Geld Stinkt Niet ~ Pecunia Non Olet

“Verbreek de banden en wees vrij, mijn zoon,
Waarom zou je de slaaf zijn van zilver en goud?”
Rumi, Masnawî I:19
 
“Wie weinig heeft zal ontvangen,
Maar wie veel heeft raakt het spoor bijster”
Lao Zi, H:22
 

Follow the money no more

Kijkt u eerst even hier naar  zodat u vast in de juiste stemming geraakt: James Bond is Real*1) (You Tube-video, 2min.)


Bron: http://www.youtube.com/watch?v=HRB2jE9GXHU

Alles draait om geld

Goldfinger dus, dat soort stuff. U begrijpt al, dit artikel draait om geld – zoals overigens alles in deze wereld.
Misschien is dat hoe James Obligatie aan z’n naam komt? 

     James Bond

Sinds in 2009 bij de Italiaanse grens een koffertje obligaties (Bonds in het Engels) ter waarde van 134,5 miljard dollar in beslag werd genomen, begint een spionageverhaal met de potentie het wereldwijde financieel-economisch bestel omver te werpen. Niet dat ik ooit ben betaald voor ook maar één enkele regel op papier, - dat even terzijde -, maar wat ik nu ga zeggen dient eigenlijk met een gouden pen geschreven worden en mag wat mij betreft ook gerust met een gouden lijstje worden omsiert:

Er is zoveel goud op deze planeet voorhanden, wanneer dit eenmaal bekend raakt moet iedere opvatting van schaarste wel verdampen. Een tikkeltje overdreven gesteld mogen we stellen: er is goud ‘als water’. Iedere voorstelling van een economische of financiële crisis berust volstrekt op bedrog.

Wimpel deze ‘gouden belofte’ niet te gemakkelijk opzij, hoe ongeloofwaardig zij ook moge klinken. Wij leven in een tijd waarin de onderste steen boven komt, op alle gebied, op ieder vlak, en waarin alle bedrog aan het licht zal komen. Wereldomvattende leugens passeren hierbij steeds vaker de revue, en doen veel stof opwaaien. Veel huiswerk voor de heren economen en financieel deskundigen, zoveel is zeker. Als deze gouden boodschap klopt, kan de geschiedenis grondig herschreven worden.

Wie denkt dat ‘holding Vaticaan’ (ik bedoel natuurlijk Vaticaanstad) of The City of London de rijkste landjes ter wereld zijn*2), zal daarover in onzekerheid worden gebracht naar aanleiding van twee rechtszaken welke momenteel worden gevoerd waarover echter niets in de reguliere media te horen is. Dat laatste is natuurlijk volkomen verklaarbaar voor een ieder die begrijpt dat alle ideeën omtrent een financiële crisis bedacht zijn en worden gecreëerd vanachter de coulissen van een gigantisch toneelstuk waarin u en ik dienen te blijven geloven. De meeste acteurs geloven er zelf in, maar ook zij zijn bezig wakker te worden.

Het helpt om maar vast de gedachte te aanvaarden dat er twee financiële systemen zijn op deze planeet: één officieel systeem, zichtbaar, publiekelijk, maar ook een verborgen systeem welks kasboek een aantal veelvouden dikker is. Volgens Benjamin Fulford is er ten minste tien maal zoveel goud off-market dan de officiële hoeveelheid.*3)

 Goud in Fort Knox

Govert goudglans

Geld, of liever gezegd het gebrek daaraan, schaarste dus, is het ultieme instrument om een bevolking te beheersen. Schaarste betekent afhankelijkheid, beperking en gebrek aan keuze mogelijkheden. Het leven kan niet bloeien en floreren als we gebrek ervaren. Leven in schaarste wil zeggen óverleven, bezig zijn met de rekeningen kunnen betalen aan het einde van de maand. Daarom houdt schaarste tevens in beheersing en controle. Geen vrijheid. Houd ze dom en krom. Zo simpel is het. Overvloed daarentegen staat garant voor onafhankelijkheid, keuzemogelijkheid, creativiteit en vrijheid. 

Als je de wereld wilt beheersen, dien je dus schaarste te creëren. Wanneer je bovendien zelf over onbeperkte financiële mogelijkheden beschikt, is opeens iedereen je vriend geworden. Je kunt letterlijk alles gedaan krijgen, allen buigen als een knipmes for your eyes only.

