nieuwe vaccins in aantocht

 Bijna driehonderd nieuwe vaccins in aantocht ...
Hoera ! ... maar wie vraagt daar eigenlijk om ?

Met bijzondere aandacht lazen we in  dit recent artikel van 24 april
http://www.pharmatimes.com/Article/12-04--24/US_biopharma_nearly_300_vaccines_in_R_D.aspx#.T5hUbtlFLuM.facebook
gepubliceerd in het vakblad van de PhRMA ( Pharmaceutical Research and Manufacturers Association ) , het vakblad van de Amerikaanse farmaceutische gezondheidsweldoeners, de aankondiging van bijna driehonderd nieuwe vaccins vanuit de USA alleen al :

170 voor infectieziekten
102 voor diverse soorten kanker
8 voor neurologische aandoeningenZwangere vrouwen vaccineren, is dat wel veilig?

2 mei 2012, Zwangere vrouwen ( en dus ook foetussen ) vaccineren ...
Hoe durven ze ?

Wereldwijd trachten de gezondheidsautoriteiten naarstig het aantal "risicogroepen" uit te breiden en de vaccinatiegraad naar grote hoogten op te krikken.
Zo streeft men ernaar om tegen 2020 maar liefst 50% van alle zwangere vrouwen in te enten met het seizoensgriepvaccin. Dit druist in tegen alle regels van elementaire voorzichtigheid en gezond verstand :
 

  • Tot voor kort was het een gouden regel om zwangere vrouwen NOOIT EN TE NIMMER bloot te stellen aan medicijnen (zelfs een sigaretje en glaasje wijn worden afgeraden). Maar dan wel vaccins met nog niet geteste resultaten op lange termijn ?
  • Tot voor het massaal introduceren van vaccins was het een gouden regel onder de geneesheren om NOOIT EN TE NIMMER een ziek of herstellend kind in te enten. Maar dan wel een foetus, waarbij men onmogelijk exact kan bepalen of deze gezond opgroeit in de buik van de moeder ?

Zelfs de bijsluiters van de fabrikanten roepen grote vraagtekens op. Dit staat in de bijsluiter van griepvaccin :

4.6 Zwangerschap
De beperkte gegevens over vaccinatie bij zwangere vrouwen hebben geen nadelige foetale en maternale gevolgen aangetoond, die toegeschreven werden aan het vaccin. Het gebruik van dit vaccin kan overwogen worden vanaf het tweede trimestervan de zwangerschap. 

4.2 Dosering en wijze van toediening
Volwassenen en kinderen van 36 maanden en ouder: 0,5 ml.
Kinderen van 6 tot 35 maanden: er zijn beperkte klinische gegevens.

Enkele belangrijke vragen die men hierbij kan stellen:
 

  • De eerste drie maanden is het niet veilig om een zwangere vrouw te vaccineren, maar daarna plots wel ?
  • Baby's onder de zes maanden mogen niet ingeënt worden maar als foetus wel ( via de moeder ) ?

 

Vaccinatie en spontane abortussen

Ingevolge ons vorig bericht werden we herinnerd aan een onthutsend rapport gepubliceerd over de H1N1-vaccinaties tijdens de Mexicaanse griep-'epidemie'. De VAERS database (Vaccine Adverse Event Reporting System) van het CDC ( Center for Disease Control ) toont een stijging van 7 ‘spontane abortussen ten gevolge van vaccinatie’ in 2007/08, naar 178 in de winter van 2009/10, een schrikbarende explosie dus. 

Maar... statistici stellen dat deze database het gros van de gevallen mist (10-90%!). Daarom herberekende Eileen Dannemann, directeur van het  NCOW (National Coalition of Organized Women), deze met andere bronnen en eigen cijfers. Op basis van deze statische correctie concludeert zij dat de H1N1-vaccinatie van zwangere vrouwen leidde tot een toename van het aantal vaccinatiegerelateerde miskramen met maar liefst 700%! Op basis van hun berekeningen stelt het NCOW dat het risico op miskraam na een H1N1-vaccinatie kan geschat worden op 1 op 630. En dat voor de foetus niet vaccineren 187,5 maal veiliger was dan wel vaccineren! 