Het is niet alles goud wat er blinkt

Voor ik verder in ga op de reële omvang van het goud op aarde en de huidige rechtszaken welke dit indirect mogelijk aantonen, wil ik er op wijzen met wat voor persoonlijkheidstructuren we binnen de context van dit verhaal te maken hebben. Ik noemde James Bond al. Verder geven nazi-types, satanisten en maffiosi een heel aardige typologie, en gaan al evenzeer allemaal keurig in driedelig pak van conferentie naar beursvloer en zo verder…  Ik wil hier geen us versus them betoog afsteken, en sta vaak versteld hoe weinig mensen werkelijk begrijpen wat het precies betekent om multi-getraumatiseerd te zijn*4). We dienen terdege te begrijpen dat degenen binnen de allerhoogste regionen van de macht in wezen zwaar beschadigde zielen zijn. Vrijwel unaniem hebben zij hun ziel verkocht in ruil voor schijnbaar onbegrensde macht en rijkdom welke zij genieten. Dat is echter geen vrijwillige keuze. Waren zij niet ten prooi aan diepe onwetendheid, en bezaten ze een gezond besef ten aanzien van vrijheid, dan zouden zij er wel voor passen om het spel van macht ooit mee te willen spelen. We vergeten maar al te vaak dat daders altijd eerst zelf slachtoffer zijn geweest, en zien vaak over het hoofd dat we hier met zwaar meervoudig getraumatiseerde mensen te maken hebben. Trauma hercodeert de ‘bedrading’ in de hersenen en maakt hyper-waakzaam…altijd klaar om in de fight-or-flight modus te stappen. Altijd waakzaam, altijd wantrouwend. Een diep beschadigd mens vertrouwd niets of niemand meer, hij wordt een roofdier. Zo iemand kan exploderen bij het minste of geringste en er huist een extreme woede vlak onder de oppervlakte van het bewuste denken en handelen. Daaronder huist echter een laag van intens verdriet dat te diep is om toe te laten, en gaat gepaard met de angst dat als zo iemand zichzelf zou toestaan om te huilen, hij nooit meer zou kunnen stoppen en alleen nog maar zelfmoord wil plegen.
Wanneer je als mens maar in voldoende mate bent blootgesteld aan een fundamenteel gebrek aan liefde, flink in mekaar bent geslagen, vernederd of seksueel zwaar misbruikt, dan wordt het bijzonder moeilijk zoiets als empathie te ontwikkelen. Alles draait om jou, jouw pijn, jouw verhaal. Hier haakt het (sociaal) darwinisme in – dat je “sterk” dient te zijn, en maakt dat je afwijzend of zelfs haatdragend naar de “zwakkeren” bent. In andere woorden: je raakt buitenproportioneel gevoelig voor macht, het enige dat je een gevoel van zekerheid verschaft. Dit is allemaal gewoon ordinaire psychologie, maar het gaat erom te begrijpen dat wanneer een mens maar lang genoeg misbruikt of gemarteld wordt, zijn zelfbeeld totaal kapot gemaakt wordt en daardoor onvermijdelijk geen enkel gevoel van compassie kan ontwikkelen. Als je de idee accepteert dat dergelijke mensen niet alleen werkelijk bestaan, maar dat bovendien juist zij gedurende honderden jaren uiterst zorgvuldig werken aan de zelfzuchtige agenda van een totale controle over de planeet, dan begin je te begrijpen hoe de huidige wereldsituatie in elkaar steekt, en hoe simpel hun motief in feite is. Nogmaals: zware beschadiging maakt iemand niet stom, maar juist super slim. Het is echter een slimheid zonder wijsheid, gevoel of medemenselijkheid.

Dieper dan psychologie: de biologie van de hersenen.`

Deze korte uiteenzetting over de multi-getraumatiseerde persoonlijkheidsstructuur is mijns inziens zonder meer van toepassing op de groep waarover wij spreken en verschaft een beter begrip wat mensen kan motiveren om volledig gewetenloos te handelen en daar zonder problemen mee te weg te komen. Doch, zij is niet compleet zonder een stukje arcane wereldgeschiedenis. Een ander, maar even verhelderend licht kan op de zaak geworpen worden door te kijken naar wat met klassieke termen wordt omschreven als de val uit het paradijs, welke in wezen handelt over buitenaardse inmenging en genetische manipulatie. Met name binnen de dominante bloedlijnen en leidende families op deze planeet, - de allerrijksten zogezegd -, is een afwijkende genetische structuur eerder regel dan uitzondering. Voor verdere beschouwing rond dit onderwerp, verwijs ik naar mijn artikel “De hive-mind en het R-complex in de hersenen”. Lees dit alsjeblieft ook op http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1477&l=NL 

Titanic

Het ware verhaal van de ondergang van de Titanic is zo’n bizarre goudgeld geschiedenis, waarvan je de geloofwaardigheid enkel kunt accepteren wanneer je de eerder beschreven psychologie goed in je hebt opgenomen.
Veertien jaar voordat de Titanic zonk verscheen een boek met de titel Titan*5).
Herhaaldelijk blijken bij diverse “rampen”  bepaalde scripten reeds lang van te voren in omloop. Bekend is de thinktank van plan PNAC met macabere plannen precies een jaar voor 9/11 en 2½ jaar voor de inval in Irak*6). Bekend is eveneens hoe president Rooseveld op de hoogte was van de aanval op Pearl Harbor, hetgeen voor de V.S een welkome casus belli vormde om zich in WOII te kunnen mengen. En ook is het bekend dat de noodzakelijke aanleiding om de oorlog in Vietnam te kunnen beginnen door de V.S zelf is georkestreerd, hetgeen decennia later is toegegeven. Het zou dan ook niet behoeven te verwonderen dat het verhaal van de Titan uit het gelijknamige boek meer dan slechts oppervlakkige overeenkomsten vertoont met het werkelijke drama van de Titanic.

 

Volgens Benjamin Fulford maar ook diverse andere onderzoekers is het schip opzettelijk gezonken met medeweten van de kapitein. Daarvoor moeten we terug gaan naar 1913 wanneer in de V.S de Federal Reserve Bank (FED) wordt opgericht, waaraan een aantal geheime vergaderingen vooraf zijn gegaan. In 1910 bevinden zich onder meer Paul Warburg, J.P.Morgan, Jacob Schiff en Herbert Lehman op Jekyll Island, zogenaamd om op wilde eenden te schieten, terwijl in werkelijkheid een aanval op het monetaire systeem wordt voorbereid. Doel van deze ‘ondernemersclub’ is de oprichting van een private Centrale Bank (met het monopoly op geld scheppen), waar natuurlijk geen mens ter wereld op zit te wachten. Vandaar dan ook geheim. Om iedere connotatie van één almachtig financieel privé-orgaan te vermijden wordt het woord Centraal vervangen door Federal. Dat geeft er een officieel en betrouwbaar tintje aan. Bovendien wordt niet één Federale Bank opgericht, maar twaalf. Ook dat komt geruststellender over, want één enkele bank is en blijft toch een beetje eng. U moet weten, het gaat dan ook om 12 bloedlijnen van de allerrijkste families op aarde, zij vormen de eigenaars, tot op de dag van vandaag. Alles kent zo z’n eigen logica, als je de achtergronden maar kent*7).

Het ultieme doel van de FED, en de geheime loge’s waar zij deel van uitmaakt, was om de goudstandaard te elimineren en om ongelimiteerde hoeveelheden geld uit het niets te kunnen scheppen. In 1912, één jaar voor de uiteindelijke oprichting, zinkt het schip de Titanic met meer dan 600 topindustriëlen en mensen uit de financiële wereld aan boord. Hiermee werd alle oppositie van betekenis in één klap ‘keurig netjes’ uitgeschakeld. J.P.Morgan had nl. voorafgaand het voorstel gedaan om de zaak eens rustig te bespreken tijdens een gezellig, hoewel grootschalig onderonsje op de Atlantische oceaan. En ja, natuurlijk miste hij zelf op het allerlaatste moment de boot.*8) 

WO III

“De Boogeyman stopt ieder land in zijn zak, vestigt zijn macht binnen de Verenigde Naties en lokt over de hele wereld relletjes uit. Hij introduceert tal van terroristische aanslagen, start oorlogen en bouwt aan een wereldomvattend imperium”.
Peter Stuivenberg, De Boogeyman

Decennia lang, en met name sinds 9/11, waarschuwen vele onderzoekers voor de mogelijke komst van een Orwelliaanse politiestaat bestaande uit één enkele wereldregering, één centrale wereldbank, één wereldleger, één wereldmunt (cashloos vanzelfsprekend) en een volledig gecontroleerde wereldbevolking waarvan iedere baby vanaf de geboorte met een microchip wordt geïmplanteerd. Bovendien waarschuwen zij voor de wijze waarop wordt getracht dit te bereiken, want laten we eerlijk zijn; niemand geeft vrijwillig z’n macht en soevereiniteit uit handen aan een dergelijk fascistisch idee. De weg er naar toe heeft verschillende gezichten, een mogelijke derde wereldoorlog en de plannen voor decimering van de wereldbevolking vormen er één van 9*). Ordo ab chao: laat Israël Iran provoceren tot een nucleaire oorlog, welke de hele wereld in chaos en depressie stort zodat de mensen zullen smeken voor een oplossing, van welke aard dan ook – en die had je natuurlijk allang klaar liggen. Jóuw oplossing wel te verstaan.

Dit is wat David Icke samenvat in de formule “problem – reation – solution”. Schep een probleem (bijv. terroristische aanval), waarop de reactie volgt (“hier moet iets aan gebeuren”) en verschaf jouw oplossing (bijv. afschaffing privacy-wetgeving of oorlog initiëren). Dit is het recept, de tactiek en achtergrond van waaruit alle oorlogen de afgelopen eeuwen gevoerd zijn. Het is het recept, maar vormt niet langer de lijn waarlangs de gebeurtenissen zich zullen voltrekken, want het proces van ontwaken is werkelijk bezig buitengewone planetaire proporties aan te nemen. Bovendien snelt de kosmos de mensheid in evenredig tempo tegemoet en staat zij aan diens zijde! Wereld-manipulatie is helemaal niet moeilijk of ingewikkeld, en al helemaal niet wanneer je de grote media volledig beheert en beheerst, maar komt ongetwijfeld tot z’n einde. Het wordt hoog tijd voor de oude machtskliek om het veld te ruimen.