De verhalen van de ontriefde moeders zijn zeer gelijklopend: een gezonde zwangerschap eindigt één tot een paar dagen na de aanbevolen vaccinatie met een spontane abortus met doodgeboren kind. 

Deze conclusie werd herhaaldelijk gepresenteerd aan het CDC, dat hierop echter niet reageerde. Ze publiceren dus niet alleen onjuiste cijfers, ze blijven ook bij hun conclusie: “Er waren absoluut geen neveneffecten van het H1N1-vaccin bij zwangere vrouwen in 2009/10; omdat blijkt dat de griepvaccinatie veilig en effectief is gaan we voor het seizoen 2010-2011 gewoon door.”

In hun onderzoek naar de ‘compliance’ voor het H1N1-vaccin deden de CDC-researchers overigens niet de moeite om te informeren wie van de ingeënte moeders nadien wel of niet de griep kreeg. Uit cijfers van het NCOW bleek echter dat... bij de ingeënte moeders de incidentie van de seizoensgriep drie maal hoger lag, voor de Mexikaanse griep was dit tien maal! Andermaal werd bewezen : 

vaccinatie verhoogtexponentieel het risico om de ziekte te krijgen waartegen je zou moeten beschermd zijn !De onderzoekers stellen dat de schuldige het thimerosal in het vaccin zou zijn, eerder dan het vaccin zelf. Dit terwijl er eigenlijk een thimerosalvrij vaccin beschikbaar was voor zwangere vrouwen! Zij vragen zich ook af hoeveel schade er aangericht werd aan de foetussen die niet aborteerden... Het risico op wijzigingen in de hersenontwikkeling door thimerosal toediening werd recent bevestigd in dierenstudies!

Wie nog twijfelt aan het verband tussen kwik en autisme kan deze video bekijken van dokter Kenneth Stoller.  Ingevolge ons vorig bericht werden we herinnerd aan een onthutsend rapport gepubliceerd over de H1N1-vaccinaties tijdens de Mexicaanse griep-'epidemie'. De VAERS database (Vaccine Adverse Event Reporting System) van het CDC ( Center for Disease Control ) toont een stijging van 7 ‘spontane abortussen ten gevolge van vaccinatie’ in 2007/08, naar 178 in de winter van 2009/10, een schrikbarende explosie dus. 

Wie nog twijfelt aan het verband tussen kwik en autisme kan deze video bekijken van dokter Kenneth Stoller.


Bron: http://youtu.be/36_qz2beMaE

Bron: Dannemann E., King PG, Goldman GS. A Comparison: Probable 2009-A-H1N1-Flu-shot-related Fetal Losses and Maternal Deaths in Pregnant Women Attributed to Unverified H1N1-infection-related Complications; an Upside-down Risk-Benefit Reality. Exhibit 4 –November 2, 2010.
http://www.progressiveconvergence.com/H1N1-RELATED%20miscarriages.htm
En: http://www.progressiveconvergence.com/Statistical%20correction%20Exhibit4.pdf 

CDC (2010). "Seasonal Influenza and 2009 H1N1 Influenza Vaccination Coverage Among Pregnant Women --- 10 States, 2009--10 Influenza Season." Morbidity and Mortality Weekly Report December 3, 2010 / 59(47);1541-1545.

Olczak M  Brain Neonatal administration of a vaccine preservative, thimerosal, produces lasting impairment of nociception and apparent activation of opioid system in rats. Res. 2009 Dec 8;1301:143-51.

Deze Amerikaanse kinderarts was gedurende 20 jaar lid van de American Academy of Pediatrics tot hij erachter kwam dat deze van in den beginne op de hoogte waren van de risico's maar er - om allerlei redenen - niets tegen gedaan hebben. Wie er meer wil over weten : google "Simpsonwood and autism" .Vaccins voor kinderen algemeen 

Wie de bijsluiter van een kindervaccin onder ogen krijgt (recht op informatie!), zal vast en zeker over deze kleine lettertjes heen kijken: geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten. Medisch jargon echter voor: “vaccin geproduceerd op cellijnen van geaborteerde babies”.