De inzet is hoog, en wordt nog altijd verhoogd binnen dit waanzinnige spel om werelddominantie. Is het u al opgevallen dat de roep om een oplossing via een wereldbank steeds sterker wordt? Zelfs de paus roept er om. De angst voor een herhaling van de crisis van 2008 en de mogelijke instorting van de euro is een uitgelezen kans voor diegenen die pleiten voor steeds verdergaande centralisatie van de macht. Laat ons niet vergeten dat het juist die centralisatie van macht is waardoor de problemen telkens weer geschapen worden! Een handig en slim spel. Ook nu, anno 2011, wordt een bedrag van bijna 500 miljard euro door de Europese Centrale Bank uitgeleend om “de economie te redden”. Winsten zijn privé eigendom van de banken, maar verliezen moeten door het volk worden opgehoest! Geld dat alsmaar naar de banken stroomt,  terwijl bezuinigingen en schrijnende maatregelen hun steeds krachtiger wordende verwoestende invloed doen gelden op miljoenen levens. Hoe lang blijven wij dit spel met lede ogen aanzien? Met iedere “infusie” neemt de soevereiniteit  der lidstaten verder af.  Meer afhankelijkheid betekent meer gecentraliseerde macht. 

Wanneer “de 99%”, u en ik dus,  in eigen kracht gaan staan en vanuit een fundamenteel geweldloze houding van non-coöperatie het gecorrumpeerde bestel vanaf de basis hervormen door actief te werken aan alternatieve oplossingen, zelfvoorziening en onafhankelijkheid, dan worden wij onaantastbaar voor de onzinnige bevelen van een corrupt systeem dat niets liever wil dan iedereen diep in slavernij te houden.

Financieel levenslang?

Een houding van non-coöperatie kan machtsregimes doen vallen als luciferhoutjes. Gandhi is daarvan het perfecte voorbeeld. Demonstraties en kortstondige acties hebben nooit wezenlijk kunnen bijdragen aan welke verandering dan ook, want de ongewenste regelgeving wordt gewoon tóch doorgevoerd. Non-coöperatie is iets heel anders, en legt het systeem in één keer lam aan de basis, in de kern, daar waar de grootste kracht huist. En dat zijn wij, de mensen; niet de elite, niet de regelmakers en slimme denktank-jongens. Als voldoende mensen zich realiseren dat de werkelijke macht bij henzelf ligt, ondanks dat de politie steeds meer het aangezicht vertoont van militaire-politie, dat wij allen het recht hebben op een vrij leven in overvloed, in plaats van ons leven lang rente en belasting te moeten betalen, zonder daar ooit vanaf te kunnen komen, - dan kan het met dit demonisch financieel stelsel rap gedaan zijn. Begrijpen we wel dat we op financieel vlak allemaal vanaf onze geboorte levenslang hebben gekregen? Iedere student begint met een studieschuld op te bouwen welke hem aan het systeem knecht. Is dat onderwijs? Is dat opvoeding? Is dat onze kinderen voorbereiden op het avontuur dat leven heet? We waren het allemaal zo normaal gaan vinden, omdat we er mee opgegroeid zijn en de wereld om ons heen niet altijd bevragen waarom zij zo in elkaar steekt. We waren echt in slaap gesukkeld.

Goud – geld - guilt

Niet meer dus! En het eerste wat door mij heen ging bij het horen dat er bergen goud in overvloed zijn op deze planeet, was een diep gevoel van herkenning. “Natuurlijk, hoe kan het ook anders”, zo klonk het met zekerheid van binnenuit. Een diepe snaar werd geraakt, niet in laatste instantie vanuit het besef dat geld, verwant aan het woord “goud”, maar ook aan het Engelse woord voor schuld, “guilt”, het ultieme en oudste wapen op aarde is om anderen te knechten en te manipuleren. Geld op zich is van neutrale betekenis, zoals alles, en het is door de waarde die wij eraan toekennen dat iets als “goed” of “slecht” bestempeld wordt. Maar de wijze waarop geld een plekje in ons bewustzijn heeft gekregen is veelal niet gezond. Noch goudkoorts, noch de houding waarin geld gezien wordt als het slijk der aarde komt ons geestelijk evenwicht ten goede. De werkelijke root of all evil is niet geld, maar het bewustzijn dat daarin ongekende mogelijkheden tot zelfverrijking en manipulatie ziet. Dankbaar aangegrepen door de diabolische krachten om zowel de noodzaak tot het hebben van, als het eeuwige gevoel van schaarste aan geld in ons bewustzijn te implanteren.

Geld is zo oud als de weg naar Rome, veel ouder nog, en zelfs vele inheemse volken welke de planeet sinds vele duizenden jaren bewonen maken er op hun manier gebruik van, bijvoorbeeld met schelpen in plaats van moderne bankbiljetten, hetgeen op hetzelfde neerkomt. Toch is de aanwezigheid van geld geen vanzelfsprekendheid, en er hebben gouden tijden bestaan waarin geld niet bestond. Bekend is dat voor de maya’s goud geen enkele financiële waarde had. Tranen der goden, zo luidde hun bijnaam voor goud, en vormde de belangrijkste grondstof voor een rijke artistieke en religieuze vormgeving. 