In de jaren '60 kon de ontwikkeling van het rubella (rode hond) vaccin succesvol worden afgerond door het aborteren van meerdere aanstaande moeders die deze ziekte hadden opgelopen. In de VS kon het Wistar Institute de proeven na de geslaagde abortus n° 27 afsluiten, geboorte van het RA 27/3 vaccin.

Gezien de huidige discussies echter op internetforums, schijnt dit voor velen geen groot levensvraagstuk te zijn, want de algemene teneur is: "dit weegt hoe dan ook niet op tegen de voordelen van vaccinaties".

Meer weten over welke vaccins gemaakt worden dmv geaborteerde foetussen
Lees: http://www.immunize.org/concerns/vaticandocument.htm 

Uitgebreid overzicht ingrediënten "Vaccinaties deel 1": http://issuu.com/purefoodforchildren/docs/rvp_2011

Verklaring van het Vaticaan in 2008 ("Instructie Dignitas Personae"):

"Voor wetenschappelijk onderzoek en voor de productie van vaccins en andere producten, worden soms cellijnen gebruikt die het gevolg zijn van een ongeoorloofde interventie tegen het leven of de lichamelijke integriteit van een mens."

"Het experimenteren met menselijke embryo’s vormt “een misdrijf tegen hun waardigheid als menselijke wezens, die evenveel recht hebben op eerbied als kinderen die reeds geboren zijn en als elke andere persoon.

Deze vormen van experimenteren zijn altijd een ernstige verstoring van de morele orde”.

Maar ook het Vaticaan heeft deze stelling, die toch getuigt van een weloverwogen ethisch standpunt, moeten nuanceren/bijstellen en concludeert als volgt:

"Zo kan bijvoorbeeld gevaar voor de gezondheid van kinderen voor ouders een goede reden zijn een vaccin te gebruiken dat ontwikkeld is met gebruikmaking van cellijnen die op ongeoorloofde wijze zijn verkregen, waarbij men moet blijven bedenken dat iedereen de plicht heeft bekend te maken dat men het hier niet mee eens is en de gezondheidszorg te verzoeken ervoor te zorgen dat andere soorten vaccin beschikbaar komen."

Opmerking: in dit verband lijkt het ook van belang nog even de aandacht te vestigen op het begrip

"beroepscode" in de gezondheidszorg: "een samenhangend geheel van (morele) principes en regels met betrekking tot de doeleinden en waarden van een beroep en de houding en het gedrag hiervoor vereist"

Bron: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081212_sintesi-dignitas-personae_nl.html  Een ander kijk op HPV-vaccinatie
Vanwege de toenemende druk op meisjes om mee te doen met de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker,voelden wij een grote urgentie om een folder over dit onderwerp uit te brengen.

Vers van de pers: HPV folder
Te downloaden, uit te printen, te vouwen en te verspreiden:
http://www.dehoogstetijd.info/download/FolderHPV15.pdf

Hiermee willen wij een stem geven aan de meisjes die zijn overleden of sinds de vaccinatie ernstige fysieke klachten hebben ontwikkeld die zijn gerelateerd aan de HPV prik.

Sinds de invoering gaan steeds meer meisjes ertoe over om de uitnodiging van de GGD aan te nemen en de prik te gaan halen. We hebben zelfs gehoord van meisjes die op een Antroposofische school zitten dat er weinig kritiek is op deze vaccinatie en dat de meerderheid van de (meisjes) leerlingen de prikken hebben gehad. Tot onze verbazing!

De enkele geruchten die er in Nederland rondgaan over bijwerkingen worden gemakshalve door Marina Conyn van het RIVM afgedaan als indianenverhalen. Wij signaleren dat het hier gaat om milde of ook zeer ernstige gevallen variërend van epileptische insulten tot opnames in het ziekenhuis. Bovendien weten we nog niets van bijwerkingen op lange termijn!

Goede voorlichting aan meisjes is essentieel. Maar zij hebben vaak te weinig kennis over virussen en vaccins.

Wij doen daarom een beroep op uw oprechte betrokkenheid om meer bekendheid te geven aan de risico’s van de HPV vaccinatie, door het helpen verspreiden van deze folder. De tekst is helder en begrijpelijk en een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan.

Wilt u een stapeltje kleurenfolders voor uw praktijk neem dan contact op met  info@msremedies.nl 

Met dank voor uw inzet en bijdrage en met vriendelijke groet,

Cathalijne Zoete (Nederland)
Ellen Vader (Frankrijk)Verlammingen na Indiase poliovaccinatie vertwaalfvoudigd

In februari dit jaar besloot de Wereldgezondheidsorganisatie WHO India te schrappen van de lijst met landen waar polio voorkomt. Op die lijst staan nu alleen nog de landen Pakistan, Nigeria en Afghanistan.

Wat de reguliere pers echter niet vermeldt is dat het aantal gevallen van accute slappe verlamming (ASV) fors is gestegen als gevolg van de poliovaccinatie.

Uit een recente studie die werd gepubliceerd in het Indian Journal of Medical Ethics (IJME) blijkt dat ASV klinisch gezien niet is te onderscheiden van polio. ASV is wel twee keer zo dodelijk als polio. Voor de introductie van poliovaccins werd in het land nog nauwelijks gerept over ASV.

Poliovrij
In 2011, het jaar waarin India ‘poliovrij’ werd verklaard, waren er 47.500 gevallen bekend van ASV. Op basis van data die zijn verzameld door het Indiase National Polio Surveillance Project is het aantal gevallen van accute slappe verlamming sinds de poliovaccinatie vertwaalfvoudigd. Dat wijst erop dat de vaccins verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van deze dodelijke aandoening.

De symptomen die worden geassocieerd met ASV zijn doorgaans vele malen erger dan symptomen die worden veroorzaakt door wild-type polio. Bovendien kunnen ze gepaard gaan met neurologische aandoeningen.

Nieuwe epidemie
“In de afgelopen 12 maanden heeft zich geen enkel geval van polio voorgedaan in India,” zei de Indiase minister van Volksgezondheid Ghulam Nabi Azad in februari van dit jaar. “We hebben de slag gewonnen, maar de oorlog is nog niet voorbij.” De overheid houdt de afgelopen jaren twee keer per jaar een prikdag waarop elke keer bijna 170 miljoen kinderen een vaccin oraal krijgen toegediend.

De vaccinatiecampagne blijkt in tegenstelling tot wat media berichten een nieuwe epidemie te hebben voortgebracht. Op basis van de cijfers kan worden gezegd dat er sprake is van 12 keer meer gevallen van ASV sinds de poliovaccinatie. In sommige gebieden worden 35 keer meer gevallen geconstateerd.

Zwendel
Volgens de studie in het Indian Journal of Medical Ethics kwam de hele zwendel van de poliovaccinatie op gang na een gift van de Bill & Melinda Gates Foundation en diverse andere groepen die beweerden dat het programma zichzelf uiteindelijk zou terugverdienen. Maar de kosten bleken al snel 100 keer hoger te zijn dan beoogd.

“De Indiase regering moest het peperdure programma uiteindelijk bekostigen,” schreven de auteurs. “Het kostte het land uiteindelijk 100 keer meer dan de initiële gift. De operatie is in termen van zowel menselijk lijden als geld extreem prijzig geweest. Het is verleidelijk om te speculeren dat het bedrag van $2,5 miljard beter had kunnen worden besteed aan drinkwater en sanitaire voorzieningen.”

Bron: http://www.naturalnews.com/035588_polio_vaccine_India_paralysis.html


Met dank aan:
Peter Vereecke, Cathelijne Zoete, Ellen Vader en De Hoogste Tijd.