Begeerte is ouder dan geld

“Eerst had hij mij het geld in mijn hand gedrukt, toen nam hij het weer terug en stopte het onder mijn kamizooltje. Ik weet nog, hoe ik rilde, toen ik het koude zilvergeld op mijn huid voelde, en het was of ik toen eerst begreep, wat geld is”.
Dostojewski, uit: Njetotsjka Njezwanowa

De oorspronkelijke bewoners van deze planeet hadden heus geen behoefte aan geld. En echt niet omdat ze daar te dom voor waren, integendeel. Geld is een slimme uitvinding, en op de grote vraag “wiens uitvinding?” heb ik al zojuist antwoord gegeven. Geld is een vorm van een contrat social. De ware mens heeft geen contracten nodig. Geld in de vorm zoals wij het kennen op deze planeet is het eerste belangrijke signaal voor een degeneratief proces van bewustzijn (meestal aangeduid met het eufemisme maatschappij), maar hoeft dat tegelijkertijd niet te zijn. Zelfs nu leven er nog diverse inheemse groepen op aarde, buiten ieder maatschappelijk bestel om, voor wie iedere vorm van bezit of handel totaal betekenisloos is, en wat in hun leven gewoonweg niet voor komt. Zonder hun voorbeeld direct te willen volgen kunnen we ons toch volledig losmaken van alle negativiteit, beladenheid en hebzucht welke geld omkleden. Vanuit eenheidsbesef bestaat er geen bezit, geen ‘krijgen’ of ‘verliezen’.
Mind-control (beheersing over het denken) met geld als instrument, is mogelijk. Maar contole van Bewustzijn is een absolute onmogelijkheid. 

“Geld is de God van onze tijd en Rothschild is zijn profeet”, zo liet Heinrich Heine ons reeds weten. Zeker zijn er de uitbuitende dominante golden boys en het kapitalistische, allesvernietigende geldsysteem. Maar als onze innerlijke houding, onze intentie ten opzichte van geld verandert, verdwijnt m.i. de duistere kracht van het geld. Dat geld zo demonisch is geworden heeft alles met begeerte te maken, door de Boeddha tanha genoemd. Tanha is ouder dan geld. Maar om de filosofische discussie echt diep te voeren moeten we ook stellen dat de aanwezigheid van geld zelf feitelijk gestoeld is op wantrouwen, op een “voor wat, hoort wat”. Geld is de garantie, het zegel, opdat datgene wat natuurlijkerwijze vanzelf plaats hoort te vinden, spontaan, zonder nadenken en zonder berekening, ook daadwerkelijk geschiedt. En daarmee is geld een controlemiddel op onszelf geworden. Wellicht dat daarom ook op de rand van de euro “God zij met ons” en op de dollar “In God we trust” staat, terwijl de Christelijke traditie God en de mammon toch zo ongeveer tegenover elkaar stelde, en m.i. terecht.

   

De katholieken hebben dat nooit begrepen, en moeten vast gedacht hebben dat Jezus ook in een hermelijnen mantel rondliep. De r.k-kerk heeft van alles een ruilhandel gemaakt, van doopsel en biecht tot de kraaltjes en spiegeltjes voor de inboorlingen. De machtigen der aarde hebben overal hún munt (uit) geslagen. Geld zou recht doen, zo heet het. Hoe ironisch, want juist door het bestaan van geld werd het grootste onrecht mogelijk gemaakt. Geld veronderstelt  verschil, creëert feitelijk een gever en ontvanger. Geld hult ons in een bewustzijn van credit en debet, gekocht vertrouwen en geleende schuld en sleept de hele wereld in waanzin met zich mee.  

Iedere financiële crisis is een hoax

Zoals gezegd dien je schaarste te creëren indien je over de wereld wilt heersen, maar moet je zelf over onbeperkte financiële mogelijkheden beschikken. Hoe speel je dat voor elkaar? Hoe wordt je een Govert Goudglans? Zoals gezegd was het ulitieme doel van de FED om ongelimiteerde hoeveelheden geld te kunnen scheppen uit het niets. Met de Federal Reserve Act uit 1913, de oprichting van de Bank of International Settlements (BIS) in 1921 en de overeenkomst van Bretton Woods in 1944 werd systematisch de weg geplaveid voor een Nieuwe Wereld Orde. Eerder resulteerde de – volledig georkestreerde - beurskrach van 1929 in een handige grootscheepse confiscatie van alle goud. Goud vertegenwoordigt reële waarde op iedere financieel-economische markt. Dat staat de soliditeit en alleen heerschappij van het door de FED geschapen geld (veelal uit weinig meer dan hete lucht gebakken) in de weg. Met al het goud veilig opgeborgen, zogenaamd om de economie er weer boven op te kunnen krijgen, is het wapen van financiële macht perfect gecentraliseerd. 

Asian gold

Toch bevindt lang niet al het goud zich in Fort Knox en/of Zwitserse kluizen. Volgens Wilcock en Fulford belandde gedurende een lange geschiedenis uiteindelijk 85% van ’s werelds goud in Asië*10). Gedurende eeuwen verschafte het oosten talloze kostbaarheden: kostbare zijde, verfijnde specerijen, suiker, koffie, katoen, porcelein, opium, wierook, etc. Ja, wat voor verfijnds komt eigenlijk niet uit het oosten? Er was echter één probleem; de Aziaten accepteerden uitsluitend cash in goud, en geen waardeloze briefjes. Om die reden verdween al ten tijde van de Romeinse keizers veel, heel veel goud richting de oost. Van hen is het gevleugelde pecunia non olet afkomstig; geld stinkt niet. Ook in latere tijden vooral door hen die er teveel van hebben nog altijd een graag geuit gezegde. Het door Spanje en Portugal geroofde goud van de Inca’s en Asteken verdween eveneens goeddeels richting China en andere Aziatische landen. Bovendien zouden er, naar waar nu sprake van lijkt te zijn, aanzienlijke onontgonnen goudmijnen in China zijn. China is voor een groot deel gesloten gebied, en om verschillende redenen valt deze informatie moeilijk te controleren. Er bevindt zich een uitgebreid piramide-complex dat vrijwel niemand in het westen ooit heeft gezien, en waarvan maar heel weinig foto’s bestaan. Dit gebied gaat terug tot de oorsprong van de Chinezen zelf, en het Asiatische geheime genootschap de White Dragons of de Elders, zoals zij zichzelf noemen, hebben het geheim van deze goudreserve’s lang verborgen weten te houden. Zonder dat had de illusie van goud als een uiterst kostbaar en zeldzaam goed nooit zo lang stand kunnen houden.

 
Chinese piramides

Maar de geschiedenis van het goud gaat verder. De vraag hoe Amerika vanaf de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 zo snel heeft kunnen uitgroeien tot een wereldmacht in relatief korte spanne tijds wordt door de geschiedenis van het goud beantwoord. Always follow the money, de geldstroom wijst vanzelf de weg. Natuurlijk is er de lijn van het Huis van Rothschild richting V.S, met name via de tak van de Rockefellers met Standard Oil, J.P.Morgan etc. Maar er is ook een andere lijn van investeerders welke diep in de buidel konden tasten. De ‘ontginning’ van de V.S. door middel van de aanleg van de transcontinentale spoorlijn geschiedde grotendeels met behulp van Chinees goud (ook Chinese arbeiders trouwens). China zag sinds de oprichting van de Nederlandse Oost Indische Compagnie en de Engelse East Indian Company een steeds gevaarlijker macht oprukken. 

Vanaf 1670 opereerden deze Compagniën als wettige naties op zich en vormden in wezen een vooruit schaduwing van de NWO. Zij konden hun eigen geld reguleren, oorlog afkondigen en land inpikken naar believen. Een stukje Boogeyman-geschiedenis dus. Om dit groeiende gevaar vlak voor de kusten van Asië in een andere richting te leiden trad Asië gedurende bijna een eeuw op als grootste investeerder, met als piek rond het jaar 1800. Hierbij zou maandelijks maar liefst zo’n 2000 ton aan goud richting Amerika zijn verscheept.. Het gewicht op ’s werelds weegschaal leek zich de andere kant op te verplaatsen. Geleend goud, dat echter nooit zou zijn terug betaald*11)

Keep it safe…keep it secret

Blijkbaar was er toch nog het een en ander aan goudvoorraden in China achtergebleven, want de Japanse invasie in China in 1937 (een oorlog die zich gedurende de gehele WO II zou voortslepen) zou grotendeels te doen zijn geweest om het hoogbegeerde gele goedje. Japan werd al vroeg in de 20e eeuw geïntimideerd om zich naar Westers model snel te ‘ontwikkelen’ en was zelf aanvankelijk maar een kleine mogendheid. De Kuomintang (toenmalige leidende groep in China) verplaatste een deel van het Chinese goud richting Taiwan, waar het zich nog altijd zou bevinden.


Een ander deel werd in 1938 verscheept richting de V.S. Het zou hierbij gaan om zeven bootladingen vol goud; een aardige safety deposit met een looptijd van 60 jaar. Die liep in 1998 af en vanaf dat moment wil China z’n goud terug. Al met al is er – indien deze geschiedenis correct is – een aardige, misschien zelfs gigantische hoeveelheid goud in de Verenigde Staten beland, en samen met het bericht van kolossale goudmijnen in China, zou de wereld zich wel degelijk op de goudstandaard bevinden.*12) 

Biljoenen dollars rechtzaken

Let op, het is een echt James Bond verhaal, want nu begon natuurlijk het getouwtrek, om – volgens Fulford - uiteindelijk de eerste retourlading goud richting Asië te verschepen op 12 september 2001 (…) Juist - die kwam nooit aan. Het goud dat volgens hem in de kelders van één van de gebouwen van het World Trade Centre lag werd vlak van te voren verscheept naar Panama en op 11 september 2001 zagen de Chinezen wat iedereen heeft gezien. Voor hen bovendien een boodschap met persoonlijke connotatie. De toegevoegde betekenis die zij erin lazen moet waarschijnlijk ongeveer zo hebben geklonken: “we never ain’t gonna pay you” (maar dan in het Chinees).*13)

Goud waarop de rechten vervalst zouden zijn, terugbetalingen die nooit hebben plaatsgevonden, dit alles zou geresulteerd hebben in een aantal rechtszaken. De White Dragon families zouden de FED-families (o.m Huis van Rothschilds) in 2010 voor een geheime rechtbank hebben gedaagd binnen de BIS (Bank of International Settlements). Het zou gaan om maar liefst 286 biljoen dollar. Hiervan kan vooralsnog geen bewijs worden geleverd, het is enkel insider-informatie. Doch grote jongens spelen poker om groot geld, in ’t geniep, want deze informatie zet de grondvesten van het financieel-economische bestel op losse schroeven. Dit verklaart ook waarom David Wilcock getipt werd omtrent snode plannen ten aanzien van zijn eigen persoon. Met behulp van Kerry Cassidy en anderen direct via een nieuwsuitzending en internet verspreid, waardoor David’s veiligheid het beste gewaarbord werd*14) 

Een tweede rechtszaak speelt zich af in het publieke domein en draait om aanzienlijk minder geld, hoewel één biljoen dollar ook niet mis is. (biljoen = miljoen x miljoen). Om een beetje een voorstelling van deze hoeveelheid geld te krijgen; in briefjes van 100 dollar is dit een voetbalveld vol manshoge pallets geld*15) De aanklacht is gericht tegen onder meer de Verenigde Naties, The Office of International Treasury, Ban Ki-Moon, de Italiaanse republiek, Silvio Berluconi en The World Economic Forum U.S.A. Niet de geringsten zogezegd.

 De Bonds waar het om draait

Of de juridische strijd als achtergrond het motief heeft “om het wereldwijde financiële systeem weer terug te geven aan de mensen en overheden”, zoals het op Niburu*16) werd gepresenteerd, of dat het de Asiatische landen enkel te doen is om hun goud terug te krijgen, is mij nog niet helemaal duidelijk. De uitspraak van insider Benjamin Fulford dat de Aziatische Dragon familie de planeet tracht te bevrijden van een waanzinnig financieel juk is vanzelfsprekend meer dan welkom, reden waarom al 117 landen zich bij de Chinese eis hebben aangesloten. Hoe de zaak uitpakt moet vooralsnog blijken. Fulford is duidelijk een spokesman voor het Asiatische blok en verwoord hun belangen met passie, maar kan zelf mogelijk ook gebruikt worden voor dieperliggende motieven.
Misschien sta ik van nature een beetje te argwanend tegenover mensen met teveel geld, aan welke ‘kant’ ze ook staan, maar dit pokerspel gaat eerlijk gezegd mijn besef en portemonnee gewoon te boven. We dienen dan ook niet te vergeten dat er een oorlog achter de schermen wordt gevoerd, waarop ieder vrij zicht ontbreekt, waarover voortdurend rookgordijnen en desinformatie wordt verspreid, en waarover de officiële, volledig beheerste media zoals altijd keurig netjes zwijgt. Slechts zeer weinigen in de financiële wereld beseffen welk een esoterische strijd zich afspeelt, zich uitstrekkend tot in astrale sferen, archonten-krachten en welke teruggaat tot de “oorlog tussen de sterrenstelsels” waarover de oudste geschriften op aarde spreken, en zelfs teruggaat tot de “val uit het paradijs” welke ons in de ban van een duistere ring van macht heeft geworpen waarvan de laatste fase recht onder onze neus – hoewel goeddeels onzichtbaar – wordt uitgevochten. De meesten van ons zijn als het Gouw-volk uit het visionaire epos In de Ban van de Ring van Tolkien, volledig onwetend ten aanzien van de strijd tussen de Fellowship of the Ring en de legers van Mordor. Maar net zo goed als fairy tales geen sprookjes zijn, maar een verborgen wijze waarop geïnitieerden informatie doorgaven, evenzo wordt in onze tijd de verbijsterende werkelijkheid steeds verder geopenbaard.  

Gouden bergen

“There is always enough for everybody’s need,
 but there will  never be enough for everybody’s greed.”
Gandhi

Het laatste tijdvak komt tot z’n einde. In de woorden van David Wilcock: “In classic Orwellian terms – such as “War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength”- the mainstreams media’s ‘Global Financial Collapse’ cry of doom may very well be the best thing that’s ever happened to us. At least in any known, recorded history.”
Een groot aantal zeer lange tijdswielen vinden allen hun afronding in dit tijdvak. De strijd tussen licht en duister is heftig en voor niemand zonder gevaar, maar toch staat de uitkomst onherroepelijk vast en zal er niet om liegen! De strijd om het slijk der aarde vormt een weinig glansrijke afspiegeling van een diepere, spirituele strijd, waarin de rapportages van Benjamin Fulford en het onderzoek van David Wilcock op dit moment een belangrijke rol spelen.

 Gouden bergen

In 1986 startte de VPRO het TV-programma Gouden Bergen – op zoek naar de wereld van het geld -, en het is dankzij de lang in stand gehouden illusies van tekorten en eeuwige schaarste dat gouden bergen ons altijd weer even onbereikbaar lijken. Door dat beeld gaat nu een streep. Geld kan renteloos verstrekt worden. En evenzo trekt een diep splijtende scheur door de oude wereld van macht en corruptie welke in razendsnel tempo aan het afbrokkelen is. Al zal het wellicht nog even duren voordat de reeds bestaande natuurlijke overvloed op aarde ook daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn, echte overvloed kan pas dan bestaan, indien de woorden van Gandhi eenmaal diep in ons hart verankerd zijn geraakt.

“Vandaag is Mevlāna degene die in de zee van betekenis duikt en ben ik, Sjams-oed-Dīn van Tabrīz, de parelkoopman. Mogen zij ons [de parels van wijsheid en inzicht] met Gods hulp, eeuwig tot zegen zijn. Er zijn parels in ons midden. Ik heb het over parels en jij denkt aan niets anders dan geld. Dit is Gods weg: Je moet beslist langs Aqsara en moet zeker de brug oversteken van “zij zetten zich met hun bezittingen en hun persoon in [Koran 9:88] Geef eerst je bezittingen weg, daarna valt er van alles te doen”.
Manāqib al-‘Arefīn

 

©Wido Blokland, 2011 www.opklimmen-in-bewustzijn.nl 

Noten:
*1) Goldfinger, Het is zeer wel mogelijk dat bepaalde James Bond-achtige types aan de rand van het huidige wereldgebeuren niet zozeer de film imiteren, alswel andersom.
*2) Beiden zijn minder dan één vierkante kilometer groot, maar onafhankelijke staatjes. Vaticaanstad is zelfs de kleinste staat ter wereld (0,44 vierkante kilometer), doch beschikt niet alleen over een enorme macht maar ook het nodige vermogen: 52 miljard dollar volgens schattingen uit jaren negentig van de vorige eeuw. Totaal vermogen van r.-k kerk wordt geschat op 3500 miljard dollar wereldwijd. Veritatis splendor, zo luidt de schitterende waarheid! Bron: Messing, Het Huis Op de Rots Gebouwd, 2010.
*3) David Wilcock, Confirmed: The Trillion Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, 12 dec. 2011, inclusief transcriptie interview met Benjamin Fulford.
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
*4) Cathy O’Briën, Trance Formation of America, 1995
Zie ook: China Keitetsi, Ik was een kindsoldaat, 2003
*5) Morgan Robertson, Futility, or The Wreck of the Titan, 1898
http://en.wikipedia.org/wiki/Futility,_or_the_Wreck_of_the_Titan
Let op, Titan is tevens de naam van de grootste maan van Saturnus, de geringde planeet. “One ring to rule them all, and in darkness bind them”. De Titanen zijn de ‘geweldenaren’ uit de Griekse mythologie; de. Een van de 7 titanen (kinderen van Uranus, de hemel, en Gaia, Aarde) draagt de naam Kronos (=Saturnus) De symboliek is altijd o-zo-toepasselijk gekozen, maar symbolen (sym-ballein: samen brengen) staan ook voor feitelijke energiën. Een planeet is niet enkel een bol in het zonnestelsel, maar een krachtig bewustzijnsveld met specifieke ‘lading’.
   *6) Plan for a New American Century: denktank opgericht in 1997 door Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Richard Perle en met medewerking van George H.W.Bush. De ledenlijst bestaat uitsluitend uit neoconservatieven en bezitten allemaal uitstekende internationale contacten met het bedrijfsleven (m.n. olie-industrie). Plan PNAC vermeldt dat grootschalige simultane oorlogvoering nodig is, alsmede de ‘noodzaak’ voor een nieuw Pearl Harbor, - plannen welke werden opgesteld exact één jaar voor de aanslagen op de Twin Towers. Zie ook: A. von Bülow, Die CIA und der 11.September, pp231-238
*7) Peter Stuivenberg, De Boogeyman, 2008.
*8) President Woodrow Wilson schreef in 1913, (het jaar van oprichting van de Federal Reserve Bank) “Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something”. [The New Freedom, Section 1, “The Old Order Changeth”, p13.]
*9) De Georgia Guidestones vermelden 10 fundamentele principes (‘guides’) voor een hervormde maatschappij in Engels, Spaans, Swahili, Hindoestaans, Hebreeuws, Arabisch, Chinees en Russisch. Eén ‘guide’ stelt: ‘maintain humanity under 500 million people on earth, in perpetual balance with nature’. Zogezegd in eco-termen geformuleerd. (David Icke, Human Race Get Off Your Knees, Op. cit.)
 Zie ook Worden Wij Wakker? DVD 2007 werkgroep wijwordenwakker. Interview met Marcel Messing.
Zie ook noot 10.
*10) David Wilcock, Confirmed: The Trillion Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part One 12 dec. 2011, inclusief transcriptie interview met Benjamin Fulford.
David Wilcock, The Trillion Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny, Part two: History Lesson, 18 dec. 2011 http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1022-lawsuit-end-tyranny-ii
*11) Ibidem
*12) Ibidem
*13) Ibidem
*14) Urgent Update David Wilcock Recieves Death-Treat http://www.youtube.com/watch?v=gwvDsQSIXRA
*15)Voor een visualisatie van de Amerikaanse staatsschuld kijk op:
www.usdebt.kleptocracy.us/
*16)http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:rechtszaak-aangespannen-tegen-westerse-kopstukken-wegens-biljoenendiefstal&catid=15:financieel&Itemid=28 
UPDATE zie: David Wilcock, 'Financial Tyranny: Defeating the Greatest
Cover-Up of All Time'.
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny In cache